fbpx

Partneři sekce

Kočkopes, který funguje: Kombinace tepelného čerpadla a kondenzačního plynového kotle0

Společnost ROTEX uvedla na český trh zajímavé zařízení, které s sobě kombinuje plynový kondenzační kotel a tepelné čerpadlo. Díky této kombinaci tak můžete vytápět a ohřívat teplou vodu velmi úsporně i v mrazech, kdy běžná tepelná čerpadla typu vzduch-voda již nejsou tolik efektivní.

Má to svoji logiku a je až s podivem, že takovýchto produktů, jako je Rotex HPU, nenajdeme na českém trhu více. Kombinace tepelného čerpadla typu vzduch-voda plynového kotle totiž může využívat předností obou technologií k velmi úspornému provozu. Při běžných venkovních teplotách zařízení pracuje v režimu tepelného čerpadla, v menších mrazech se pak připojí kondenzační kotel a vytápíte v hybridním režimu. Několik nejstudenějších dnů v roce pak pracuje samotný plynový kotel.

Vše závisí na dobré regulaci

Kombinace tepelného čerpadla a plynového kotle si samozřejmě vyžádala i trochu složitější regulaci. Je totiž nutné zajistit, aby obě technologie pracovaly co nejúsporněji. Při instalaci je proto nutné zvolit, zda bude zařízení pracovat v tzv. ekonomickém nebo ekologickém režimu. Ekologicky režim minimalizuje spotřebu primární energie (tedy elektřiny a plynu), v ekonomickém režimu pak zařízení pracuje s co nejnižšími provozními náklady. Režim musí nastavit technik při instalaci a bohužel jej nelze uživatelsky měnit.

Reklama

Provoz tepelného čerpadla a kotle v závislosti na venkovní teplotě. (Zdroj: ENBRA)

Regulace využívá i aktuálních cen elektřiny a plynu, které si uživatel může sám nastavit. Ceny energií se pak zohledňují v samotném provozu. „Jakmile to začne být nákladově příznivější, přepne se zařízení do hybridního provozu, kdy se pro ohřev vody začne využívat i plyn. Přesný okamžik přechodu z výhradního provozu tepelného čerpadla na hybridní provoz závisí na vlastnostech objektu, zadaných cenách energií a konkrétních požadavcích obyvatel domu na dodávku tepla,“ sdělil Ivo Zabloudil ze společnosti ENBRA, která je tepelná čerpadla ROTEX na českém trhu prodává.

Je to průtokový ohřívač

Ohřev teplé vody probíhá na principu přímého ohřevu studené vody s využitím plynulé kondenzace spalin. Zařízení proto vždy pracuje s maximální úsporou. Na vysoké efektivitě ohřevu se podílí i speciální tepelný výměník s dvojitým okruhem, který se používá jak pro vytápění domácnosti, tak pro ohřev vody. Co je důležité, zařízení může pracovat simultánně – je možné současně vytápět i ohřívat teplou vodu. Podle údajů výrobce by zařízení díky použitým technologiím mělo být v ohřevu vody až o 30 % účinnější než běžný kondenzační plynový kotel.

Schéma zapojení energetických zdrojů v zařízení Rotex HPU (Obr.: ENBRA)

Tepelné čerpadlo je vysokoteplotní, může tedy ohřívat vodu až na 80 °C. Jeho topný faktor je 5,04 při A7/W35. „Hybridní tepelné čerpadlo ROTEX HPU představuje ideální náhradu za staré plynové kotle bez nutnosti náročné rekonstrukce otopné soustavy. Díky vysoké výstupní teplotě lze zařízení efektivně provozovat jak se stávajícími otopnými tělesy, tak později také s nízkoteplotní otopnou soustavou po případné rekonstrukci,“ popisuje další výhody tohoto zařízení Ivo Zabloudil.

Dobře nahradí starší plynový kotel, přibude ale vnější jednotka tepleného čerpadla. (Foto: Rotex)

Dalším významným argumentem pro náhradu starého plynového kotle jsou male rozměry vnitřní jednotky. Odpadá tedy nutnost nějakých velkých zásahů do stávající technické místnosti domu. Přibude však vnější jednotka, která vám nějaký odlehlý kout dvora zabere. Hlučnost vnější jednotky je v této třídě běžná – papírově 48 nebo 49 dB podle verze, v praxi ale spíš nižší.

Hospodárný provoz za odpovídající cenu

Kombinace tepelného čerpadla vzduch-voda a kondenzačního plynového kotle by měla být podle údajů až o 35 % účinnější než stávající kondenzační plynový kotel. Tepelné čerpadlo se pak na celkovém provozu podílí z 60 – 70 %. Cena tohoto zařízení odpovídá kombinaci dvou použitých technologií – kupujete tepelné čerpadlo i kondenzační plynový kotel. Za zařízení s 5kW vnější jednotkou zaplatíte zhruba 181 000 Kč vč. DPH.

Návratnost investice samozřejmě záleží na roční spotřebě tepla na vytápění a ohřev vody. Výrobce uvádí, že podobné zařízení – hybridní tepelné čerpadlo Daikin Altherma – dokáže oproti staršímu plynovému kotli ušetřit cca 19 000 Kč (690 EUR) při celkovém požadavku 22500 kWh na vytápění a ohřev vody ročně. Příslušná studie ale proběhla v Belgii a je proto nutné vzít v úvahu mimo jiné třeba belgické klimatické podmínky.

Autor: Jan Pergl

Autor se zabývá hlavně stavebnictvím a moderními technologiemi