fbpx

Partneři sekce

Jak můžete uspořit energii v rodinném domě? (aktualizováno)0

Nízkoenergetické domy se už pomalu stávají standardem. Jaké máte nyní možnosti úspory energií v rodinném domě? Spočítali jsme náklady na různé úsporné technologie a jejich návratnost.

Mnoho budoucích uživatelů přemýšlí, jaké technologie zvolit, aby byl provoz jejich domu nejen úsporný, ale současně aby náklady na jeho výstavbu byly co nejnižší. Dříve než si ale rozebereme možnosti a výhody nejrůznějších dostupných technologií, pojďme si zrekapitulovat, z čeho se energetická náročnost úsporných domů skládá.

Náklady na energie v rodinném domě lze rozdělit na následující oblasti:

  • Náklady na vytápění
  • Náklady na ohřev teplé užitkové vody
  • Ostatní spotřeba (osvětlení, praní, vaření apod.)

V naší kalkulaci použijeme modelový rodinný dům běžné velikosti s podlahovou plochou 130 m2 užitkové plochy s tepelnou ztrátou 3,0 kW, obývaný čtyřčlennou rodinou. Ten spotřebuje ročně následující množství energie:

Vytápění 4 725 kWh
Ohřev teplé vody 4 219 kWh
Ostatní spotřeba 3 200 kWh

 

Běžný rodinný dům spotřebuje ročně okolo 12 000 kWh energie

Je nutné si uvědomit, že u domů s nízkou tepelnou ztrátou se z hlediska komfortu a současně i hospodárného provozu neobejdete bez větrání se zpětným získáváním tepla (s tzv. rekuperací). Pořizovací náklady na tuto technologii je tedy nezbytné započíst.

Porovnání jednotlivých technologií z hlediska provozních a investičních nákladů

Vytápění a ohřev TUV elektřinou:

U plně elektrifikovaného domu, jehož vytápění zajišťují elektrické topné kabely a ohřev vody má na starosti elektrický ohřívač, budou provozní náklady shodné jako spotřeba tepla na vytápění a ohřev teplé vody. V našem porovnání počítáme s účinností takového topného systému, který má schopnost regulace pro danou otopnou soustavu (například elektrické podlahové vytápění je asi o 10 % účinnější než vytápění elektrickými konvektory). Ostatní spotřebu domu ovlivníme pouze úrovní vybavenosti domácnosti elektrickými spotřebiči a instalací úsporného osvětlení. Ušetřit energii můžeme například používáním spotřebičů kategorie A + a vyšší.

Investiční náklady plně elektrifikovaného domu:

Elektrické podlahové vytápění cca 75 000 Kč v závislosti na typu regulace
Elektrický ohřívač vody cca 6 500 Kč
Větrací systém cca 100 000 Kč v závislosti na typu větrací jednotky
Investiční náklady celkem 181 500 Kč
Provozní náklady 12 144 Kč
Variantou ke klasickému elektrickému ohřevu teplé vody může být solární nebo fotovoltaický systém. U obou verzí musíme počítat s investičními náklady ve výši zhruba 80 000 Kč. Roční úspora energie pak může dosáhnout (v závislosti na klimatickém pásmu apod.) asi 2 345 kWh. Je tedy prakticky srovnatelná s úsporou ohřevu tepelné vody pomocí tepelných čerpadel. Při úspoře asi 700 Kč za rok se návratnost takové investice pohybuje v délce necelých 12 let.

Využití tepelného čerpadla

Běžná tepelná čerpadla typu vzduch/voda a voda/voda jsou zpravidla pro tento typ rodinných domů zbytečně předimenzovaná a jejich návratnost je v nedohlednu. Zajistí samozřejmě vytápění a ohřev teplé vody s minimálními náklady, ale je nutné vybudovat větrací systém. Když se navíc sečtou výdaje na tepelné čerpadlo a větrací systém, narůstají náklady do závratných výšin.

Pro nejvyšší úsporu energie budete potřebovat větrání s rekuperací tepla

Trochu jinou kapitolu tvoří ventilační tepelná čerpadla, která k výrobě tepla využívají vnitřní odtahovaný vzduch, jenž by jinak opustil dům bez užitku. Případně jen s částečným předáním svého tepla ve větrací jednotce s rekuperací.

Druhy tepelných čerpadel podle zdroje tepla:

Varianta tepelného čerpadla
Charakteristika
země/voda
Čerpá teplo ze země (geotermálních vrty nebo plošný kolektor umístěný pod povrchem země). Vysoké pořizovací náklady. Nutné stavební zásahy do pozemku.
vzduch/voda
Teplo čerpá z okolního vzduchu (realizace je možná prakticky v jakýchkoli podmínkách). Snadná instalace a univerzálnost.
voda/voda
Teplo odebírá z vody (nutný zdroj podzemní vody). Vysoký topný faktor. Vyžaduje specifické podmínky.
vzduch/vzduch
Odebírá teplo z okolního vzduchu a předává jej do vzduchu uvnitř objektu. Omezené možnosti využití.

Jak pracuje otopný systém s tepelným čerpadlem

Již základní myšlenka při vývoji ventilačního tepelného čerpadla byla výjimečná: Mít v rodinném domě pouze jedno technické zařízení, které získá z odtahovaného vzduchu dostatek energie pro komplexní pokrytí energetické potřeby domu na vytápění, větrání a ohřev teplé vody.
V současné době, kdy se staví domy s čím dál lepšími tepelně izolačními vlastnostmi, těsnými stavebními výplněmi (okna, dveře) a vnějším pláštěm, se stává řízené větrání téměř nezbytností. A toho se využívá pro provoz tepelného čerpadla. Použitý vzduch se odtahuje z koupelen, WC, šaten a kuchyně a prostřednictvím ventilátoru přivádí na výparník tepelného čerpadla. Pomocí kompresorového okruhu se tak maximálně využívá potenciální energie obsažené v odtahovaném vzduchu.
Například tepelné čerpadlo CX 35 speciálně vyvinuté pro nízkoenergetické domy dokáže ochladit odpadní vzduch o teplotě 20 °C až na teplotu – 15 °C. To znamená, že získáme množství energie dané rozdílem teplot a současně i energii z vlhkosti obsažené v odtahovaném vzduchu. A to i při minimálním větracím množství. Tato energie putuje do topného systému nebo do zásobníku, který slouží k ohřevu teplé užitkové vody.

Energetická spotřeba domu při využití tepelného čerpadla CX 35:

Vytápění 2 048 kWh
Ohřev teplé vody 1 874 kWh
Ostatní spotřeba 3 200 kWh
Spotřeba celkem 7 122 kWh  
Investiční náklady při využití tepelného čerpadla:
Tepelné čerpadlo s větracím systémem 260 000 Kč
Vodní podlahové vytápění  104 000 Kč
Rozdíl investičních nákladů ve srovnání s elektrickým vytápěním činí pak 182 500 Kč. Rozdíl energetické spotřeby pak činí 5022 kWh, což při průměrné ceně elektrické energie 3 Kč/kWh znamená úsporu 15 066 Kč ročně. Investice se tak vrátí do dvanácti let.
Při prvním pohledu je zřejmé, že návratnost čistých a komfortních technologií založených na elektrické energii je značně problematická. Je však nutné vzít v úvahu, že i stávající cenové relace elektřiny nepodporují a nezvýhodňují šetrné způsoby vytápění a ohřevu teplé vody. Otázkou zůstává, jak dlouho bude tento stav platit. Je velmi pravděpodobné, že se dočkáme podstatných úprav ceny elektřiny, a potom nastane doba, kdy nebude vše tak výhodné, jak to nyní vypadá.

Dnešní cenové relace elektřiny šetrné vytápění nezvýhodňují. To se může změnit

Spotřebitelé tedy mají dvě možnosti a strategie:
  1. Zvolit si sofistikované a komfortní technologie s relativně vyšší investicí a nízkými provozními náklady po celou dobu životnosti.
  2. Instalaci nízkonákladového systému s otevřenou možností doplnění např. krbovými kamny nebo zelenou technologií (solárními panely, fotovoltaikou ) v případě turbulencí cen energie.
Více informací najdete na webu Nativa spol. s r.o.

 

Autor: Komerční sdělení