fbpx

Partneři sekce

Infrapanely Wellina vs. ostatní topné systémy. Jaké výhody mají obrazy, které topí?0

Jak vybrat ten správný topný systém, aby bylo doma stále příjemné teplo? Zkuste obrazy, které topí. Jaké jsou výhody a nevýhody infratopení Wellina v porovnání s běžnými konvekčními systémy vytápění?

Jak vybrat ten správný topný systém, aby bylo doma stále příjemné teplo, a kvůli vytápění se nezadlužit? Ambicí tohoto článku je odhalit výhody a nevýhody infratopení Wellina, neboli obrazů, které topí, v porovnání s běžnými konvekčními systémy vytápění. Zvolenými kategoriemi pro srovnání obou systémů jsou princip vytápění, energetická účinnost, tepelná pohoda a design s prostorovou náročností. Zvolte ten nejlepší topný systém a udělejte z vašeho domu či bytu skutečný domov!

1. Princip vytápění

Konvekční vytápění

Mezi konvekční topné systémy patří např. elektrické přímotopy a elektrické topení, kotel na tuhá paliva, tepelné čerpadlo, plynové topení, podlahové topení, olejový kotel a další. Princip konvekčního vytápění prostoru spočívá v přenosu energie prouděním vzduchu. Teplo stoupá z radiátoru přes okno směrem ke stropu a cirkulací vzduchu se teplý vzduch distribuuje do prostoru. Primárně se tak ohřívá vzduch a od něj stěny a pevné předměty, které si tak udržují nižší teplotu, než má vzduch v místnosti. Konvekční princip vytápění tak nepřispívá k rovnoměrnému vytápění prostoru a tvoří se různé teplotní úrovně, přičemž rozdíl teplot mezi podlahou a stropem dosahuje 4-5 °C (výjimkou je podlahové vytápění).

Infrapanely

Infrapanely fungují na sálavém principu vytápění, podobně jako kdysi kachlová kamna. Infratopení sálá teplo do prostoru a k jeho distribuci do prostoru není třeba cirkulace vzduchu. Při sálání se ohřívají nejprve pevné předměty a až sekundárně vzduch. Prostor se vyhřívá rovnoměrně a teplotní rozdíl v různých úrovních v místnosti se minimalizuje. Mezi podlahou a stropem dosahuje rozdíl teplot maximálně 1-2 °C.

Princip sálavého vytápění a popsané vlastnosti infrapanelů Wellina zajišťují kvalitní materiály a unikátní patentovaná nanotechnologie (karbonové topné vlákno). Ta se používá také v leteckém průmyslu, kde je vysoká kvalita více než žádoucí. Základem infrapanelu je karbonové vlákno a akumulační jádro s vysokou hustotou, které je tvořeno drceným lávovým kamenem. Teplota je rovnoměrně rozložena po celém povrchu infrapanelu, který je pokrytý emailovou ocelí s vysokou emisivitou. Použité materiály se vyznačují vysokou životností a velkou odolností proti mechanickému poškození.

2. Energetická účinnost

Energetická účinnost je významným faktorem a také měřítkem kvality každého spotřebiče, který ke svému fungování využívá elektrickou energii. Čím větší energetická účinnost topného systému je, tím menší jsou provozní náklady na vytápění a zároveň se snáze dosahuje tepelné pohody. Zvyšování energetické účinnosti je jedním z cílů Evropské unie, který je obsažen v energetické strategii EU Energie 2020.

Konvekční vytápění

konvekčního vytápění jsou vzhledem k principu, na kterém funguje, zdi chladnější než vzduch. Zdi se ohřívají od teplého vzduchu, který cirkuluje v místnosti, teplo prostupuje konstrukci zdi a stropu a uniká pryč. Konvekční vytápění funguje na principu cirkulace vzduchu v prostoru, proto je nutné, aby bylo topné těleso umístěno pod oknem. Teplý vzduch díky různým netěsnostem oken a vyššímu koeficientu prostupu tepla tímto způsobem uniká až čtyřikrát více, než kdyby bylo topné těleso umístěno jinak. Vzhledem k těmto tepelným ztrátám je nezbytné topit na vyšší stupeň. Dalším problémem je centrální regulace. Termostat je umístěn v jednom pokoji a v ostatních místnostech se teplota upravuje pomocí termohlavic, některé pokoje jsou proto přetopené a některé naopak nedotopené.

Infrapanely

Vzhledem k sálavému principu vytápění, při kterém se prohřívají nejprve stěny a až v druhé řadě vzduch, se místnost vytápí rovnoměrně a nevychladá tak snadno. Tepelné ztráty jsou minimalizovány také tím, že topné těleso – infrapanel Wellina není nutné umístit pod okno a teplý vzduch tak zbytečně neuniká okenními rámy. Teplota na termostatu tak může být nastavena dokonce o 2-3 °C nižší, než jaká je v místnosti požadována. Je-li tedy požadovaná teplota v místnosti 22 °C, termostat může být nastaven na 19-20 °C a tepelná pohoda zůstává zachována. Termostaty se nacházejí v každé místnosti, čímž je regulace teploty efektivní.

Tyto vlastnosti infrapanelů Wellina, optimální poměr konvekční a sálavé složky a kvalitní materiály, z nichž je infrapanel vyroben, zajišťují vysokou energetickou účinnost. Toto potvrdili také specialisté z fakulty strojírenství na Aristotelově univerzitě v Thessaloniki. Energetickou účinnost infratopení vyjádřili jako Eg = 0,65, což znamená, že prostor, vytápěný elektrickým přímotopem s příkonem 1000 W se vyrovná infrapanelu Wellina o příkonu 650 W. V případě nízkoenergetických a pasivních domů jsou náklady na energii ještě nižší (Eg = 0,55).

Při porovnání provozních nákladů na vytápění je úspora infrapanelů oproti plynovému vytápění 20 procent a úspora oproti elektrickým přímotopům dokonce 50 procent. Při použití infratopení vzniká také nárok na zvýhodněnou přímotopnou sazbu D45d.

3. Tepelná pohoda

Tepelná pohoda je stav, kdy v místnosti nepociťujeme zimu ani přílišné teplo a nemáme nepříjemné pocity spojené například se studenými zdmi a podlahou, na dotek horkými topnými tělesy, průvanem a dalšími. Tepelnou pohodu ovlivňuje pět faktorů – teplota vzduchu, vlhkost vzduchu, teplota okolních těles, rychlost proudění vzduchu a sálavé zdroje tepla.

 

Rychlost proudění vzduchu

Konvekční vytápění funguje na principu cirkulace vzduchu v místnosti, čímž je teplý vzduch distribuován do prostoru. Naopak infrapanely Wellina teplo sálají do prostoru a cirkulace vzduchu k jejich fungování není nutná. Rychlost proudění vzduchu je mnohem nižší u infrapanelů Wellina než u konvekčního vytápění.

Teplota okolních těles

Infrapanely Wellina díky sálání ohřívají nejdříve pevné předměty a až v druhé řadě vzduch, čímž se zvedne teplota všech okolních těles v místnosti. Konvekční vytápění funguje na opačném principu, primárně se ohřívá vzduch a od něj se následně ohřívají všechny pevné předměty. Teplota všech okolních těles v místnosti je tedy výrazně vyšší, je-li prostor vytápěn infrapanely.

Teplota vzduchu

Při použití infratopení Wellina se vzhledem k sálavému principu vytápění a přesné regulaci prostor ohřívá rovnoměrně a místnost tak rychle nevychladá, jako je tomu u konvekčního vytápění, při kterém dochází k větším tepelným ztrátám vlivem principu vytápění konvekcí a nutnosti umístit topné těleso pod okno. U konvekčního vytápění teplota v místnosti nepříjemně kolísá, zatímco u infrapanelů se udržuje na požadovaném stupni bez velkých výkyvů.

Sálavé zdroje tepla

U konvekčního vytápění téměř nejsou v místnosti sálavé zdroje tepla, protože teplý vzduch není vyzařován z topného tělesa, ale rozháněn po místnosti pomocí cirkulace vzduchu. Naopak infratopení Wellina funguje na sálavém principu vytápění a teplo je vyzařováno do prostoru. Sálavým zdrojem tepla je tedy samotný infrapanel.

Vlkost vzduchu a zdiva

Při využití konvekčního vytápění je teplota vzduchu v místnosti vyšší než teplota pevných předmětů a zdí. Dochází tak ke vzniku kondenzátu na stěnách vzdušná vlhkost proniká do zdiva, čímž podporuje jeho vlhnutí a přispívá ke vzniku plísní.  U sálavého principu vytápění mají stěny vyšší teplotu než vzduch. Vzdušná vlhkost proto zůstává v prostoru a neabsorbuje se do zdiva, zatímco u konvekčního vytápění vlhkost kondenzuje na stěnách a proniká do zdí, čímž se vzduch vysušuje. (Infrapanely zabraňují vzniku plísní).

V uvedeném grafu jsou mezi sebou srovnávány čtyři různé topné systémy s ohledem na udržení optimální tepelné pohody v plném a v klesajícím provozu. Těmito topnými systémy jsou vzduch/voda tepelné čerpadlo v kombinaci s podlahovým vytápěním, nový plynový kotel v kombinaci s konvektorovými radiátory, olejový kotel a infrapanely Wellina.

 
Graf byl vytvořen na Aristotelově univerzitě, na fakultě strojírenství.

Z grafu vyplývá, že mezi srovnávanými topnými systémy mají v plném provozu infrapanely Wellina ze všech nejblíže ke stálé optimální tepelné pohodě. V méně častém klesajícím provozu jim může konkurovat pouze plynový kotel.

4. Design a úspora místa

Konvekční vytápění

Všechny systémy konvekčního vytápění, mimo přímotopů a akumulačních kamen, potřebují rozvodnou síť a ve většině případů také místnost, ve které má celý systém své zázemí, a zaberou tak v dnešní době velmi ceněný prostor, který by mohl být využit jiným způsobem. Všechny konvekční systémy vytápění mají společnou také nutnost umístit topné těleso v místnosti pod okno, což přispívá k cirkulaci vzduchu, kterou je teplý vzduch distribuován po místnosti. Topná tělesa mají mimo specifického umístění také specifický a všední tvar, barvu i design, které se v průběhu let příliš nezměnily.

Typickým příkladem jsou kotle. Potřebují místnost, ve které mají zázemí – kotelnu, dále rozvodnou síť, která teplo distribuuje, včetně komínu, a radiátory pod okny.  Zázemí potřebují také tepelná čerpadla, stejně tak i rozvodnou síť a topná tělesa pod okny. Plynové topení zabere však poměrně mnoho místa a hrozí riziko výbuchu nebo otravy, kdyby plyn unikal. Podlahové topení vyhřívá místnost zespoda a eliminuje tím tzv. pocit studených nohou, na rozdíl od jiných systémů konvekčního vytápění. Je však umístěno v podlaze a jeho instalace tudíž vyžaduje stavební úpravy. A neumožňuje opravy a rychlou reakční dobu na požadavky na teplo.

Infrapanely

Infrapanely Wellina nemusí být umístěny pod okny, jako je tomu u topných těles u konvekčního vytápění. Jsou nabízeny v nejrůznějších barvách, velikostech i tvarech. Infratopení může mít podobu topného obrazu s motivem díla slavného malíře, výjevu z přírody nebo vlastní fotografie, a vybírat je možné také z pestré nabídky rámů – od elegantního po starobylý typ podle osobního vkusu a interiéru. Infrapanel může být zrcadlem, které topí a nikdy se nezamlží, nebo designovou topnou koulí Rondo, nebo tabulí do dětského pokoje, na kterou se dá psát křídami. Sálavé topení může mít také formu nábytku – posuvné stěny StandWave, infrasloupu s poličkami nebo bez nich, nebo stoličky SittingWave. Novinkou je kombisauna, která využívá principu finské sauny a hřejivého a zdraví příznivého infračerveného záření, které poskytují infrapanely.

Infrapanely Wellina zabírají takový prostor a místo, jaký si zákazník přeje. Nepotřebují žádný komín, rozvodnou síť, či speciální místnost navíc, které jsou často spojeny s komplikovanými bouracími pracemi. Instalace je snadno proveditelná také svépomocí. Infrapanely potřebují pouze přívod elektrické energie (pomocí koncovky 230 V/50  Hz) a termostat. Díky jednoduchému a elegantnímu a hladkému designu se infratopení snadno udržuje a kvalitní materiály zajišťují krásný a stálý vzhled po celé roky.

Porovnání nákladů na pořízení a provoz mezi infrapanely a plynovým topením

Na příkladu dvoupatrového rodinného domu s parametry: 130m2, Porotherm 44 cm + 10 cm EPS, okna 2 skla U = 1,1 W/m2K a s bazénem budou v následujícím přehledu porovnány pořizovací a provozní náklady mezi infratopením Wellina a plynovým topením.

Cena pořízení zařízení:
infratopení: 130 000 Kč
plyn: přípojka+kotel+podlahové topení: 155 000 Kč

Cena za instalaci:
infratopení 12 000 Kč
plyn: 25 000 Kč

Roční provozní náklady za topení:
infratopení: 20 000 Kč
plyn: 22 000 Kč

Náklady na servis a údržbu za dobu 20 let:
infratopení (termostaty): 2000 Kč
plyn (revize, servis, čištění, náhradní součástky): 50 000 Kč

Roční náklady na spotřebu elektřiny domácnosti 300 kWh/měsíc:
infratopení: 9500 Kč
plyn: 19 000 Kč
(cenový rozdíl je v sazbě D02 a zvýhodněný D45d)

Infratopení při nižších pořizovacích nákladech přináší lepší tepelnou pohodu a nižší provozní náklady. Ve výhledu 20 let používání infrapanely Wellina uspoří až 320 000 Kč.
Investice do infrapanelů Wellina je tak opodstatněná a výhodná.

Infrapanely Wellina od rakouské společnosti Redwell Manufaktur GmbH jsou distribuovány do více než třiceti zemí světa a zájem o něm stále roste. Zárukou kvality je mimo třináctileté historie také získání mnoha mezinárodních certifikátů (ISO 9001 a 14001, CE, IGEF, G-OSTR, RW, TUV, GS, CSA) včetně certifikátu IGEF, který zaručuje 20krát nižší hodnoty elektrosmogu než u konkurenčních výrobků. Záruka na sálavé topení Wellina je dokonce více než dvojnásobná – celých 60 měsíců. Dovozcem pro Českou republiku je společnost USby s.r.o.

Osvědčené infratopení rakouské značky WELLINA® dodává na český trh společnost USby s.r.o., tel.: 608 366 737, www.usby.czwww.wellina.cz.

DOVOZCE A PRODEJCE PRO ČR A SR:
USby s.r.o., Na Svěcence 2494/2a,
193 00 Praha 9-Horni Počernice.
www.usby.cz, E: info@usby.cz,
OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ:
Tel.: 20 608 366 737, +420 608 366 736

Jiří Gottwald,
Za Litavou 1013, 267 51 Zdice
Tel.: +420 731 406 014
E-mail: jirigottwald@usby.cz

Kafe do vany,
Údolní 31, 602 00 Brno
Tel.:+420 725 341 555
E-mail: klepacek@usby.cz

BV – TOP s.r.o.,
Letohradska 367/5, 170 00 Praha 7
Tel.: +420 721 236 158, +420 721 266 702
E-mail: bvtop@usby.cz

Ekooheň s.r.o.,
Na sadech 21, 370 01 Česke Budějovice
Tel.: + 420 736 623 456
E-mail: obchod@biokrb.net

Karel Polomis,
T. G. Masaryka 113/61, 357 33 Loket
Tel.: +420 603 152 582,
E-mail: polomis@usby.cz

TermoWatt, s.r.o.,
Bendlova 2237, 470 01 Česká Lípa
Tel.: +421 731 659 316
E-mail: zacek@usby.cz

Fire-Design s.r.o.,
Hornopolní 3314/38, 702 00 Ostrava
Tel.: +420 596 633 429 ,
E-mail: hermanek@usby.cz

Autor: Komerční sdělení