fbpx

Partneři sekce

Energetická hustota paliv: Topný olej na špičce0

Které palivo v sobě skrývá nejvíce energie? Taková otázka se stále častěji objevuje při debatách o efektivní výrobě tepla nebo elektřiny. Odpověď nám dává fyzika, a to prostřednictvím veličiny jménem „energetická hustota“. Málokdo ovšem tuší, co se za tímto termínem skrývá.

Při vytápění rodinných domů se v současnosti běžně používají kapalná a pevná paliva, mezi něž patří topný olej, dřevěné nebo rostlinné pelety, kusové dřevo nebo uhlí. Mezi jmenovanými palivy, na straně jedné, a zemním plynem nebo elektřinou, na straně druhé, najdeme jeden podstatný rozdíl. Zatímco elektřina nebo zemní plyn nám do domu proudí prostřednictvím kabelového vedení, resp. potrubí, všechna ostatní paliva musíme nechat dovézt a na vhodném místě uskladnit.

Reklama

„Cisterna přiveze palivo až pro deset rodinných domů.“

Vlastní zásoba paliva v domě má ovšem jednu velkou výhodu, a tou je nezávislost na průběžných dodávkách. Jde jen o to, aby prostor určený pro uskladnění paliva zabíral co možná nejméně místa. Zde přichází ke slovu právě energetická hustota. Čím vyšší má tento parametr palivo, které k vytápění používáme, tím méně jej musíme nakoupit, uskladnit a spotřebovat, abychom požadované množství tepla vyrobili. Věc se dá vyjádřit i jinak. Do určitého prostoru dokážeme vměstnat tolik energie, čím vyšší je energetická hustota paliva. Je tedy zřejmé, že k efektivnímu vytápění je vhodné použít palivo s co možná nejvyšší energetickou hustotou, které nakoupíme za přiměřenou cenu.

Energetická hustota se udává dvěma způsoby. Podle vztahu k objemu nebo hmotnosti:

  1. joule/m3 = množství energie uložené v každém kubíku paliva
  2. joule/kg = množství energie uložené v každém kilogramu paliva

Joule je současná mezinárodní jednotka práce a energie (dříve to byla kalorie). V běžné praxi se častěji setkáme s jejími násobky, jako je megajoule nebo gigajoule (1 MJ = 1 megajoule = 1 milion joule; 1 GJ = 1 gigajoule = 1 miliarda joule).

Podíváme-li se na některá z paliv podrobněji, zjistíme, že se jejich energetická hustota velmi liší. Do následující tabulky jsme vybrali několik druhů paliv včetně údaje o jejich energetické hustotě:

Dřevo* ca. 14,5 MJ/kg
Dřevěné pelety** ca. 17,5 MJ/kg
Hnědé uhlí ca. 20,0 MJ/kg
Černé uhlí ca. 30,0 MJ/kg
Zemní plyn ca. 38,0 MJ/kg
Topný olej extra lehký ca. 43,0 MJ/kg
Uran 235 ca. 90.000.000,0 MJ/kg

* vlhkost dřeva 20-25 %
** podle DIN 14961-2; 16,5-19 MJ/kg

Naše zkoumání ukázalo, že nejhůř si v energetické hustotě vede dřevo, nejlépe Uran 235. Jeho energetická hustota je jistě impozantní, ale v současnosti dokážeme tento potenciál využít pouze v jaderných elektrárnách. Atomový reaktor na vytápění a výrobu elektřiny si s velkou pravděpodobností do rodinného domu v dohledné době jen tak lehce nepořídíme.

Dalším palivem s vysokou energetickou hustotou a konkurenceschopnou cenou je i topný olej extra lehký. Jeho využití pro vytápění rodinných domů je efektivní volbou v místech, kde není k dispozici rozvod zemního plynu nebo pro ty zákazníky, kteří dávají přednost nezávislosti. Díky nízkým tepelným ztrátám v současnosti budovaných rodinných domů postačí na jejich vytápění skutečně malý objem topného oleje, který v některých případech může činit jen 1000 litrů na celou topnou sezónu. Takové množství se dá uskladnit v plastovém zásobníku, který zabere plochu o velikosti 1 m2.

Dodávku topného oleje přivezou zákazníkům moderní autocisterny. Jednou jízdou přepraví taková cisterna palivo postačující na celou topnou sezonu až pro deset rodinných domů.

Další informace o topném oleji a olejovém vytápění domů můžete též získat na webových stránkách www.LTO.cz.

THERMOIL s.r.o.

Autor: Jana Poncarová