fbpx

Partneři sekce

Dřevěná ekopaliva: Pelety a brikety místo uhlí a plynu?0

Náklady na topení - ekopaliva vs. uhlí nebo plyn

Dlouhodobé náklady jsou však nižší než u plynu

V západních zemích, jakou jsou USA, které zažívají stagnaci stavebnictví jakožto hlavního producenta dřevního odpadu, začínají ceny pelet zvolna stoupat. Bude zajímavé sledovat, na jaké hranici se ustálí, nicméně České republiky by se stejná situace minimálně několik let dotknout neměla. Navíc i přes rostoucí ceny na západě popularita pelet stoupá, přibývají nové rostliny, ze kterých lze pelety vyrábět a především ohleduplnost jejich spalování k životnímu prostředí je stále silným argumentem.

V České republice se za rok vyrobilo 114 663 tun briket, z toho 81 910 tun (71 %) bylo využito pro export, u pelet byla disproporce výraznější – z vyrobených 24 124 tun činila domácí spotřeba pelet jen 2.344 tun (90 % export). výrobní kapacity jsou přitom podle Zdeňka Černého mnohem vyšší a zůstávají nevyužité (pro srovnání: v Rakousku současná produkce dosahuje 450 000 tun pelet ročně).

Graf – modelová situace (spotřeba tepla 65 GJ/18 kWh)

 Náklady na topení - graf
Zdroj: TZB-info, v grafu najdete srovnání nákladů za celoroční topení pomocí prakticky všech dostupných zdrojů energie. Dřevěné brikety jsou mírně nákladnější, pro pelety ovšem potřebujete speciální kotel. Výpočet se liší pro jednotlivé oblasti i spotřebu domu. Přesná čísla pro svůj dům či byt můžete získat zadáním přesných čísel přímo do kalkulačky na stránkách TZB-info.

Reklama

V ohledu k rapidně zdražujícím fosilním palivům jsou však dřevěná ekopaliva cenově relativně stabilní. Jedná se o dislokovaný zdroj energie, jenž vzniká na pilách či dřevařských provozech. Jeho cena je ovlivňována domácí konkurencí a ne monopolními producenty, jako v případě fosilních paliv. Ty jsou navíc z hlediska produkce a dodávek závislé na rizikových oblastech. V dnešní době se tak roční náklady pohybují níže než při vytápění plynem a vzhledem k cenovým trendům zůstane tato nerovnost stabilní nebo se bude dále prohlubovat. „Cena bude růst v závislosti na rostoucích nákladech za dopravu, nicméně poměr ceny za 1 GJ vůči plynu a elektřině by měl zůstat v podobných intencích jako dnes,“ říká Marek Řebíček.

Brikety – na půli cesty k dokonalosti

Pokud nemáte zájem o kompletní výměnu spalovacího zařízení, druhou variantou ekopaliv na bázi dřeva jsou brikety vyráběné nejčastěji z pilin nebo oprané kůry. Signifikantní výhodu představuje možnost spalování ve všech stávajících zařízeních určených pro pevná paliva – od kotlů, krbů, přes kachlová kamna, kuchyňské sporáky až po zahradní grily. Navíc neobsahují síru, takže nepoškozují vyzdívky kotlů ani kamen. Výhřevnost je s hodnotami 16,5 až 18,5 MJ/kg o něco nižší než u pelet, stejně jako je méně pohodlná přetrvávající nutnost ručního přikládání a manipulace s většími kusy paliva. Úspory spojené s nulovou investicí do nového kotle však mohou být pro řadu uživatelů hlavním argumentem.

Dřevěné ekopelety a ekobrikety
Ekobrikety jsou vhodné i do běžných kamen a krbů, jejich výhřevnost je však o něco nižší

Klasické ekobrikety mají válcový tvar o průměru 40 až 100 mm s délkou do 300 mm, zpravidla s otvorem uprostřed. Ten vzniká nejen díky technologii výroby, ale má za důsledek rovněž zvětšení povrchu prvku a tím lepší proces hoření. Brikety jsou masově nasazovány nejen v domácnostech, ale rovněž v průmyslu. Například řada průmyslových společností v Indii přešla z topného oleje právě na ně, což kromě zlepšení vlivu na ovzduší vedlo k 30 až 40% úsporám. Největší účinnosti, až 90 %, lze s briketami dosáhnout až v kotlích na dřevoplyn – biopalivo se nejprve transformuje v plyn a až poté spaluje.

 Kolik stojí?

  • 1 tuna briket z měkkého dřeva stojí přibližně 3 500 Kč
  • 1 tuna briket z tvrdého dřeva stojí přibližně 3 900 Kč
  • 1 tunu ekopelet lze pořídit za zhruba 4 000 Kč

Pro srovnání: 1 tuna hnědého uhlí vytáhne z peněženky 2 500 až 3 500 korun. Dřevěné ekobrikety jsou dražší než hnědé uhlí, ale jsou výhřevnější a přinášejí určitý komfort topení. Kromě toho vzniká pouze cca 1 % popela a z komína přitom vychází neutrální kouř z hlediska oxidu uhličitého (CO2 produkovaný spalováním se rovná množství CO2 spotřebovanému během života rostliny, z níž je palivo vyrobeno). Obsah síry je nulový.

Výhoda briket je v takřka absolutní stejnorodosti, co do výchozí suroviny. Jelikož se dřevo při výrobě rozdrtí do té míry, že se zpřetrhají jednotlivá dřevní vlákna, je lhostejné, z jakého konkrétního dřeva jsou brikety vyrobeny, jejich vlastnosti jsou vždy stejné. Brikety lze rozdělit na světlé z měkkých dřev, které hoří rychleji, a tmavé z tvrdého dřeva s pomalejším spalováním. Světlá varianta je schopna rychle uvolnit energii, a tak je vhodná především na počáteční zátop a rychlé rozehřátí studeného obydlí. Černé kůrové brikety naproti tomu v sobě udržují teplo déle, hoří delší dobu, a proto jsou vhodné zejména na noc.

Dřevěné ekopelety a ekobrikety

Kam za briketami vyrazit? Ve speciálních prodejnách můžeme koupit ekopalivo v baleních po paletách (1 paleta = 100 balíků = 1 t). Samozřejmě je možné z palety odebrat jen jeden nebo několik balíků na vyzkoušení. „Lze například nakoupit 3 palety světlých briket na roztopení a 1 paletu kůrových,“ doporučuje Marek Řebíček. Stačí se pouze rozhodnout, zda upřednostnit úsporu za nový kotel a osobní kontakt s topivem v případě briket, nebo pohodlnost automatiky pelet.

Autor: Redakce Nazeleno.cz