fbpx

Partneři sekce

Co je nového ve vytápění0

Krbové vložky a tepelná čerpadla

Jako obvykle bylo na výstavě nepřeberné množství různých krbových vložek a kamen na dřevo i pelety, včetně oblíbených kamen typu Bullerjan na polenové dřevo.

Oblíbená kamna na polenové dřevo (Foto: autor)

Zaujala mne také nová krbová vložka KV 025LN 01 firmy Romotop. Na výměník je použit speciální ocelový plech COR-TEN, což je za studena válcovaná ocel s antikorozními vlastnostmi, které zpomalují rezivění. Výrobce udává překvapivě velké rozmezí regulovatelného výkonu (4-16kW) a netradiční je také použití dvojitého prosklení dvířek, u nichž je vnitřní sklo navíc pokoveno speciální reflexní vrstvou odrážející tepelné záření zpět do spalovací komory, což zvyšuje kvalitu spalování. Obecný problém většiny krbových vložek je totiž to, že hořící dřevo ztrácí příliš mnoho tepla sáláním a tím klesá účinnost spalování a zhoršují se emise. Použití reflexní vrstvy jako tepelného zrcadla je nápadité řešení.

Reklama

Firma REGULUS ukázala „akční sestavu“ REGULUS KRB SOL 600EL za 177 000 bez DPH. Jak už název napovídá, sestava je tvořenou krbovou vložkou, akumulační nádrží o objemu 600 litrů, solárními kolektory o ploše 7,5m2, elektrickým topným tělesem a solární čerpadlovou skupinou s příslušnými čerpadly a regulační elektronikou. Použita je krbová vložka KV 075W od fi.ROMOTOP (velmi podobná výše popsané). Je to prostě kompletní systém pro vytápění a ohřev vody, který stačí jen připojit na ústřední topení.

Komíny – výrobci řeší hlavně dobrou izolaci

Ke kotlům je zapotřebí vhodný komín. Firma CIKO ve své nabídce reaguje na to, že v nízkoenergetických a pasivních dřevostavbách je nutné zajistit dokonale těsný, tepelně izolující a požárně bezpečný prostup komínu skrz parotěsnou zábranu a dřevěnou konstrukci stropu či střechy. Například jejich nerezový komín používá jako tepelnou izolaci prstenec z pěnového skla. Podobným způsobem je přerušen tepelný most u cihelného komína v dotyku se základovou deskou.

Izolace z pěnového skla přeruší tepelný most mezi komínem a střechou (Foto: autor)

Podobně požárně bezpečný a dobře tepelně izolující komín je i SCANCORE Single block G2, jehož bloky jsou vyráběny z pemzy. Pemza je přírodní, pórovité sopečné sklo tj. podobný materiál, jako pěnové sklo, které použila firma CIKO).

Tepelná čerpadla – výrobci ukázali zařízení pro pasivní domy

Na veletrhu se objevila i tepelná čerpadla určená pro nízkoenergetické či pasivní dřevostavby. Zvláštní třídu mezi tepelnými čerpadly tvoří ventilační tepelná čerpadla. Jde o zařízení s poměrně malým výkonem, která využívají teplo vzduchu odcházejícího z rekuperačního výměníku. Díky tomu, že odcházející vzduch ochladí pod teplotu rosného bodu, z něj dokážou získat i kondenzační teplo vodní páry z domu odváděné, které by jinak zůstalo u většiny běžných rekuperačních jednotek nevyužito. Z domu totiž odchází určitá část tepla ve formě latentního tepla vodní páry obsažené ve vzduchu. Více o ventilačních čerpadlech v našem článku.

Takto získané teplo se používá pro ohřev vody a případně i přitápění (ohřev vzduchu vystupujícího z rekuperační jednotky). Například firma NIBE představila ventilační tepelná čerpadla v řadě velikostí a výkonů. Nejmenší z nich NIBE F120 má příkon kompresoru jen 245 W, což znamená, že při udaném topném faktoru 3,26 je výstupní tepelný výkon 815 W. Myslím, že je to nejmenší tepelné čerpadlo na trhu. Jeho cena ovšem nejmenší není, 80 000 Kč včetně DPH se mi zdá zbytečně moc. Zajímavé je, že tato jednotka používá oběhové čerpadlo i ventilátor se stejnosměrnými motory (zřejmě proto, že mají vysokou účinnost). Škoda ale, že není stejnosměrný motor použit i pro pohon kompresoru. Pak by bylo možno tuto jednotku napájet z ostrovního fotovoltaického systému bez použití měniče (měnič zvyšuje cenu a snižuje účinnost instalace ostrovní fotovoltaiky).

Většinu vystavených tepelných čerpadel tvořila čerpadla typu vzduch-voda, byly zde i některé zajímavé exempláře typu země-voda. Firma Regulus se chlubila novým tepelným čerpadlem s vysokým topným faktorem (5,55). Z bližšího prozkoumání dokumentace plyne, že tento topný faktor je dosahován při teplotě 0°C na straně zemního výparníku a 25°C na straně topné vody.

Tepelné čerpadlo Regulus s topným faktorem 5,5. Dosahuje ho ale při splnění ideálních podmínek. (Foto: autor)

Autor: Karel Murtinger

Autor je spolupracovník redakce a energetický poradce. Dlouhodobě se zabývá problematikou nízkoenergetických a pasivních staveb a souvisejících technologií.