fbpx

Partneři sekce

Co je nového ve vytápění0

Kotle - inovace a důraz na životnost

Veletrh Moderní vytápění přinesl celou řadu novinek hlavně v oblasti kotlů na tuhá paliva. Náš autor a energetický poradce Karel Murtinger byl u toho.

Jako obvykle jsem i tady sloužil jako poradce v Centru pasivního domu. Z pohledu poradce je myslím tato kombinace témat výborná. Z dlouholeté zkušenosti vím, že v zimě se lidé více zajímají jak o vytápění tak i o tepelné izolace. Na konci února je už také vhodné začít s plánováním co a jak na topném systému změnit.

Kotle – výrobci prodlužují záruky

Příjemně mne překvapila firma Verner. Vystavovala zde další variantu takzvaného interiérového kotle. V době, kdy běžel dotační program Zelená úsporám, tento výrobce uvedl na trh Interiérový kotel 13/10, který se vyznačoval tím, že dokázal předat větší část tepla do topné vody. Při jmenovitém výkonu 13 kW jde u tohoto kotle do vody 10 kW a tento poměr by měl být zhruba zachován i při sníženém výkonu. Další zajímavou výhodou byla možnost přikládání z obou stran. Pokud se tedy kotel postaví například do stěny mezi chodbu a obývací pokoj, pak se nemusí nosit dřevo a popel přes koberec v pokoji.

Reklama

Jako hlavní nevýhodu tohoto kotle považuji skutečnost, že vlastně nejde o řádné pyrolyzní spalování t.j. tvorbu hořlavých plynů v jedné komoře kotle a jejich následné hoření v keramické trysce druhé komory (viz obr.2 ). Z toho pochopitelně vyplývá trochu horší účinnost a je obtížnější zaručit stejně nízké hodnoty emisí jako u klasických pyrolyzních kotlů.výrobci si problému koroze a životnosti kotlových těles více všímají a začínají dávat delší záruky

Výrobci si více všímají problému koroze a životnosti kotlových těles. Začínají dávat delší záruky

Letos ale tento výrobce přišel se zajímavým vylepšením – udělal interiérový kotel úpravou klasického pyrolyzního kotle. Zachovány tak zůstaly všechny výhody pyrolyzního spalování a možnost přikládání z vedlejší místnosti a současně je umožněn přenos sálavého tepla a pohled na „živý oheň“ z obývacího pokoje. Je to nápad, který se mi zdá skoro geniální. Spočívá v tom, že na zadní straně kotle výrobce vytvořil svislý kanál zakrytý sklem, v němž proudí hořící plyny z keramické trysky na spodní části kotle a teprve po projití tímto kanálem jdou do výměníku (viz obr.1).

Obrázek 1: Interiérový kotel s možností pozorovat plamen, Obrázek 2: Hoření pyrolyzních plynů v keramické trysce kotle (Foto: autor)

Zatím jsem se o tomto kotli moc nedověděl, vystavený kus je zřejmě jen ve stadiu prototypu. Dovedu si navíc představit i některé jeho nevýhody. Zastánci krbů nejspíš řeknou, že to není opravdový krb, když nejsou vidět hořící polena a když je barva plamene spíše namodralá než oranžová. Nicméně i na to má firma Verner odpověď. Do spodní části kotle pod trysku prý stačí přiložit dřevěnou briketu a ta vytvoří potřebný vizuální efekt. Skrz sklo je pak vidět, že uvnitř kotle něco žhne a jdou z toho žlutě až červeně zbarvené plameny. Pravda trochu to zhorší emisní parametry kotle, nicméně jako nápad mne to pobavilo. Vlastně se mi celý ten nápad, jak udělat ze zplynovacího kotle topidlo podobné krbové vložce, líbí.

Další novinka této firmy, kotel VERNER VN25D – NEREZ mi už tak inovativní nepřipadá. Pamatuji si, že stejnou technologii měl před lety výrobce Atmos, a pak od ní ustoupil. Domníval jsem se, že zavedení akumulačních nádrží umožňujících provozovat kotel v optimálním režimu a fakt, že lidé už snad pochopili, že topit se musí dobře vyschlým dřevem, prodloužil životnost kotlových těles dostatečně. Je otázkou, zda cenový nárůst spojený s použitím nerezové oceli na kotlové těleso, jsou úměrné eventuálnímu prodloužení životnosti a jaký význam vlastně má ta záruka na 7 let.

Pravdou ale je, že mnozí lidé stále mají určitou nedůvěru k životnosti kotlových těles z ocelového plechu, je to vidět i na oblibě litinových kotlů. Pozitivní také je, že výrobci si problému koroze a životnosti kotlových těles více všímají a začínají dávat delší záruky. Například firma OPOP u svých kotlů používá ocelový plech o síle 5 mm a dává na něj záruku 5 let.

Výrobci si začínají uvědomovat důležitost dlouhé životnosti kotle –  výrobce OPOP dává na své produkty záruku 5 let.

Také kotel VERNER V 140 Extra vypadal docela zajímavě. Podle popisu na stránkách výrobce a toho co jsem o něm slyšel je na něm dost inovací. Využita je v něm nerezová ocel na kotlové těleso, má rozumný výkon (což je zvláště důležité v nových nebo zateplených domech) a poměrně dokonalou elektronickou regulaci. Spalovat se v něm dá kusové dřevo do délky 35 cm a údajně též štěpka a piliny (patrně ve směsi s dřevem). Je možné využít samotížný oběh z kotle do akumulační nádrže (pokud ji dokážeme umístit nad kotel). Podle výrobce je v celém rozsahu výkonu kotle (7 – 14 kW) zajištěna účinnost nad 90 %. Spalování je efektivní a rovnoměrné po celou dobu vyhořívání vsázky paliva a teplota spalin je extrémně nízká (konkrétní údaj jsem ale nenašel). Problém ovšem může být cena – mírně nad 100 000 Kč.

Nový kotel s litinovým výměníkem určený pro spalování černého nebo hnědého uhlí případně dřevěných peletek vystavovala firma Buderus. Jde o kotel s automatickým podavačem paliva ze zásobníku. U menší varianty je výkon regulovatelný v rozmezí 6 až 22 kW, udaná účinnost spalování je 82 % a kotel splňuje emisní třídu 3 (to bude v blízké budoucnosti požadováno u všech nových kotlů). U tohoto kotle je z litiny vyrobený výměník i hořák. Na mou otázku proč uvádí, že kotel je i na černé uhlí jsem se dověděl, že očekávají zájem v severomoravském kraji, kde se dávají dotace na výměnu kotlů a kde se černé uhlí běžně používá.

Kotel Buderus s automatickým podavačem paliva a litinovým hořákem i výměníkem. Splňuje emisní třídu 3, která bude v budoucnu požadována u všech nových kotlů.

V další kapitole: Krbové vložky, komíny a tepelná čerpadla

 

Autor: Karel Murtinger

Autor je spolupracovník redakce a energetický poradce. Dlouhodobě se zabývá problematikou nízkoenergetických a pasivních staveb a souvisejících technologií.