fbpx

Partneři sekce

Kotel na pelety pro nízkoenergetické domy0

I v nízkoenergetickém domě můžete mít úsporný kotel na pelety. Na trhu jsou už totiž kotle s nízkým výkonem vhodné pro domy s malou tepelnou ztrátou.

Trend výstavby nízkoenergetických a pasivních domů s sebou nese i potřebu méně výkonných kotlů, které pro vytápění dobře tepelně izolovaných domů bohatě postačí. A to bývá občas problém. Většina kotlů na českém trhu, ať už plynových nebo na tuhá paliva, totiž mají výkon zbytečně vysoký. „Na trhu je jen velmi málo plynových kotlů s rozumně nízkým výkonem, které by se hodily do zatepleného rodinného domu s výpočtovou tepelnou ztrátou kolem 6 kW a vytápěním panelovými topnými tělesy,“ uvádí například energetický poradce Karel Murtinger.

Novinka v segmentu peletových kotlů – automatický kotel Ponast KP 08 – je pro domy s nízkou tepelnou ztrátou přímo určená. Kotel umožňuje majitelům nízkoenergetických domů využívat jako palivo pelety, při zachování hlavní výhod plynového a elektrického vytápění – dobrých možností regulace a pohodlné obsluhy.

Reklama

Komfortní provoz

Co do uživatelského pohodlí se moderní peletové kotle začínají vyrovnávat kotlům plynovým. Kromě automatického přikládání není výjimkou ani automatické zapalování, poloautomatické čištění popelníku a bohaté možnosti regulace. O technickém pokroku svědčí – zjednodušeně řečeno – i fakt, že na loňském veletrhu For Therm v podstatě nebyl k vidění peletový kotel, který by neobsahoval digitální informační displej.

Kotel může samozřejmě fungovat i v letním režimu, kdy pouze ohřívá teplou vodu. (Foto: Ponast)

Kotel KP 08 je plně automatický, ve spojení se zásobníkem pelet sám přikládá, sám se zapaluje. Kotle nepotřebuje trvalou obsluhu, je potřeba jen občas zkontrolovat množství paliva v zásobníku a množství popela. Popelník se čistí cca jednou měsíčně.

Pro provoz v nízkoenergetickém domě je důležitá také dobrá regulace a modulace výkonu. Kotel KP 08 je možné připojit k pokojovým venkovním čidlům teploty a můžete je dovybavit i pro ekvitermní regulaci (řízení výkonu kotle na základě vnější teploty vzduchu). Výkon je možné modulovat v rozsahu 30 – 100 % jmenovitého výkonu. V celém rozsahu modulace přitom kotel pracuje se stejnou účinností a emisními limity. Kotel KP 08 splňuje požadavky 5. emisní třídy a je zahrnut v seznamu výrobků a technologií, na které je možné čerpat dotaci v programu Nová zelená úsporám.

Pro svou činnost kotel samozřejmě vyžaduje připojení k elektrické síti. Je to dáno nutností pohonu automatického přikladače a ventilátoru. Podle údajů výrobce činí spotřeba kotle v provozu 89 W.

Cena není malá

Cena kotle se pohybuje něco málo na 100 000 Kč, nejde tedy o úplně levný produkt. Je ale třeba si uvědomit, že jde o moderní zařízení a velmi dobrými možnostmi regulace, vysokou účinností 91 % a pohodlnou obsluhou. Majitelům nízkoenergetických rodinných domů umožňuje levně vytápět peletami.

Proč se nám kotel líbí?

Obecně hodně fandíme spalování biomasy, protože jde o velmi ekologický způsob vytápění a ohřevu teplé vody. Kotel Ponast KP 08 navíc nabízí i velmi pohodlný provoz, bez nutnosti častých kontrol a čištění popelníku. Je navíc kompaktní a propojitelný na různé další prvky chytrého domu (možnost rozšíření o GSM modul pro dálkovou kontrolu, možnost ekvitermní regulace atd.).

Autor: Jan Pergl

Autor se zabývá hlavně stavebnictvím a moderními technologiemi