Nazeleno.cz – úspory energie, izolace, zdravý životní styl, biopotraviny, ekologie [logo]

DOPORUČUJEME:

Ceny Energie

Najdeme nejlevnějšího dodavatele!

Biomasa

Biomasa byla ve formě dřeva po tisíciletí primárním energetickým zdrojem. Po objevení fosilních paliv tato surovina ustoupila do pozadí, aby mohla v současném světě opět slavit renesanci. Biomasa je řazena stejně jako vítr, voda nebo slunceobnovitelným zdrojům energie - to proto, že rostliny či dřeviny můžeme oproti uhlí či ropě poměrně snadno obnovovat. Biomasou lze topit v rodinném domě, ale také ji používat například pro výrobu elektřiny.

Co to ale vlastně biomasa je? Jako biomasa jsou využívány odpady vznikající při zemědělské, potravinářské a dřevozpracující výrobě. V kotli či krbu pak spalujete buď přímo štěpku či jinak nezpracované odřezky nebo vylisované a vlhkosti zbavené brikety či pelety. Zejména topení speciálními peletami (peletkami) je považováno za moderní ekologický a komfortní způsob vytápění - peletky mají vysokou účinnost a kotle mohou být vybaveny automatickými zásobníky, takže se uživatel během dne o nic nestará.

Zatímco brikety můžete spalovat v běžném krbu či kotli na dřevo, pro efektivní topení peletkami musít mít speciální kotel. Kotle na biomasu jsou dlouhodobě podporovány různými dotačními programy. Dotovány jsou však pouze kotle, niomasa jako palivo podléhá běžným tržním mechanismům. Cena biomasy také často kolísá. K ceně biomasy je také nutné připočítat cenu za dopravu a případně za uskladnění. Pelety nebo brikety pořízené na jednu topnou sezónu totiž často váží několik tun.

více informací

Partneři sekce

Nazeleno.cz - vše o úsporách energií