fbpx

Partneři sekce

Automaticky řízené kotle: Jak fungují v praxi?0

Jak vytápět dům úsporně a přitom pohodlně? Vhodným řešením mohou být kotle Varimatik, které mají automaticky řízený provoz a nízké provozní náklady. O tom, jak kotle fungují v praxi, se můžete přesvědčit na řadě výstav a veletrhů. Dozvíte se, jak probíhá instalace kotle a jak jej provozovat.

Firma Varimatik byla založena v roce 1998 jako akciová společnost Mosteckou uhelnou a.s. a SLOKOVem Hodonín v.d. s cílem vyrábět automaticky řízené kotle na spalování tříděného uhlí z produkce Mostecké uhelné a.s. Podle dohod uzavřených při zakládání firmy SLOKOV v.d. vyráběl kotle s výkonem do 100 kW a v nově zřízeném závodě MUS a.s. se začaly vyrábět kotle vyšších výkonů.

„V roce 2006 byl představen automatický kotel VARIKOT VK 25 na spalování peletek a tuhých paliv do velikosti zrna 40 mm.“

Výroba probíhala na podkladech připravených SLOKOVem v.d. a podle know-how vypracovaném tamtéž. V následujícím roce ze společného podniku vystupuje SLOKOV a veškerá výroba všech typů kotlů je realizována ve VARIMATIKu a.s. MUS a.s. od SLOKOVu Hodonín odkupuje know-how.

Varimatik pravidelně prezentuje své výrobky na veletrzích

V prvních letech je prezentace výrobků prováděna v režii Mostecké uhelné společnosti, kdy se technologie spalování uhlí na otočném válcovém roštu – Varimatik, prezentuje na Strojírenském veletrhu v Brně a Pragothermu – Praha.

Kotle Varimatik mají automatické řízení, takže topíte bez námahy
Kotle Varimatik mají automatické řízení, takže topíte bez námahy

V roce 2001 se již firma Varimatik a.s. prezentuje se svými výrobky i samostatně na výstavě „Zahrada Čech“ v Litoměřicích a Pragothermu. Je zde vystavován automaticky řízený kotel s  jmenovitým výkonem 25 kW. V roce následujícím je program prezentace výrobků na výstavách rozšířen o Mezinárodní veletrh AQUATHERM v Praze.

Varimatik často vystavuje kotle VM 25 a VK 25

Zvláště působivá byla prezentace realizovaná v rámci výstavy „Zahrada Čech“ v Litoměřicích, kde byl průkopnickým způsobem předveden provoz kotle Varimatik VM 25 s ohřevem vody v napojeném bazénu. Prezentace se setkala s velkým ohlasem.

Na výstavách jsou předváděny kotle s označením VM 25 a nově koncipovaný kotel VK 25. Poskytovány jsou informace o celém výrobním programu. Vedle vystavovaných kotlů je promítána zpracovaná propagační video smyčka s tématikou:

  • výrobní závod a vlastní výroba kotlů,
  • užitné vlastnosti automatických kotlů Varimatik,
  • příklady z instalací (včetně rekreačních objektů) a obsluhy.

Na prezentaci kotlů Varimatik se dozvíte více o jejich výrobě, instalaci a provozu
Na prezentaci kotlů Varimatik se dozvíte více o jejich výrobě, instalaci a provozu

S kotli Varimatik se setkáte na řadě výstavních akcí

V roce 2002 dochází ke sloučení firmy Varimatik a.s. s Krušnohorskými strojírnami. Změna se odráží rovněž v propagaci kotlů již v průběhu roku 2003. Jejich označení zůstává u původních názvů z období zahájení výroby. Pod novým začleněním výroby kotlů do velkého strojírenského podniku dochází k rozšíření webových stránek a výrobky jsou rovněž propagovány pomocí placené inzerce na „Rádiu Blaník“.

V následujícím roce je do programu výstavních akcí zařazena také účast na jarní části výstavy „HOBBY“ v Českých Budějovicích, „Dům a bydlení“ Litoměřice a Louny. Lze konstatovat, že v průběhu těchto akcí je projevován z řad návštěvníků velmi velký zájem.

Varimatik ukazuje fungování automaticky řízeného kotle v praxi

V tomto rozsahu je realizována účast (nyní již KSK a.s. – provoz Varimatik) rovněž v letech 2005 a 2006, kdy je pro demonstraci provozu automaticky řízeného kotle zřízen funkční model instalace VM 15 a jeho napojení na různé typy otopných systémů. Provoz zapojeného kotle je pak předváděn jak na regionálních, tak na celostátních výstavách, kterých se firma účastní.

Kotle Varimatik si můžete prohlédnout na mnoha veletrzích a výstavách
Kotle Varimatik si můžete prohlédnout na mnoha veletrzích a výstavách

Na výstavě HOBBY 2006 České Budějovice je prvně předváděn kotel VM 100 se jmenovitým výkonem 95 kW. Návštěvníci si zde též mohli prohlédnout nový model automatického kotle na spalování tuhých paliv s velikostí zrna do 40 mm. Kotel dostává pojmenování „VARIKOT VK 25“. Jde o kotel s přesuvným spalovacím roštem, u kterého je řízena automatika přikládacího režimu.

Kotle Varimatik mají nízké provozní náklady

Technologie Varimatik byla předvedena na mnoha výstavách v roce 2007. První akcí, kde se prezentovaly výrobky společnosti, byla již na počátku roku výstava Info THERM Ostrava. V krátkém časovém rozestupu pak ještě „Stavební veletrh Brno“, „Dům a bydlení“ Louny a Litoměřice a “HOBBY České Budějovice“. V podzimním období se Varimatik představil ještě na akci „Stavební veletrh Praha“ a prezentace na výstavách v tomto roce byla zakončena účastí na AQUATERMu Praha.

V nastaveném trendu probíhá rovněž prezentace produktů „Varimatik“ v roce 2009 i v roce 2010.

Poznatky z posledních prezentací na výstavách nasvědčují tomu, že značná část potenciálních zájemců o tuto technologii – hlavně pak z titulu nízkých provozních nákladů – je již informována prostřednictvím internetu z webových stránek firmy a na výstavu se přicházejí přesvědčit „na vlastní oči“ jak tyto kotle provozovat a jak bude probíhat jejich instalace.

Často se můžete podívat i na to, jak kotel Varimatik funguje v praxi
Často se můžete podívat i na to, jak kotel Varimatik funguje v praxi

Technologie Varimatik: Prezentace i v jednotlivých regionech

Vedle prezentace výrobků označených „VARIMATIK“ na výstavních akcích je tato technologie trvale prezentována na webových stránkách www.varimatik.cz (od 1. 7. 2010 působí společnosti pod označením Varimatik s. r. o.).

Zvláštní formou prezentace pak jsou akce pořádané pro zástupce regionů ČR. Pro zvýšený zájem byla opakovaně provedena prezentace produktů v mikroregionu Šumava a Podkrušnohoří.

Poslední aktivitou v oblasti představování výrobků firmy Varimatik je pak prezentace na portálu „NAZELENO.cz“.

Autor: Komerční sdělení