fbpx

Partneři sekce

Radiátory nové generace hřejí i spoří0

Období levných energií skončilo a je třeba vzít na vědomí, že levnější vytápění samo z nebe nespadne. Jak minimalizovat spotřebu energie na vytápění na přijatelnou míru a přitom doma nemrznout?

Cena vytápění bytu rok od roku stoupá – a ani vyhlídky do budoucna nevěští nic dobrého. Definitivně skončilo období levných energií (bez státních dotací) a nezbývá než vzít na vědomí, že levnější vytápění už nikomu samo z nebe nespadne.

„Moderní radiátory mohou být i vkusným doplňkem interiérů.“

A co tedy dělat, máme-li se vejít do tvrdších a u energií nepříjemných evropských regulí? Odpověď je jednoznačná: minimalizovat spotřebu energie na vytápění na nejpřijatelnější míru. A to tak, že v bytě nebudeme ani mrznout, ani „přetápět“. To druhé zatím vede. Z každé stokoruny, kterou zaplatíme za energii, na topení „padne“ celých 60 korun (a dalších dvacet korun na ohřev teplé vody). Za tohoto stavu dál nečinně přihlížet, jak ceny energií rok od roku stoupají, může nejednu rodinu přivést do „úzkých“.

Modernizaci otopné soustavy je vhodné udělat komplexně - neměla by skončit jen u pořízení dokonalejšího kotle
Modernizaci otopné soustavy je vhodné udělat komplexně – neměla by skončit jen u pořízení dokonalejšího kotle

Cesta k „minimalizaci“ spotřeby energie na vytápění má řadu podob, k současnému trendu zateplování obydlí patří hlavně pořizování dokonalejší otopné soustavy. A je jedno, zda to bude z centrálního vytápění, na elektřinu, plyn, či pevná paliva. Vždy rozhodujícím bude, kolik tepla se z  paliva podaří „vyždímat“. U klasického kotle na hnědé uhlí to bude např. stále jen 55 %, zatímco u moderního automatického kotle 80 %. Rozdíl ve spotřebě uhlí za rok představuje při současných cenách pět tisíc korun, což pro snižování výdajů za teplo není bezvýznamné. A podobně je tomu i u ostatních druhů paliv. Ovšem s podmínkou, že modernizace otopné soustavy byla udělána komplexně, neskončila jen u pořízení dokonalejšího kotle bez modernizace návazných součástí, jako jsou zejména radiátory.

Proč právě desková otopná tělesa?

Jako nejvhodnější pro hospodárný způsob vytápění se i u nás prosadila desková otopná tělesa z ocelového plechu. Ve srovnání s klasickými litinovými radiátory mají malý objem topné vody (až o trojnásobek), což zaručuje jejich rychlejší ohřev, ale také rychlejší vychladnutí. A právě to jsou vlastnosti, které v návaznosti na regulační systém (termostatické hlavice, prostorové termostaty, ekvitermní regulace) umožňují pružné usměrňování chodu otopné soustavy a rovnoměrnou tepelnou pohodu. Jinak řečeno: topí „na míru“, posílá teplo přesně tam, kde je ho potřeba, a v potřebném množství. Naopak tam, kde momentálně topení není potřeba, je udržován pouze nejnutnější tepelný základ. A takovéto přiblížení k ideálnímu modelu vytápění, jehož součástí jsou i pružně reagující radiátory, je schopno podle propočtu odborníků uspořit až 30 % nákladů na topení. A to znamená několik tisíc korun.

Radiátory KORADO garantují moderní vzhled, instalaci na míru, záruku a kvalitu 
Radiátory KORADO garantují moderní vzhled, instalaci na míru, záruku a kvalitu

KORADO v čele modernizace otopných těles

Na první pohled vypadají desková ocelová otopná tělesa od různých výrobců stejná. Teprve pohled odborníka odhalí řadu rozdílů v kvalitě i užitných vlastnostech výrobku, stejně jako nekompromisní výsledky akreditovaných zkušeben při měření tepelného výkonu. V tomto čestném soupeření o nejdokonalejší výrobek se již po řadu let dostává oprávněné pozornosti české firmě KORADO z České Třebové, která zejména vývojovou řadou RADIK obohatila nejen český, ale i evropský trh novou generací deskových otopných těles. Na této osvědčené „značce“ lze nejlépe ukázat, jaké další přednosti a možnosti, kromě úspor tepla, desková ocelová otopná tělesa nabízejí.

  1. MODERNÍ VZHLED – Přestože hlavním úkolem radiátorů zůstává zajištění tepla v bytě, stále více se prosazuje požadavek, aby vzhled otopných těles přispíval i k lepšímu vzhledu interiéru. Je to dáno tím, že z celé soustavy vytápění je to právě otopné těleso, které je v bytě stále na očích. Zatímco staré litinové radiátory pro svou nevzhlednou robustnost rušivě zasahují do obytného prostoru, deskové radiátory svou tvarovou lehkostí a barevnou rozmanitostí naopak přispívají k dotváření půvabu domácího prostředí, zvláště je-li ještě zvolena netradiční barevná povrchová úprava. Příjemně působí i nesrovnatelně menší rozměry, které se dají vždy naprojektovat na šířku okna. Tam, kde je třeba menší výkon, instalují se jednoduché typy radiátorů, pro vyšší výkon pak dvojité až trojité.
  2. VÝBĚR A INSTALACE NA MÍRU – Desková otopná tělesa jsou v KORADU vyráběna v různém provedení, což umožňuje zvolit si ten nejvhodnější typ jak pro otopnou soustavu, tak samotnou instalaci. V současné době je největší zájem o deskové radiátory  RADIK KLASIK-R, které jsou uzpůsobeny pro rekonstrukce starých otopných soustav. Hlavní výhodou je velmi rychlá výměna starého článkového radiátoru za nový radiátor KORADO.
  3. ZÁRUKA A KVALITA – Důležitá je pro uživatele záruka trvalé kvality výrobků – garantuje ISO 9001:2008 a národní značky kvality nejnáročnějších evropských trhů – tj. německý (značka RAL) a anglický (značka BSI). Proto je nesporným kladem výrobků KORADO vysoce kvalitní konečná povrchová úprava – použité laky a metoda zaručují dokonalou odolnost proti korozi stálobarevnost bez nutnosti obnovování nástřiku. Rovněž tak 10 roků od data prodeje ručí za těsnost a za udávané hodnoty tepelných výkonů deskových otopných těles umístněných v teplovodních soustavách.

A jaké z toho všeho poučení? Váš byt i dům si lze představit jako fungující stroj, který má své vstupy i výstupy. Od té doby, co byl postaven, je hlavně na vás, jak ho umíte využívat – jak drahý je jeho provoz. A to se týká i vytápění. Jestliže cena tepla rok od roku stoupá, nezbývá než hledat řešení, jak jeho cenu udržet „na oprátce“. Způsobů a cest je celá řada. Jedna z nich je v dokonalosti a komplexnosti používané otopné soustavy – a radiátory, jak jsme si ukázali, v ní hrají, a budou hrát, významnou roli. Zejména pak v návaznosti na zavádění stále dokonalejší a účinnější regulace topení.

Autor: Komerční sdělení