fbpx

Podlahové vytápění a reflexní fólie: Úspora energie nebo reklamní trik?0

Chystáte se ve svém domě instalovat podlahové vytápění a využít reflexní fólie, která má zvýšit výkon topení a ušetřit energii? Uspoří reflexní fólie skutečně energii nebo jde jen o reklamní trik? Jaké problémy hrozí při využití reflexní fólie?

Energeticky úsporné“. Toto spojení je v současnosti velice oblíbené a tak není divu, že se čím dál častěji setkáváme s produkty, které se tímto označením mají odlišit od ostatních a v pozitivním smyslu slova na sebe strhnout pozornost zákazníků. Samozřejmě, každý chce přece platit za provoz svých spotřebičů co nejnižší částky a jestli to navíc lze označit za ulehčení přírodě, tím lépe. Energetické úspory jsou zdůrazňované hlavně v oblasti vytápění, kde jsou rozdíly velice citelné. Technologický pokrok neustále posouvá hranice dopředu, a to, co bylo včera považováno za úsporné, dnes vytlačují produkty ještě úspornější. Tato tendence však zároveň vytváří mezi výrobci na trhu tlak „úspornosti za každou cenu“ a geniální novinky jsou častokrát spíše marketingovou strategií než prověřenou a řádně certifikovanou technologií.

„Především nás zaujala avizovaná míra reflexe až 20 % – dlouhodobým vývojem jsme u naší reflexní fólie (vyráběné v Německu) byli schopni garantovat reflexi kolem 10 %.“

Tímto způsobem se v posledních letech objevila v sortimentu firem zabývajících se podlahovým vytápěním nová položka, která má jednak zaručit mohutné úspory snížením provozních nákladů a navíc celkově zlepšit fungování celého systému podlahového vytápění. Tímto „revolučním“ vylepšením jsou tzv. odrazové, zrcadlové, reflexní, či jiné zázračné folie. Protože se v naší každodenní praxi s tímto tématem často setkáváme a v podstatě se čím dál častěji musíme konfrontovat s tvrzením, že podlahové vytápění bez reflexní fólie je méně kvalitní, rádi bychom se na tomto místě k tomuto tématu blíže vyjádřili a umožnili budoucím zákazníkům slyšet názor i z druhé strany.

Jak funguje reflexní fólie?

Nejdříve je třeba říct, o co se vlastně v případě reflexní fólie jedná. Přestože je na trhu více systémů a způsobů jak instalovat teplovodní podlahové topení, vždy se jedná sendvičovou kombinaci tepelné izolace, topného hada a roznášecí vrstvy, kterou v současnosti nejčastěji tvoří litá anhydritová podlaha (viz obrázky níže).

Teplovodní podlahové topení je vždy instalováno </strong><b>sendvičovou kombinaci tepelné izolace, topného hada a roznášecí vrstvy</b>, kterou v současnosti nejčastěji tvoří litá anhydritová podlaha
Teplovodní podlahové topení je vždy instalováno sendvičovou kombinaci tepelné izolace, topného hada a roznášecí vrstvy, kterou v současnosti nejčastěji tvoří litá anhydritová podlaha. Zdroj: www.pedotherm.cz

Aby anhydrit, který je při instalaci v tekutém stavu, nezatekl do polystyrénu, pokládá se tzv. systémová fólie tl. 0,2 mm, která vytvoří „vanu“. Kromě této separační funkce slouží systémová fólie i jako vodítko pro montéry, kteří díky natištěnému rastru mohou jednoduše dodržovat předepsané rozteče topného potrubí. U reflexní fólie je navíc hliníková vrstva, která by měla odrazem teplo směrovat pouze požadovaným směrem a tím zvýšit výkon a zkrátit dobu zátopu.

Předesíláme, že použití reflexní fólie v podlahovém vytápění není vůbec takovou novinkou, za jakou byla při svém rozmachu v posledních letech prodejci označovaná. Firma PEDOTHERM, která se podlahovým vytápěním zabývá už přes 30 let, byla první, která reflexní folii pro podlahové vytápění – chráněnou patentem – uvedla na trh. Reflexní folie PEDOTHERM Star byla ale pro nerentabilitu výroby před několika lety vyřazena ze systému PEDOTHERM. Právě proto jsme s velkým zájmem sledovali jak přibližně ve stejné době, kdy se naše firma rozhodla od výroby této komponenty upustit, začínala reklamní kampaň pro reflexní fólii u konkurence.

Co hrozí v případě využití reflexní fólie?

Především nás zaujala avizovaná míra reflexe až 20 %. Dlouhodobým vývojem jsme u naší reflexní fólie (vyráběné v Německu) byli schopni garantovat reflexi kolem 10 %. Tuto skutečnost jsme měli řádně potvrzenou příslušným měřením a certifikátem kvality autorizované zkušebny. Certifikát vysokých hodnot reflexe folií dodávaných nyní na trh však neexistuje a dosud nejspíše nikomu nechybí. Uváděné hodnoty proto příliš vážně brát nedoporučujeme. Závažnější námitka se ovšem týká samotné realizace, kdy se nám experimentálně podařilo zjistit, že reflexní fólie, které jsou momentálně na trhu, nejsou schopny zabránit přímému kontaktu hliníku s anhydritem a pro hliník znamenají devastující korozivní reakci.

Přestože výrobci tvrdí, že mají hliníkovou mezivrstvu bezpečně oddělenou separační mezivrstvou, při systému instalace připevňováním topného potrubí příchytkami do tepelné izolace nutně dochází k perforaci fólie a tedy porušení ochranné vrstvy. Tím už po krátké době, přesněji po uplynutí 3-4  dnů od zalití anhydritem, je hliníková vrstva, která měla sloužit k odrazu tepla, znehodnocena agresivním anhydritem a fólie je lidově řečeno „vyžraná zevnitř“.

Bílé plochy ukazují, jak málo z reflexní vrstvy zůstane po zalití anhydritem
Bílé plochy ukazují, jak málo z reflexní vrstvy zůstane po zalití anhydritem. Zdroj: www.pedotherm.cz

Toto však je skryto pod podlahou a zákazník to s největší pravděpodobností nikdy nezjistí. Podlahové topení totiž funguje stejně dobře i bez reflexe. Co se tedy týká reflexních fólií, náš názor velice přesně vystihuje přísloví, které říká, že není všechno zlato, co se třpytí.

Pokud plánuje realizaci podlahového vytápění v rodinném domě a toto téma vás zaujalo, určitě nás neváhejte oslovit pro bližší konzultaci. PEDOTHERM Moravia s.r.o. Vás touto cestou zve k návštěvě své expozice na veletrhu FOR ARCH 2009 (22. – 26. 09), kde se Vám budou věnovat zástupci naší firmy a rádi s Vámi témata spojená s podlahovým vytápěním, včetně instalace vhodných zdrojů tepla, jako jsou tepelná čerpadla, kondenzační a kotle na biomasu, solární kolektory, proberou.  Více informací najdete na webových stránkách společnosti PEDOTHERM www.pedotherm.cz.

Autor: Komerční sdělení