fbpx

Partneři sekce

Kolik vás bude stát letošní zima? Ceny tuhých paliv na nadcházející topnou sezónu0

Máte přehled o cenách tuhých paliv pro startující topnou sezónu? Kolik zaplatíme za uhlí a kolik za dřevěné brikety? Jaké jsou letos ceny pelet? A jak se liší sypaný metr dřeva od rovnaného?

Návrat k topení tuhými palivy je sice v ostrém rozporu se současným technologickým pokrokem lidstva, každodenní lopotění v kotelně se však stále častěji stává součástí života člověka 21. století. Pohodlné topení plynem či elektřinou se pro starší a méně energeticky hospodárné stavby stalo cenově nedostupné. Náš cenový přehled vám pomůže s orientací v aktuálních cenách tuhých paliv.

Ceny palivového dřeva záleží na velikosti polen i způsobu měření

Cena palivového dřeva je závislá na stupni jeho zpracování, proto se u dřeva můžeme setkat s velkými rozdíly. Nejlevnější dřevo je možné získat samotěžbou, kterou organizují většinou obce. Prostorový metr dřeva bude v tomto případě stát jen pár stovek korun, musíte však připočíst náklady na dopravu, spoustu času a vlastní práce při zpracování velkých kusů dřeva nebo celých stromů.

Reklama

Naštípané dřevo by mělo před použitím dva roky vysychat na čerstvém vzduchu pod přístřeškem. (Zdroj: thinkstockphotos.com)

Jak se měří palivové dřevo?

Prostorový metr rovnaný  (prmr, PMR)
Krychle 1x1x1 m vyplněná naštípaným narovnaným dřevem s minimálními mezerami.

Prostorový metr sypaný  (prms, PMS)
Krychle 1x1x1 m volně nasypaného dřeva, díky čemuž obsahuje méně dřevní hmoty, nejčastěji se uvádí, že 1 prms = 0,7 prmr.

V praxi je však tento přepočet jen hrubě orientační, množství dřeva v rovnaném metru je závislé na kvalitě skládání. U sypaného metru zase bývá obtížné ověřit, zda vás prodejce neošidil, protože u hromady dřeva, kterou vám přivezou se pouhým okem těžko odhaduje přesné množství. Měřit dřevo na tuny není řešením, protože váha dřeva závisí na vlhkosti dřevní hmoty.

 

Čím více se prodávané kusy dřeva blíží rozměrům použitelným pro topení, tím je jejich cena vyšší. Nejkomfortnější, ale také nejdražší variantu představuje štípané dřevo o délce 25 – 33 cm použitelné bez nutnosti dalšího zpracování do kotle i krbu. Čerstvé dřevo by mělo další dva roky vysychat, aby dosáhlo optimální vlhkosti kolem 20 %. Topení mokrým dřevem není ekonomické a navíc poškozuje komín i kotel.

Kolik stojí štípané palivové dřevo?

Dodavatel

Dřevo

Typ metru

cena/metr

cdp.cz buk prmr 2294 Kč
biomac.cz buk, habr prmr 1890 Kč
palivovedrevobrno.cz listnaté tvrdé prmr 1800 Kč
palivovedrevobrno.cz jehličnaté měkké prmr 1500 Kč
palivove-drivi-prodej.cz dub, buk, habr prmr 1715 Kč
havelka.cz dub, buk, habr, bříza prms 1369 Kč

(ceny dřeva vycházejí z údajů prodejců na jejich webových stránkách, cena s DPH, nezahrnuje dopravu a případné množstevní slevy, nejlevnější štípané dřevo seženete obvykle přímo z pily ve vašem okolí)

„Dřevo je nejlevnějším zdrojem tepla, topení dřevem však vyžaduje dost práce.“

Ceny dřevěných briket se liší typem použitého dřeva

Pokud se chcete vyhnout starostem spojeným se zpracováním a vysycháním palivového dřeva, budou dřevěné brikety představovat optimální volbu. Jsou zcela suché (vlhkost se pohybuje okolo 10 %), předem naporcované a mají dokonce o něco vyšší výhřevnost než dřevo. Kvalitní brikety navíc obsahují pouze slisované dřevní piliny bez příměsí, jsou tudíž prakticky stejně ekologické jako dřevo.

  

Hranaté a válcové brikety z různých typů dřeva patří k nejčastějším tvarovým variantám. (Zdroj: thinkstockphotos.com)

Kolik stojí dřevěné brikety?

Prodejce

Typ briket

Složení

Cena/tuna

biomac.cz hranaté (RUF HARD) tvrdé dřevo (buk, dub) 4600 Kč
biomac.cz válcové plné (ENERGO TOP) měkké dřevo (smrk) 6240 Kč
cdp.cz válcové plné (PREMIUM) tvrdé dřevo (buk) 5500 Kč
cdp.cz hranaté tvrdé dřevo (buk) 4700 Kč
ekopalivo.cz válcové plné (STANDARD) měkké dřevo 4700 Kč
ekopalivo.cz hranaté (RUF) tvrdé dřevo 4800 Kč
ekopelety.cz hranaté (RUF) měkké dřevo (smrk) 4300 Kč
ekopalivo.cz válcové noční kůrové stromová kůra 6900 Kč
biomac.cz válcové noční (EXTRALONG) stromová kůra 8500 Kč

(ceny briket vycházejí z cen uváděných výrobci/prodejci na svých webových stránkách, cena s DPH, nezahrnuje dopravu a případné množstevní slevy, cena přepočtena na jednu tunu)

Ceny dřevěných a rostlinných pelet

Topení peletami přináší obvykle vyšší komfort topení než je tomu u dřeva nebo dřevěných briket. Pelety jsou podobně jako brikety vyrobeny slisováním čisté dřevní hmoty do požadovaného tvaru. Alternativu představují rostlinné pelety, které se ale nehodí pro všechny typy peletových kotlů či kamen. Nejlepších parametrů dosahují v tomto případě pelety ze slámy z olejnin.

Kolik stojí dřevěné a rostlinné pelety?

Prodejce

Typ pelet

Složení

Způsob dodání

Cena/tuna

biomac.cz Pelety Ö-NORM světlé měkká dřeva pytle na paletě/big bag 1000 kg/cisterna 6200 Kč
cdp.cz Dřevěné pelety normované smrkové dřevo cisterna 6150 Kč
enviterm.cz Dřevěné pelety normované smrkové dřevo big bag 1000 kg/volně ložené 5650 Kč
latop.cz Dřevěné pelety normované smrkové dřevo big bag 1000 kg 5600 Kč
ddlpeletky.cz Dřevěné pelety normované měkká dřeva big bag 1000 kg 5520 Kč
ateap.cz Rostlinné pelety řepková sláma big bag 500 – 1200 kg 4050 Kč
rostlinne-pelety.cz Rostlinné pelety sláma nebo seno (bez další specifikace) big bag 500 – 1000 kg 3335 Kč

(ceny pelet vycházejí z cen uváděných výrobci/prodejci na svých webových stránkách, cena s DPH, nezahrnuje dopravu a případné množstevní slevy, cena přepočtena na jednu tunu, uváděná cena se vztahuje ke konkrétnímu způsobu dodání)

Pelety hoří v kotli. (Zdroj: Klastr Česká peleta)

Uhlí znečišťuje ovzduší, jeho obliba však neklesá

Ačkoli hnědé i černé uhlí v posledních letech zdražuje, stále patří mezi levné zdroje tepla. V nabídkách prodejců se hnědé uhlí rozděluje podle zrnitosti obvykle na varianty: kostka, ořech 1, ořech 2, různé směsi. Nejčastěji se u nás setkáváme s tuzemským bílinským uhlím označovaným dle místa úpravny také jako ledvické, které je považováno za kvalitní. K dostání může být také obvykle na první pohled levnější uhlí z Polska, které má ale nižší výhřevnost než jeho česká konkurence. Většinou platí, čím dražší uhlí, tím kvalitnější (tzn. vyšší výhřevnost, nižší obsah síry, vody apod.).

Uhlí se nabízí v různých variantách zrnitosti. (Zdroj: thinkstockphotos.com)

Kolik stojí hnědé uhlí?

Dodavatel

Typ

Původ

Zrnitost

Cena/q

havelka.cz kostka Ledvice/Bílina 40 – 100 mm 336 Kč
havelka.cz ořech 1 Ledvice/Bílina 20 – 40 mm 302 Kč
havelka.cz ořech 2 Ledvice/Bílina 10 – 25 mm 272 Kč
cdpaliva.cz kostka Bílina 40 – 100 mm 369 Kč
cdpaliva.cz ořech 1 Bílina 20 – 40 mm 344 Kč
cdpaliva.cz ořech 2 Bílina 10 – 25 mm 309 Kč
prodejuhli.cz kostka Bílina 40 – 100 mm 349 Kč
prodejuhli.cz ořech 1 Bílina 20 – 40 mm 309 Kč
prodejuhli.cz ořech 2 Bílina 10 – 25 mm 284 Kč
uhli-kovosrot.cz kostkoořech Polsko 20 – 80 mm 199 Kč

Kolik stojí černé uhlí?

havelka.cz černé uhlí Polsko (Katovicko) 25 – 80 mm 520 Kč
prodejuhli.cz černé uhlí neuvedeno 30 – 60 mm 530 Kč
uhli-kovosrot.cz černé uhlí neuvedeno 30 – 80 mm 529 Kč

(ceny uhlí vycházejí z cen uváděných prodejci na svých webových stránkách, cena s DPH, nezahrnuje dopravu a případné množstevní slevy, ceny zaokrouhleny na celé koruny, 1q = 100 kg)

Ceny hnědouhelných a rašelinových briket

Ve většině krbů a krbových kamen není možné topit přímo uhlím, hnědouhelné brikety však obvykle patří mezi doporučená paliva. Vzhledem k vysoké výhřevnosti a dlouhé době žhnutí se pro tyto typy topenišť výborně uplatní zejména na noc.

Hnědouhelné brikety existují v různých velikostech, mohou být balené i volně ložené. (Zdroj: thinkstockphotos.com)

Méně známé rašelinové brikety představují alternativu k dřevěným briketám. Cena za tunu bývá u rašelinových briket poměrně příznivá. Je však nutné předem vyzkoušet, zda vám tento typ paliva bude vyhovovat. Problematická může být vyšší popelnatost. Toto palivo se také může spékat a vytvářet v topeništi krusty.

Kolik stojí hnědouhelné a rašelinové brikety?

Dodavatel

Typ

Původ

Cena/tuna

cdpaliva.cz hnědouhelné brikety (HeizProfi 3″ volně ložené) Německo 4790 Kč
palivove-drevo-zdemar.cz hnědouhelné brikety (HeizProfi 7″ balené ve folii) Německo 6400 Kč
levnetopit.cz rašelinové brikety (big bag 1000 kg) neuvedeno 4200 Kč
prodej-pelet.cz rašelinové brikety (balené) neuvedeno 4370 Kč

(ceny briket vycházejí z cen uváděných prodejci na svých webových stránkách, cena s DPH, nezahrnuje dopravu a případné množstevní slevy)

 

Autor: Jarmila Bajerova