fbpx

Partneři sekce

Kotel na biomasu a dotace: Řešení i pro vás?0

Topná sezóna sice skončila, ale zima už za pár měsíců zase zaťuká na dveře. Letní čas je ideální na výměnu kotle. Jak vybrat kotel na biomasu? Je vytápění biomasou ekonomické? Kolik je možné na ekologický kotel získat z dotací Zelená úsporám?

Moderní kotle na biomasu dobývají tuzemský trh zvolna. Přestože nejrůznější programy a granty dotují instalování těchto kotlů do rodinných a bytových domů i nebytových prostor, čeští spotřebitelé mají o ekologicky i ekonomicky zajímavý způsob vytápění zanedbatelný zájem. Důvodem je nejen vyšší pořizovací cena, kterou by právě dotace výrazně snížily, ale i nedostatek informací a zkušeností. Kde získat potřebné informace? Jak se lépe zorientovat v dotacích na kotle?

„Moderní kotle na biomasu mají vysokou účinnost (do 95 %) a lze na ně získat dotaci až 95 000 Kč.“

Reklama

Kotle na biomasu patří do širší skupiny kotlů na tuhá paliva. V ČR se v kotlích na tuhá paliva spaluje vedle biomasy také tradiční uhlí, což je ovšem fosilní palivo a nepatří mezi ekologické zdroje energie. Proto běžné kotle na tuhá paliva nejsou součástí dotačních programů. Do těch jsou zahrnuta zařízení, která kromě kusového dřeva spalují pouze další předepsané druhy biomasy, jako jsou dřevěné brikety, pelety (dřevěné i alternativní), štěpka či obilí. Zaměříme se na dotace z programu Zelená úsporám.

Vytápění na Nazeleno

     – Čím můžeme přitápět?

     – Trombeho stěna a úsporné vytápění

     – Elektrické přímotopy: Jsou nákladné?

     – Ceny biomasy: Kolik stojí pelety?

Druhy kotlů na biomasu

Kotle na biomasu jsou zákazníkům nabízeny podle druhu paliva. Zastoupeny jsou jednak kotle určené pro jeden druh paliva – např. kotle na pelety (nejčastěji dřevěné pelety) a jednak kotle pro více druhů paliva (kusové dřevo, brikety, pelety dřevěné i alternativní, štěpka či obilí). Několik druhů paliva zbavuje uživatele rizika spojeného s nedostatkem některého paliva na trhu a umožňuje výběr cenově výhodného způsobu vytápění v konkrétní sezóně.

Kamna na pelety nenarušují vzhled interiéru
Kamna na pelety nenarušují vzhled interiéru

Náročnost kotle na provoz ovlivňuje to, zda jde o kotel s ručním přikládáním nebo automat (samočinné přidávání paliva). Rovněž dotační programy toto kritérium zohledňují. V programu Zelená úsporám jsou finančně zvýhodněny kotle automatické, popř. kotle s ručním přidáváním, které mají instalovanou akumulační nádrž s minimálním objemem 50 l/kW topného výkonu. Menší akumulační nádrž nebo kotel bez nádrže má šanci získat dotaci omezeně (viz následující tabulka).

Výše dotace z programu Zelená úsporám pro kotle na biomasu

Typ zařízení
Výše podpory
Podporované opatření
Automatický kotel na biomasu
95 000 Kč
výměna za neekologický zdroj vytápění (např. uhlí, elektřina, nevztahuje se na plynové kotle), instalace do novostaveb
Kotel s ruční dodávkou paliva, s akum. nádrží min. 50 l na kW výkonu
80 000 Kč
Kotel s ruční dodávkou bez akumulační nádrže
50 000 Kč

Zdroj: www.zelenausporam.cz

Vedle kotlů do kotelen existují i kotle interiérové a kamna, rovněž určená do obytných místností. Interiérová zařízení mají obvykle příznivější cenu, ale jejich provoz vyžaduje častější obsluhu. Výkon interiérových kotlů a kamen bývá nižší a jsou využívány zejména v jednotlivých místnostech, menších domácnostech nebo nízkoenergetických domech. Trendem ve vytápění je také používat kamna jako doplňkový zdroj tepla vedle hlavního topného systému, pak se na ně ale nevztahují dotace z programu Zelená úsporám.

Pokud v nabídce narazíte na zplyňovací kotle na biomasu (také označeny jako pyrolytické), liší se tato zařízení technologií spalování. Při zplyňování biomasy se zvyšuje účinnost oproti běžným kotlům, ale např. moderní automatické kotle na pelety dosahují vysoké účinnosti i při klasickém spalování. Pro zájemce o nový kotel je důležité, že cenově začínají zplyňovací kotle na dřevo často na nižších částkách než např. kotle na pelety. Samozřejmě existují i zplyňovací kotle na pelety – velmi účinná, ale drahá zařízení.

Kritéria pro výběr kotle

Nejpodstatnější je vybrat kotel o správném výkonu, ten by měl odpovídat tepelným ztrátám objektu. Pro rodinné domy se produktové řady nejčastěji pohybují v intervalu cca od 10 do 50 kW, což by mělo pokrýt vytápění menších domů, stejně tak by si měli vybrat vlastníci větších či hůře zateplených staveb. Výpočet tepelných ztrát domu nabízejí prodejci, ale i nezávislí odborníci (více informací např. zde). V programu Zelená úsporám je třeba k dotaci dodat výpočet měrné roční potřeby tepla na vytápění, což je údaj, který z tepelné ztráty domu vychází. Dotace na tuto službu je stanovena ve výši 10 000 Kč.

Moderní kotle na biomasu jsou technicky důmyslná zařízení s atraktivním designem
Moderní kotle na biomasu jsou technicky důmyslná zařízení s atraktivním designem

Pro životnost kotle je důležité, z jakého materiálu je vyroben. Běžnější ocelové kotle mají sice kratší životnost než jejich litinoví konkurenti (jako střední údaj se uvádí, že ocelový kotel má oproti litinovému poloviční životnost). Záleží ale na kvalitě ocelových teplosměnných ploch u jednotlivých výrobců. V některých případech výrobci dávají stejně dlouhou záruku na ocelový kotel (např. 5 let) jako výrobci kotlů litinových. Při kvalitní instalaci kotle, dobrém zacházení a spalování doporučeného biopaliva by však ocelový výměník měl sloužit řadu let bez problémů.

Zájemce o nový kotel by také měl vědět, že existují různé typy hořáků (např. retortový – palivo zespodu), podavačů (šnekový, pneumatický) a dalších součástí kotlů. Ať už prodejce či výrobce o nabízeném kotli podává jakékoli informace, důležité je uvědomit si, že každé technické řešení má své výhody i nevýhody. Např. dojde-li k poruše levnějšího a jednoduššího šnekového podavače, lze jej v mnoha případech opravit svépomocí, s pneumatickým systémem si běžně neporadíme.

Ceny kotlů vzhledem k dotacím

Ceny kotlů na biomasu se pohybují na českém trhu v širokém rozpětí. Obecně lze tvrdit, že výrazně dražší jsou automatické kotle (každá nadstandardní automatika se rovněž připlácí) a mezi drahé kotle patří i kotle specializované na jeden druh paliva, např. pelety (zařízení s vysokou účinností a nízkými emisemi). Většinou má na cenu kotle vliv i značka.

Kotle s ručním podáváním jsou cenově nejvýhodnější. Na trhu jsou značkové kotle už za cca 20 000 Kč. Na takový kotel by výše zmíněná dotace 50 000 Kč měla stačit s rezervou, ale problémem jsou emisní limity, a tak vhodných kotlů pro dotaci není mnoho a jsou to ty dražší v kategorii. Nicméně v Seznamu výrobků a technologií i jsou uvedené vhodné kotle, které dotační limit 50 000 Kč překročí o minimální částku (cca 10 000 Kč).

Výhody automatických kotlů na biomasu

  • vysoká účinnost (až 95 %)
  • nízké emise (ekologické zdroje tepla)
  • moderní regulace (např. ekvitermní)
  • automatické čištění (hořák i výměník)
  • automatické zapalování

Naopak dotace 95 000 Kč pro automatické kotle je pouze základ, kvalitní automaty se pohybují kolem 150 000 Kč (kvalitou rozumíme množství automatických funkcí k zajištění komfortu srovnatelného např. s plynovými kotli). Kotle nad 200 000 Kč poskytují většinou nadstandardní komfort a luxusní provedení. Cena může překročit u výkonnějších kotlů i půl milionu korun, ale to není běžné (kotle s dotací 95 000 Kč od několika výrobců najdete pro představu zde).

Náklady na vytápění – biopaliva versus plyn a uhlí

V České republice je stále nejlevnější biomasou kusové dřevo. Ušetřit oproti plynu či elektřině se dá i při spalování dalších ekopaliv, jako je štěpka, obilí či pelety (podrobně o ekopalivech v článku Dřevěná ekopaliva: Pelety a brikety místo plynu a uhlí?, porovnání nákladů na vytápění např. zde). Bohužel biopaliva si zatím důvěru v českých domácnostech nezískala (jen málokdo zná nejbližšího prodejce pelet či jiného alternativního paliva) a jejich nejasná budoucnost prohlubuje obezřetnost potenciálních zákazníků.

Vedle hořáků s horní dodávkou paliva se rozšířily i další typy, např. hořák retortový
Vedle hořáků s horní dodávkou paliva se rozšířily i další typy, např. hořák retortový

V případě, že si může zájemce vybrat, raději volí v ČR tradiční zdroj – plyn. Navíc reference na plynové kotle jsou bohaté. Zkušeností s biopalivy je bohužel zatím málo, v diskuzních fórech je reakcí na prosby o zkušenosti s provozem kotlů na biomasu poskrovnu. V květnu letošního roku proto všechny zájemce o biomasu potěšila zpráva, že na podporu prodeje ekopaliv byla spuštěna na adrese biom.cz rubrika s označením Pelety a brikety, kde jsou k dispozici informace o biopalivech.

Náklady na vytápění moderními kotli – biomasa, uhlí, plyn

Palivo
Kotel/účinnost
Roční náklady
Roční náklady při nižší účinnosti
kusové dřevo
Automatický kotel na dřevo (80 %)
10 574 Kč
16 918 Kč (50 %)
dřevěné pelety
Automatický kotel na pelety (95 %)
15 903 Kč
18 885 Kč (80 %)
hnědé uhlí
Automatický kotel na uhlí (80 %)
11 285 Kč
16 414 Kč (55 %)
zemní plyn
Kondenzační plynový kotel (102 %)
24 317 Kč
27 342 Kč (90 %)

Zdroj: www.tzb-info

Náklady na vytápění ovlivňuje účinnost kotle. Moderní zplyňovací či automatické kotle na biomasu mají vysokou účinnost, ale také automatické kotle na uhlí nebo kondenzační plynové kotle patří ve své kategorii ke špičce a zlevňují vytápění. Do předchozího přehledu byly zahrnuty právě nejúčinnější kotle na biomasu, uhlí a plyn ve srovnání s méně účinnými zařízeními. Prodejci často porovnávají kotle tak, jak je to výhodné vzhledem k jejich sortimentu.

Autor: Redakce Nazeleno.cz