fbpx

Partneři sekce

Automatické kotle: Levné topení bez práce0

Majitelé běžných kotlů na tuhá paliva se v topné sezoně nezastaví, přikládat musí nejméně každé tři hodiny. Vytápění s automatickými kotli je ale stejně komfortní a bezpracné, jako vytápění plynem. Jak funguje automatický kotel a jaké jsou jeho přednosti? Která paliva lze v automatických kotlích spalovat? Na které kotle můžete získat státní dotaci?

Pohodlné a bezpracné vytápění se nemusí nutně vztahovat pouze na plynové kotle, tepelné čerpadlo nebo solární kolektory. Ačkoli tato zařízení pracují samostatně, mohou jim začít konkurovat kotle na tuhá paliva, které jsou zcela či téměř automatické. Vytápění tuhými palivy je o třetinu levnější než vytápění plynem a při použití dřevěných pelet i ekologické. Obsluha automatických kotlů je přitom minimální.

„Každý automatický kotel je ale vybaven pojistkami, které jej v případě přehřátí nebo havárie odstaví.“

Reklama

Jedna z výhod automatických kotlů je patrná již z jejich názvu, jsou téměř či zcela samoobslužné. To se týká nejen automatického zapalování, ale i dopravy paliva do kotle nebo vynášení popela mimo spalovací prostory. Automatické kotle mají i jiné přednosti, mezi které patří třeba možnost spalování ekologického paliva nízké provozní náklady nebo paměť pro několik druhů paliv. Některé funkce kotle nemají v „základní výbavě“ a je třeba počítat s jejich dokoupením – jde například o zmiňované vynášení popela nebo o lambda sondu (měří kvalitu spalin a řídí množství přiváděného vzduchu, spalování paliva je pak efektivnější).

Vytápění na Nazeleno

    – Možnosti a cena vytápění domu

    – Dřevo na vytápění + přehled cen

    – Kalkulačka cen tepla 2011/2012

    – Infrapanely jako hlavní zdroj vytápění

    – Čím doma efektivně přitápět?

Funkce automatického kotle

Automatický kotel na určité druhy paliva (např. dřevní pelety) může být plně automatizovaný, ke kotlům na spalování uhlí je nutné přicházet jedenkrát denně či jednou za tři dny, a to kvůli vysypání popela a doplnění paliva do násypky. V obou případech se však jedná o samostatný topný prvek, který si umí poradit se zapálením paliva i s jeho dopravou k hořáku. Násypky paliva jsou různého objemu, čím menší násypka je, tím častěji je nutné kotel obsluhovat a doplňovat ji. Násypky mohou být součástí kotle nebo jsou umístěny mimo kotel (externí zásobníky). Odtud je palivo dopravováno šnekovým dopravníkem až do hořáku kotle.

Automatický kotel vytopí dům, aniž byste museli každý den několikrát přikládat
Automatický kotel vytopí dům, aniž byste museli každý den několikrát přikládat

Automatické kotle mají své řídící jednotky, podle kterých přikládají pouze tolik paliva, kolik je třeba. Proto je možné nechat kotel s dostatečně objemným zásobníkem paliva i několik dní bez dozoru. Jakmile voda v kotli dosáhne požadované teploty, kotel přejde do jiného režimu a přestane přikládat palivo. Po vychladnutí vody (podle nastavených hodnot pokojového termostatu) kotel opět přiloží. Řídící jednotka může zadat podnět k přiložení paliva i tehdy, je-li teplota vody stále na maximu, ale přitom hrozí vyhasnutí paliva. Má-li kotel elektrický zapalovač, vyhasnout může a zapálí se až v době, kdy k tomu dostane příkaz.

 

Veletrh Aqua-therm

Veletrh Aqua-therm, který je zaměřen na vytápění, větrání a sanitární techniku proběhne 22. – 26. listopadu v Praze.

Do řídící jednotky automatického kotle se vyplatí investovat vyšší částku. Většinou zde platí, že čím jednodušší jednotka je, tím méně je kotel samostatný. Například v extrémních mrazech se může stát, že majitel bude nucen obsluhovat kotel manuálně proto, aby navýšil jeho výkon. Když venkovní teplota stoupne, kotel je opět nutné ručně nastavit na nižší výkon, aby se zbytečně nepřehříval. Každý kotel je ale vybaven pojistkami, které jej v případě přehřátí nebo havárie odstaví. To znamená, že by k případnému přetopení kotle dojít nemělo. „Při správně a odborně zapojeném kotli není přetopení kotle možné, systém obsahuje bezpečností prvky, které tomu zabrání,“ dodává Dana Ročková ze společnosti ENBRA.

Automatický kotel a instalace akumulační nádrže

K běžným kotlům na tuhá paliva se vyplatí instalovat akumulační nádrž, která udrží vodu teplou po delší dobu. Automatické kotle ale akumulační nádrž nepotřebují, protože je řídí pokojový termostat. „Pokud je automatický kotel jediným zdrojem topení, potom je podle mého názoru zbytečné napojit akumulační nádrž. Pokud je ale součástí například systému se solárními panely, kde je akumulační nádrž vyžadována, je vhodné automatický kotel do akumulační nádrže napojit“, vysvětluje Dana Ročková.

Některé automatické kotle lze ovládat i dálkově a je možné je libovolně přepínat na letní nebo zimní provoz. V zimě kotel topí a ohřívá vodu, v letních měsících je jeho funkce omezena většinou jen na ohřev vody.

Automatické kotle představují pohodlný způsob vytápění
Automatické kotle představují pohodlný způsob vytápění

Dotace na automatické kotle

Kde na automatický kotel získat dotace? Aktuálně je možné zažádat o příspěvek z programu Zelená úsporám. Dotaci lze získat na výměnu stávajícího kotle na fosilní paliva za automatický či ruční kotel na biomasu, resp. na instalaci automatického či ručního kotle na biomasu do novostaveb.

V tomto případě je však nutné prokázat, že množství energie potřebné k vytápění bude menší než 50 kW/m2 za rok a rovněž dodat i potvrzení o tom, že dům není možné připojit na zemní plyn či CZT (systém centralizovaného zásobování teplem). Výše dotace se odvíjí od druhu instalovaného kotle. Pokud se jedná o automatický kotel či ruční kotel na biomasu s akumulační nádrží, je výše dotace 60 %, nejvíce však 80 000 Kč. V případě ručního kotle na biomasu bez akumulační nádrže, je výše státní dotace 50 %, maximálně však 50 000 Kč.

Přehled některých automatických kotlů na biomasu

Výrobce
Typ výrobku
Výkon
Doporučené palivo
Obsah/objem zásobníku
Účinnost
Cena
Benekov
C 25 P
25 kW
Dřevní pelety
370 l
90,8 %
107 880 Kč
Ekoefekt
Bio 23
24,5
Dřevní pelety
300 l
90 %
86 200 Kč
Hamont
CATfire 15
15
Dřevní odpad
Externí zásobník
90,4 %
285 600 Kč
Varimatik
Varikot 25
25
Dřevní pelety
51,5 kg
 –
87 480 Kč
Verner
Verner A25
25
Dřevní pelety
240 l
92,7 %
118 760 Kč

Přehled některých automatických kotlů na uhlí

Výrobce
Typ výrobku
Výkon
Doporučené palivo
Obsah/objem zásobníku
Účinnost
Cena
Benekov
L25
25
Hnědé uhlí/ořech 2
280 l
81,2 %
83 880 Kč
Ekoefekt
E24
24
Hnědé uhlí/ořech 2
80 kg
80 %
75 900 Kč
Varimatik
VM 25
25
Hnědé uhlí/ořech 2
120 l
 –
72 500 Kč
Licotherm
AM24
25
Hnědé uhlí/ořech 2
300 l
88 %
74 600 Kč

Automatický kotel: Spalujte jen doporučené palivo

Každý automatický kotel v návodu uvádí doporučený druh paliva, které v něm lze spalovat. Pokud jsou doporučeny např. dřevní pelety bez kůry, pak je nutné pokyny dodržet. Určité typy kotlů zvládnou spalovat více druhů biomasy, např. kotel Hamont CATfire 15 umí spalovat veškerý dřevní odpad (piliny, štěpku, hobliny, kůru, pilinové brikety a samozřejmě také pelety) i zbytky rostlinného odpadu.

Podmínkou jsou ale rozměry paliva (ostatně jako u každého automatického kotle na biomasu), jednotlivé kusy nesmějí přesáhnout 3 cm. Větší kusy by se mohly zaseknout ve šnekovém dopravníku na cestě z násypky k hořáku. Automatické kotle tedy nedokážou spalovat kusové dřevo. Pokud ano, tyto kotle mají samostatný hořák, kam se musí přikládat ručně. Kotel se pak obsluhuje stejně, jako běžný ruční kotel.

Z programu Zelená úsporám je možné získat dotace na kotel na biomasu
Z programu Zelená úsporám je možné získat dotace na kotel na biomasu

Spotřeba paliva je u každého automatického kotle odlišná, závisí mimo jiné i na výkonu kotle nebo na typu paliva. Například automatický kotel na uhlí Ekoefekt E24 při výkonu 24 kW spotřebuje 1–6 kg uhlí za hodinu (záleží pochopitelně i na venkovní teplotě) a vyhřeje přitom přibližně 370 m3. I když jsou kotle na uhlí automatické, kontrolovat by se měly zejména v topné sezóně alespoň jedenkrát denně. Při kontrole je nutné zjistit stav násypky paliva a zásobníku popela. Zpravidla se násypka nemusí doplňovat 2–4 dny (podle nastaveného výkonu kotle), rovněž i zásobník popela je možné vysypávat jednou za tři dny.

Více informací o vytápění

    – Možnosti a cena vytápění domu

    – Dřevo na vytápění + přehled cen

    – Cena plynu před topnou sezónou

    – Infrapanely jako hlavní zdroj vytápění

    – Čím doma efektivně přitápět?

Autor: Jana Poncarová