fbpx

Vylepšení nedostatečně zatepleného domu – několik postřehů z praxe0

Stále častěji řeší majitelé rodinných domů situaci, kdy je potřeba je lépe tepelně izolovat již dříve nedostatečně zateplený dům. Na příkladu konkrétního domu si ukážeme, co všechno je možné pro ještě větší úspory udělat.

Ceny energií budou ve střednědobém horizontu pravděpodobně růst, i když už nejspíš ne tak rychle, jako v minulých letech. Jednou z nejrozumnějších investic každého majitele rodinného domu je proto jeho kvalitní zateplení, které minimalizuje únik tepla. Na zateplení domu je navíc možné čerpat dotace v rámci programu Nová zelená úsporám. U starších domů uniká nejvíce tepla přes stěny, okna a dveře. Pokud jste dům v minulosti zateplovali, možná se potýkáte s tím, že vzhledem k aktuálním normám, je staré zateplení nevyhovující. Stejný problém před několika lety řešil i energetický poradce Karel Murtinger, který vylepšoval svůj v minulosti již zateplený dům. Je ho postřehy nyní shrnujeme.

Zbavte se netěsností oken a dveří

Netěsnosti, tedy mezery mezi těsnicími profily v oknech a dveřích, se dají snadno zatěsnit silikonovým tmelem, nalepením kousku těsnicího profilu, nebo v některých případech i prostým popotažením profilu v drážce. U některých dveří (dveře na balkon) pomůže renovace již opotřebeného prahu – přidání tenkého prkénka nebo překližky.

Reklama

Jde v podstatě o velmi levné opatření, spotřeba tmelu je v tomto případě malá a cena se tak pohybuje v řádu korun.

Zateplení stropu a podkroví

Podlahu půdy, která se v podstatě nevyužívá, je možné nejsnáze zateplit položením desek minerální vaty přímo na podlahu. Bude ale třeba vytvořit několik „chodníčků“ z desek nebo prken tak, aby bylo možné se dostat k anténě a komínu nebo položit souvislou podlahu z desek (pokud má půda sloužit jako úložný prostor). Při trošce štěstí se tímto způsobem podaří odstranit část tepelných mostů na horní straně obvodových stěn.  Cena izolace z minerální vlny se pohybuje okolo 350 – 400 Kč/m2 při 22 cm tloušťky. Alternativně (pokud by se půda již nikdy neměla využívat) lze uvažovat o zafoukání celulózovými vlákny CLIMATIZER. Tloušťka této přídavné izolace by měla být asi 10 až 15 cm (v příštím díle věnovaném ekonomice zateplení bude výpočet optimální tloušťky). Cena se pohybuje kolem 1 100 Kč /m3 tj. 275 Kč/m2  při obvyklé tloušťce 25cm.

Autor článku popisuje praktické kroky zateplení na svém vlastním domě
Autor článku popisuje praktické kroky zateplení na svém vlastním domě

Zajímavou možností je nakrokevní izolace celé střechy. Je sice poměrně drahá (velmi přibližně 2 000 Kč/m2, záleží na tloušťce a druhu použité krytiny), nicméně takto by bylo možné elegantně vyřešit celou řadu problémů:

  • Eliminovat tepelné mosty obvodových stěn tím, že shora by stěny překryla nekrokevní izolace a rozšíření přesahu střechy by umožnilo použít dostatečně silnou izolaci na dosud neizolované římsy.
  • Podstatně zlepšit zateplení šikmých stropů, které již nejdou jinak zateplit. Současně by se dala odstranit infiltrace v těchto místech a dostatečně silná vrstva izolace nad krokvemi by zajistila, že teplota v místech trámů by nikdy neklesla pod rosný bod a nemohlo by tam docházet ke kondenzaci ani v místech, kde je vnitřní parotěsná zábrana porušená.
  • Vytvořil by se z dosud nevyužívané půdy čistý a suchý prostor pro skladování věcí, kde by teplota ani v mrazech neklesala pod asi 10°C a v letním období nestoupala nad nějakých 25°C.
  • Při tomto opatření by se udělala nová krytina, oplechování a okapy a případně i nový vstup na půdu.

Izolace soklu a sklepa

Tepelný most ve spodní části stěn je prakticky neodstranitelný a nezbude než se s ním smířit. Určité zlepšení lze dosáhnout na severní straně tepelnou izolací dosud neizolované části.

Tepelný most ve spodní části stěn je prakticky neodstranitelný
Tepelný most ve spodní části stěn je prakticky neodstranitelný

Únik tepla směrem do sklepa lze do jisté míry snížit nalepením tepelné izolace na strop sklepa. Zaleží vždy na konkrétních podmínkách, kolik teplené izolace je možné do suterénu domu umístit.

Zateplení stěny – rozšíření stávající izolace

U stěn se stávající izolací 120 mm pěnového PS je další zvýšení tloušťky izolace z ekonomického hlediska problematické. Cena kompletní fasádní izolace se pohybuje mezi 900 až 1200 Kč/m2 podle tloušťky a efekt každého dalšího centimetru izolace nad stávajících 12 cm je už poměrně malý. Tepelná izolace ve špaletách oken už asi také nepůjde zlepšit (s výjimkou dvou oken v severní stěně domu).  Určité snížení tepelných ztrát stěn přinese výše zmíněná izolace dosud neizolovaných říms.

Na severní stěně domu lze uvažovat o přidání 80 až 140 mm (nejlépe s použitím lépe izolujícího šedého polystyrenu). Sokl zateplit minerální vatou v tloušťce asi 100 mm, s použitím systém „provětrávané fasády“.


Termovizní snímky dobře ukazují nezateplené římsy (okraje říms přímo svítí)

Větrejte úsporně za pomoci rekuperace

Se snižováním tepelné ztráty prostupem stěn, stropu, podkroví nebo říms se zvyšuje podíl tepelné ztráty větráním. Použití nuceného větrání s rekuperací tepla může tyto tepelné ztráty výrazně omezit. Ve starém domě je však velmi obtížné instalovat vzduchotechnické rozvody a použít centrální rekuperační jednotku. V úvahu proto přichází spíše malé lokální rekuperační jednotky, které se dají montovat do stěny.

Cena takovýchto zařízení se pohybují kolem 12 000 Kč. V případě mého domu je výhoda v tom, že místnosti v přízemí i podkroví jsou používány tak, že spojovací dveře mezi místnostmi zůstávají prakticky stále otevřené, a je proto možné uvažovat o instalaci pouhých dvou rekuperačních jednotek, které mohou zajistit přiměřenou výměnu vzduchu pro tři lidi, kteří v domě bydlí (a málokdy se tam sejdou všichni najednou).

Vytápějte efektivně

Možností vytápění je několik. Například je možné koupit nový kotel o menším výkonu a s lepší regulovatelností (modulace plamene). Výhodný by mohl být kotel kondenzační, protože topná soustava je v mém domě už teď v podstatě nízkoteplotní a další zateplení situaci ještě zlepší. Další možnost je přidání akumulační nádrže k existujícímu kotli (cena přibližně 22 000Kč), nebo přechod na jiný systém – například tepelné čerpadlo vzduch-voda, kotel na dřevo s akumulační nádrží, nebo kotel na pelety.

Autor: Karel Murtinger

Autor je spolupracovník redakce a energetický poradce. Dlouhodobě se zabývá problematikou nízkoenergetických a pasivních staveb a souvisejících technologií.