fbpx

Partneři sekce

Výkupní ceny elektřiny 2012 jen pro elektrárny do 100 kW0

Éra štědrých výkupních cen elektřiny skončila. Parlament by měl po prázdninách schválit nový zákon o podpoře obnovitelných zdrojů energie. Ačkoliv přesná výše dotací pro fotovoltaické nebo větrné elektrárny bude zveřejněna až v listopadu, už dnes víme, podle jakých pravidel bude stanovena.

Málokterý zákon vyvolává takové emoce, jako zákon o obnovitelných zdrojích energie, jenž mj. přináší úpravu podpory zelené elektřiny. Proti chystaným změnám v oblasti výkupních cen elektřiny a zelených bonusů se postavili jak zástupci ekologických občanských sdružení, tak drobní provozovatelé elektráren.

„Za elektřinu z obnovitelných zdrojů se nebude platit více než 6 korun za kWh.“

Reklama

Naopak podle vlády a poslanců má nový zákon přinést rovnější podmínky a zabránit zdražení elektřiny v následujících letech. Pokud by totiž objem podpory pro některý obnovitelný zdroj energie začal nekontrolovatelně narůstat, současný zákon nemá prostředky, jak jej regulovat. Nový zákon jich přináší hned několik. Kromě uzákonění tzv. Národního akčního plánu zavádí zákon několik změn v oblasti výkupních cen elektřiny a zelených bonusů. Podívejme se na ně blíže.

(Článek vychází z návrhu zákona, konečná verze bude schválena parlamentem zřejmě po prázdninách a do té doby může dojít k dílčím úpravám. Zásadní změny však neočekáváme.)

NEPŘEHLÉDNĚTE!

– Výkupní ceny elektřiny 2011

– Krize ve fotovoltaice

– Nový zákon o obnovitelné energii

– Vyplatí se výkup nebo bonusy?

– Malá větrná elektrárna v praxi

Výkupní ceny a zelené bonusy: Co se změní?

Základní principy podpory se nemění: Elektřina z obnovitelných zdrojů bude podporována formou zelených bonusů nebo výkupních cen. Tak jako dosud bude mít hlavní slovo při stanovování výkupních cen a zelených bonusů Energetický regulační úřad. Ten se musí řídit následujícími pravidly:

 • Výkupní cena elektřiny má být stanovena tak, aby byla zaručena patnáctiletá návratnost investice do elektrárny vyrábějící energii z obnovitelných zdrojů.
 • Podpora nesmí meziročně klesnout o více jak 5 %. Toto pravidlo existovalo i ve staré verzi tohoto zákona a bylo jednou z hlavních příčin tzv. fotovoltaické krize. Když náklady na pořízení solární elektrárny klesly až o 40 %, nemohl úřad díky pravidlu 5 % flexibilně reagovat a adekvátně snížit fotovoltaice podporu. Nový zákon ale obsahuje „únikovou klauzuli“ – pokud by se návratnost investice snížila pod 12 let, lze jít s výší výkupních cen dolů razantněji.
 • U elektráren na biomasu a bioplyn musí výše podpory zohlednit náklady na palivo.
 • Bez ohledu na výše uvedená pravidla nesmí podpora pro žádný zdroj překročit 6 korun za kWh. (V minulých letech dostávaly solární elektrárny až 12 korun za kWh.)

Odhad nákladů na podporu OZE podle původní a nové úpravy
Odhad nákladů na podporu obnovitelných zdrojů energie podle původní a nové úpravy zákona. Zdroj: MPO

Zelený bonus bude hodinový nebo roční

Dnes se může provozovatel elektrárny, která vyrábí energii z obnovitelných zdrojů, rozhodnout, zda dá přednost zelenému bonusu nebo garantovaným výkupním cenám elektřiny. To se však změní.

Malé elektrárny do 100 kW instalovaného výkonu (včetně) si mohou zvolit obě formy podpory. Větší elektrárny však volbu nemají – dostanou automaticky zelené bonusy. A stejně tak i zařízení, kde dochází k tzv. spoluspalování (např. spalování biomasy spolu s uhlím v kotlích elektráren), budou podporována jen formou zelených bonusů.

Éra štědrých výkupních cen elektřiny skončila
Éra štědrých výkupních cen elektřiny skončila. Zdroj: Thinkstockphotos.com

Až dosud existoval pouze roční zelený bonus – výše příspěvku byla určena jednotně na celý rok. Nový zákon ale zavádí tzv. hodinový zelený bonus, který se bude měnit operativně podle aktuální situace v síti a podle předem daných pravidel. ERÚ zveřejní „vzorec“ podle kterého bude podpora hodinového zeleného bonusu vypočítávána. Dá se očekávat, že hodinový bonus bude vyšší v zimě, v pracovní dny a dopoledne, kdy je elektřiny nedostatek, naopak nejnižší bude v noci. To bude motivovat výrobce, aby přizpůsobovali svůj výkon situaci v síti (pokud je to možné - např. fotovoltaické nebo větrné elektrárny, které patří mezi neregulovatelné zdroje, budou mít situaci ztíženou, protože elektřinu vyrábějí v době, kdy fouká vítr nebo svítí slunce).

Roční versus hodinový zelený bonus

Roční zelený bonus mohou využít:

 • elektrárny s výkonem do 100 kW včetně
 • elektrárny využívající biologicky rozložitelnou část odpadu (bioplyn)
 • provozy kombinující výrobu elektřiny a tepla
 • výrobny tepla z druhotných zdrojů (odpadní teplo)

Hodinový zelený bonus mohou využít:

 • elektrárny s výkonem nad 100 kW
 • větrné elektrárny

Formu podpory (výkupní ceny/roční zelený bonus/hodinový zelený bonus) bude možné měnit vždy k 1. lednu. Původní návrh nového zákona počítal ještě s měsíčním režimem zeleného bonusu, ten se do konečné podoby však nedostal.

Zelenou elektřinu bude vykupovat „povinně vykupující“

Až dosud celý systém vykupování zelené elektřiny obhospodařovaly distribuční společnosti. To se má však také změnit. Distribuční společnosti nahradí tzv. povinně vykupující, kterého vybere ministerstvo průmyslu a obchodu. Půjde o obchodníka s elektřinou, který bude celou administrativu zvládat sám. Povinně vykupující bude povinen vykupovat elektřinu z obnovitelných zdrojů vyrobenou v elektrárně umístěné na vymezeném území.

Podporu dostanou i elektrárny spalující uhlí spolu s biomasou, např. elektrárna Hodonín
Podporu dostanou i elektrárny spalující uhlí spolu s biomasou, např. elektrárna Hodonín. Zdroj: ČEZ

Komu nahrává nový zákon o obnovitelných zdrojích?

Celkově nový systém podpory nahrává malým výrobcům elektřiny (např. tím, že jim jako jediným dává jisté výkupní ceny na 20 let dopředu). Poučen z předchozích nezdarů dává nový zákon Energetickému regulačnímu úřadu do ruky prostředky, jak v případě potřeby podporu jednotlivých zdrojů razantně snížit. Podle předkladatelů zákona tak má být zabráněno různým „bublinám“, které v minulosti postihly fotovoltaiku a které podle některých hrozí v oblasti biomasy.

Podle ekologických sdružení i drobných investorů však zákon nepřiměřeně podpoří také neekologické zdroje (spoluspalování biomasy v uhelných elektrárnách apod.) na úkor skutečně „čistých“ výroben energie.

Ať už budou důsledky jakékoliv, dotknou se jen nových elektráren. Garantované výkupní ceny pro elektrárny uvedené do provozu v minulosti se měnit nebudou.

SLOVNÍK: Zelený bonus vs. výkupní cena

Provozovatel elektrárny si může aktuálně zvolit ze dvou forem podpory. Každá má svá pro a proti.

 • Výhodou garantovaných výkupních cen je, že jsou fixovány po dobu 20 let a výrobce má tak jistotu, že za kWh bude dostávat takovou cenu, která platí v době připojení elektrárny do sítě. Podle nového zákona o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů mají být výkupní ceny určeny jen pro elektrárny do 100 kW
 • Zelené bonusy se mění každý rok, takže výnos není dopředu jistý. Na druhou stranu, zelené bonusy dostáváte i za elektřinu, kterou sami spotřebujete. Nový zákon počítá nejen s tzv. ročním bonusem, ale zavádí i hodinový zelený bonus.

Podrobněji o výhodách a nevýhodách garantovaných výkupních cen a zelených bonusů píšeme v článku Fotovoltaika: Vyplatí se výkup elektřiny nebo zelené bonusy.

Autor: Redakce Nazeleno.cz