Nazeleno.cz – úspory energie, izolace, zdravý životní styl, biopotraviny, ekologie [logo]

DOPORUČUJEME:

Ceny Energie

Najdeme nejlevnějšího dodavatele!

Slovníček

Výkupní cena elektřiny

Obnovitelné zdroje energie, jako jsou fotovoltaické nebo větrné elektrárny, jsou podporovány formou nejrůznějších dotačních programů. Jednou z možností podpory obnovitelných zdrojů energie, jsou také tzv. výkupní ceny elektřiny. Kromě výkupních cen elektřiny si investoři mohou zvolit zelené bonusy. Výkupní ceny elektřiny garantované státem po dobu 20 let mají domácnosti i podnikatele motivovat k investicím do obnovitelných zdrojů energie.

Výši výkupních cen elektřiny stanovuje každoročně Energetický regulační úřad, který při tom vychází ze zákona č. 180/2005 Sb. o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie.

Výkupní ceny elektřiny z fotovoltaiky

V případě, že se rozhodnete pro státní výkup, veškerou vyrobenou elektřinu prodáváte distributorovi, který je povinen ji od vás odebrat. Podmínky státního výkupu jsou pro rok 2010 stále výhodné. Výkupní cena pro rok 2010 bude v kategorii fotovoltaických elektráren 12,25 Kč/kWh pro instalace do 30 kWp a 12,15 Kč/kWh pro instalace nad 30 kWp .Výkupní ceny pro rok 2009 byly v kategorii fotovoltaické elektrárny 12,89 Kč/kWh pro instalace do 30 kWp a 12,79 Kč/kWh pro instalace větší než 30 kWp.

Výkupní ceny elektřiny klesají

Podle zákona o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů nesměla hodnota výkupních cen meziročně klesnout o více než 5 %, aby byl zachován princip návratnosti investice do 15 let. Ceny fotovoltaických instalací ovšem výrazně poklesly, což navyšovalo zájem investorů a na fotovoltaickém trhu se objevovali nejrůznější spekulanti. Proto byla navržena novela tohoto zákona, která umožňuje meziročně snížit výkupní ceny o více než 5 %.

Poprvé by výkupní ceny mohly být výrazněji sníženy od roku 2011. Podle odborníků by se kilowatthodina vyrobená ve fotovoltaické elektrárně mohla vykupovat za 8–9 korun.

Fixace výkupních cen elektřiny

Jakmile dostanete jako výrobce zelené elektřiny licenci, jsou aktuální výkupní ceny zafixovány na dvacet let (15 let zákonem, 5 let vyhláškou). Znamená to tedy, že celých dvacet let budete dostávat výkupní ceny z roku instalace elektrárny. Toto pravidlo neplatí u zelených bonusů, jejichž výše se mění každý rok.

Výkupní ceny elektřiny z větrných elektráren

Výkupní ceny elektřiny se vztahují také na další obnovitelné zdroje elektřiny. Vykupována je elektřina vyrobená v malých vodních elektrárnách, v zařízeních na biomasu nebo ve větrných elektrárnách.Aktuální výkupní cena elektřiny vyrobené ve větrných elektrárnách je 2,23 Kč/kWh.

Více o výkupních cenách elektřiny

Nazeleno.cz - vše o úsporách energií