fbpx

Partneři sekce

Výkupní cena elektřiny výrazně klesne. Ohrozí to fotovoltaiku?0

Fotovoltaika zažívá v poslední době boom. Ceny solárních elektráren totiž klesly, zatímco garantované výkupní ceny zelené elektřiny zůstaly vysoko. Proto se chystá speciální zákon, který by umožnil výkupní ceny snížit výrazněji. O kolik v příštích letech klesne výkupní cena 1 kWh elektřiny z fotovoltaiky? Proč vůbec máme garantované výkupní ceny elektřiny?

Cílem Evropské unie je zvyšování podílu obnovitelných zdrojů na výrobě elektřiny. Česká republika se v oblasti výroby elektřiny z čistých zdrojů řídí směrnicemi EU a zavázala se, že z nich bude v roce 2010 vyrábět 8 % elektřiny.

Kromě různých dotačních programů je jednou z variant podpory obnovitelných zdrojů energie finanční pomoc výrobcům zelené elektřiny, která je realizována pomocí garantovaného státního výkupu nebo formou zelených bonusů. Výši výkupních cen a zelených bonusů stanovuje každoročně Energetický regulační úřad (ERÚ), který při tom vychází ze zákona č. 180/2005 Sb.

Reklama

Hodnota výkupních cen nesmí podle tohoto zákona klesnout o více než 5 % ročně a musí být zachován základní princip podpory obnovitelných zdrojů energie, tedy návratnost investice do 15 let.

„V srpnu 2008 vyrobily fotovoltaické elektrárny 116,9 MWh zelené elektřiny, zatímco v srpnu 2009 to bylo už 12 498,5 MWh.“

Zákon o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů ale čeká změna. Výkupní ceny zelené elektřiny by mělo být možné jednou za rok snížit o více než 5 %. Důvod? S fotovoltaickými elektrárnami se roztrhl pytel, jejich instalace není tak nákladná jako v dřívějších letech a návratnost investice je kratší než 15 let.

Solární energie na Nazeleno.cz

   – Proč solární energie? Kolik energie nabízí?

   – Praktická využitelnost sluneční energie

   – Domácí solární elektrárna: Vyplatí se?

   – Vyplatí se zelený bonus nebo výkup?

   – Zkušenosti majitelů fotovoltaické elektrárny

Hlavním důvodem pro pokles výkupních cen je meziroční výrazná změna investičních nákladů u fotovoltaiky. Investiční náklady na instalaci fotovoltaické elektrárny klesly za období jednoho roku až o 40 %, ale ERÚ může výkupní cenu snížit pouze o 5 %. Vzniká tak výrazná disproporce, kterou je nutné napravit,“ vysvětluje Jarmila Lehnerová, tisková mluvčí ERU.

Extrémní rozvoj fotovoltaiky v ČR?

„V současné době je dramatická situace v případě žádostí o připojení nových fotovoltaických zdrojů k elektrizační soustavě. Nárůst instalovaného výkonu u fotovoltaických zdrojů mezi roky 2007/2008 činil bezmála 1 500 % (z původních 3,4 MW na 54,29 MW),“ píše se v Důvodové zprávě vládního návrhu, který má změnit zákon o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů.

Ke konci roku 2009 dosáhl celkový instalovaný výkon fotovoltaických elektráren v ČR 411 MWp. V roce 2009 byly tedy do provozu uvedeny solární elektrárny o instalovaném výkonu přes 350 MWp.

Instalovaný výkon slunečních elektráren v České republice
Instalovaný výkon slunečních elektráren v České republice. Zdroj: ERU

Podle Důvodové zprávy jsou alarmující především požadavky na rezervaci kapacity pro připojení fotovoltaických zdrojů. V poslední době odsouhlasily příslušné distribuční společnosti připojení solárních elektráren o instalovaném výkonu více než 2 000 MW. Pokud by v budoucnu došlo k masivnějšímu rozvoji výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, mohlo by dojít k zatížení přenosové soustavy, což by si vyžádalo další investice.

To, že se počet fotovoltaických elektráren zvyšuje a že vyrábějí více elektřiny, je zřejmé z porovnání údajů ERÚ. V srpnu 2008 vyrobily fotovoltaické elektrárny 116,9 MWh zelené elektřiny, zatímco v srpnu 2009 to bylo už 12 498,5 MWh.

Výkupní cena elektřiny z fotovoltaiky je vysoká i v Německu

V roce 2009 byla výkupní cena elektřiny z fotovoltaiky u elektráren s instalovaným výkonem do 30 kW 13,15 Kč/kWh, u elektráren nad 30 kW 13,05 Kč/kWh. Letos podle očekávání výkupní cena elektřiny z fotovoltaiky klesla o 5 %, které dovoluje zákon. Kilowatthodina vyrobená v solárních elektrárnách s instalovaným výkonem do 30 kW se bude vykupovat za 12,25 Kč, u elektráren s instalovaným výkonem nad 30 kW za 12,15 Kč. Průměrná výkupní cena jedné kilowatthodiny vyrobené ve slunečních elektrárnách se přitom v zahraničí pohybuje v průměru kolem 8 Kč.

Rok
Instalovaný výkon
Výkupní cena elektřiny v Kč/kWh
 
 
2010
FTV elektrárny s instalovaným výkonem do 30 kW
12,25
FTV elektrárny s instalovaným výkonem nad 30 kW
12,15
 
 
2009
FTV elektrárny s instalovaným výkonem do 30 kW
13,15
FTV elektrárny s instalovaným výkonem nad 30 kW
13,05
2008
 
14,01
Zdroje uvedené do provozu od 1.1.2006 – 31.12.2007
 
14,37
 Zdroje uvedené do provozu před 1.1. 2006
 
6,85

Také v sousedním Německu je elektřina z fotovoltaiky nejvíce podporovaným obnovitelným zdrojem. V roce 2009 se zde kilowatthodina vykupovala za 0,43 € (zhruba 11,40 Kč). To bylo asi osmkrát více, než stála kilowatthodina elektřiny na burze a čtyřikrát více než byla cena výkupní elektřiny vyrobené ve větrných elektrárnách.

V Německu letos výkupní ceny elektřiny z fotovoltaiky klesly o 11 % a v současnosti jsou podle Czech RE Agency o téměř 40 % nižší než výkupní ceny v České republice. Také díky tomu se ČR stává zajímavým místem pro německé investory, kteří zde financují výstavbu solárních elektráren (zejména na západě Čech). Do fotovoltaiky v ČR investují také španělské firmy. „Lze proto očekávat, že ke konci roku 2010 celkový instalovaný výkon fotovoltaických elektráren v České republice přesáhne 1 000 MWp. Vzhledem ke zkušenosti s loňského roku však nelze vyloučit ani hodnotu 1 500 MWp,“ odhaduje Czech RE Agency.

V České republice jsou výkupní ceny elektřiny z fotovoltaiky asi pětkrát vyšší než výkupní ceny elektřiny vyrobené ve větrných elektrárnách. V roce 2010 se kilowatthodina vyrobená z větru bude vykupovat za 2,23 Kč (průměrná cena kilowatthodiny elektřiny, kterou zaplatí domácnosti je 4,51 Kč).

Vývoj příspěvku na obnovitelné zdroje energie
Vývoj příspěvku na obnovitelné zdroje energie. Zdroj: ERU

Výkupní ceny elektřiny zvyšují její cenu

Výkupní ceny zelené elektřiny se promítají do celkové ceny elektřiny, kterou zaplatí koncový zákazník. Z každé platby za elektřinu jde část na podporu čistých zdrojů. V roce 2010 narostl příspěvek na obnovitelné zdroje energie více jak trojnásobně. Zatímco v roce 2009 přispívaly domácnosti na MWh čisté elektřiny 50 Kč, v roce 2010 budou přispívat 168 Kč.

V roce 2009 podpořili lidé zelenou energii 3 miliardami korun. Tento rok by to podle odhadů mělo být 7,4 miliard korun. Celková výše příspěvku, který domácnosti na obnovitelné zdroje odvedou, se pochopitelně bude odvíjet od objemu spotřebované energie.

Slovníček: Co je to Wp?

Zkratku Wp (watt peak) můžeme volně přeložit jako maximální výkon – v tomto případě tedy maximální výkon, kterého je schopen konkrétní solární systém dosáhnout. Výkon solárních elektráren je běžně udáván v kWp (platí, že 1 kWp se rovná 1 000 Wp). 1 instalovaný kWp je schopen vyrobit přibližně 1 000 kWh/rok a zabere mezi 8–10 m2 plochy.

Jaké budou výkupní ceny elektřiny v příštích letech?

Návrh novely zákona o obnovitelných zdrojích, který počítá s možností snížit výkupní ceny zelené elektřiny o více než 5 %, bude Poslanecká sněmovna projednávat na své lednové schůzi ve druhém čtení. Návrh spočívá v tom, že o více než 5 % by mohly klesnout výkupní ceny z těch obnovitelných zdrojů, u nichž bude dosaženo návratnosti investice za méně než 11 let. Pokud návrh projde celým legislativním procesem a vejde v platnost, mohly by se výkupní ceny elektřiny snížit o více než 5 % poprvé v roce 2011.

Hospodářský výbor, který o návrhu novely jednal 13. ledna, schválil, že výkupní ceny by neměly oproti předcházejícímu roku klesnout o více než 75 % hodnoty výkupních cen platných v roce, v němž se o novém stanovení rozhoduje.

O kolik výkupní ceny elektřiny skutečně klesnou v případě, že bude novela zákona přijata, však zatím zřejmé není. „Výkupní ceny zohlední aktuální technicko-ekonomické parametry jednotlivých kategorií obnovitelných zdrojů. V současné době lze předpokládat, že k poklesu výkupních cen o více než 5 % dojde pouze u fotovoltaiky. Pro zdroje nad 30 kW může výkupní cena klesnout na úroveň 9,00 Kč/kWh, ale přesná výše podpory pro roky 2011 bude známa až koncem roku 2010,“ uvedla Jarmila Lehnerová, tisková mluvčí ERÚ.

Novelizace zákona o obnovitelných zdrojích je kromě snahy dostat výkupní ceny elektřiny z fotovoltaiky na odpovídající výši, motivována také novou směrnicí Evropské unie (směrnice (2009/28/ES). Ta bude muset být do zákona rovněž zakomponována. V současné době probíhají podle vyjádření ERÚ na toto téma jednání v pracovních skupinách. Co přinese směrnice nového? Kromě výroby elektřiny podporuje také výrobu tepla a chladu z obnovitelných zdrojů a počítá se zvyšováním počtu vlastních obnovitelných zdrojů energie v nově stavěných budovách. Pro Českou republiku také přináší nový závazek: do roku 2020 by se u nás mělo z obnovitelných zdrojů vyrábět 13 % elektřiny.

Autor: Jana Poncarová