fbpx

Výhody průmyslového topení plynovými tepelnými čerpadly0

V rámci velkých objektů představuje vytápění nebo chlazení nejen značnou zátěž finanční, ale také ekologickou.

Proto je důležité zvolit vhodný způsob průmyslového topení. Jako dobré řešení se jeví zařízení, která umožňují výrobu tepla i chladu dle aktuální potřeby, jako je tomu v případě plynových tepelných čerpadel, známých také pod zkratkou GHP.

Výhody plynových tepelných čerpadel

Při provozu tepelného čerpadla je chlad nebo teplo uvolňováno nejen z chladicího okruhu sestávajícího z plynového motoru a kompresoru, ale také ze spalin, takže dochází k efektivnímu využití takzvaného „odpadního“ tepla, případně chladu. Plynová tepelná čerpadla se proto vyznačují levnějším provozem v porovnání s elektrickými tepelnými čerpadly. Díky využití „odpadního“ tepla motoru a spalin se zvyšuje celková účinnost tohoto typu průmyslového topení. Z ekologického hlediska hraje podstatnou roli rovněž využití zemního plynu nebo LPG, tedy paliv charakteristických velmi nízkými emisemi. Výsledkem je tak mnohem nižší elektrická zátěž vytápěných, případně chlazených objektů. Z hlediska celkové úspory spotřebované a získané energie je důležitým parametrem takzvaný topný faktor tepelného čerpadla, přičemž jeho vyšší hodnota značí efektivnější a úspornější vytápění.

průmyslová hala

V dlouhodobém horizontu se plynová čerpadla vyznačují minimálními nároky na údržbu. V jejich prospěch při průmyslovém vytápění hovoří také rychlá návratnost investice, zejména při využití možnosti chlazení i vytápění. I v rámci čistě topného režimu se však jedná o úsporné řešení pro průmyslové topení ve větších objektech nejrůznějšího typu.

V kontextu ekologických zdrojů tepelné energie nelze opomenout ani absorpční tepelné čerpadlo, jež funguje na podobném principu, ovšem využívá také okolní vzduch.

Možné využití plynového tepelného čerpadla

Výše popsaný princip fungování plynového tepelného čerpadla naznačuje, v jakých prostorách je výhodné přistoupit k použití tohoto typu zařízení. Jedná se o objekty, ve kterých je prioritou nejen dodávka tepla, ale neméně důležité je i chlazení nejen v závislosti na ročním období. Takové požadavky jsou typické pro výrobní haly, logistické sklady, potravinářské výrobny, nemocnice, hotely i ubytovací zařízení a další instituce.

Ve všech těchto zařízeních plynové tepelné čerpadlo může napomoci zajistit optimální podmínky, ať už z hlediska zaměstnanců, návštěvníků, skladovaného zboží, nebo provozu strojů. Rovněž je nutno zmínit skutečnost, že tepelné čerpadlo může sloužit i k ohřevu užitkové vody.

Autor: Komerční sdělení