fbpx

Partneři sekce

Výhody kondenzačního kotle De Dietrich komfortní řady MCA0

Firma De Dietrich uvedla letos na trh nový typ kondenzačního závěsného kotle řady INNOVENS MCA. Kotle jsou vyráběny ve dvou výkonových řadách se jmenovitým tepelným výkonem 15 a 25 kW a jsou kompaktní a lehké. Jaké další výhody nové kotle přináší? + PŘÍKLADY INSTALACE

Firma De Dietrich uvedla letos na trh nový typ kondenzačního závěsného kotle, který nahrazuje úspěšnou a oblíbenou vysoce komfortní řadu kotlů Domoplus DPSM 3, vyráběnou více než 10 let.

„Kotle jsou vyráběny ve dvou výkonových řadách se jmenovitým tepelným výkonem 15 a 25 kW a jsou kompaktní a lehké.“

Kotel je vyráběn ve dvou výkonových řadách se jmenovitým tepelným výkonem 15 a 25 kW. K dispozici jsou dle požadavku zákazníka modely pro vytápění s možností doplnění o akumulační přípravu teplé vody a kombinované kotle s průtokovou přípravou teplé vody.

Kondenzační kotle řady MCA mají v základní dodávce kromě standardní výbavy:

 • modulovaný průtok kotlové vody,
 • montážní konzolu s uzavíracími kohouty vody a plynu,
 • ovládací panel DIEMATIC iSystem s novou ergonomií, umožňující dle typu připojeného příslušenství ovládání a ekvitermní regulaci až 3 topných okruhů + 1 okruhu teplé vody. Zároveň umožňuje optimalizovat řízení kaskády 2 až 10 kotlů.

Kotle umožňují připojení různých konfigurací vzduchu/spalin v souladu s regionálními předpisy: Připojení systému horizontálního nebo vertikálního odkouření, a to na komín, odděleně (bi-flux) nebo ke společnému potrubí LAS.

Technický popis kondenza

Kotle MCA…, MCA 25/28 MI jsou dodávány smontované a testované výrobcem. Standardně jsou vybaveny pro provoz na zemní plyn typu H; provoz na propan je možné díky cloně, jež je součástí dodávky. Kotle MCA 15/25 jsou již standardně vybaveny přepínacím ventilem pro vytápění/teplou vodu, určeným pro připojení k ohřívači vody. K dispozici jsou 2 typy zásobníků:

 • závěsný zásobník BS 60 (60 litrů), vybavený systémem “Titan Active System” (titanová anoda s neomezenou životností), k instalaci vpravo nebo vlevo od kotle: sestava MCA…/BS 60,
 • zásobník SR 130 (130 litrů), vybavený magnéziovou anodou, k instalaci na podlahu pod kotel: sestava MCA…/BS 130. Součástí kompletů MCA…/BS je spojovací potrubí pro kotel/zásobník a čidlo teplé vody.

Kotel MCA 25/28 MI představuje kombinovaný typ kotle a díky nerezovému výměníku s bohatě dimenzovanými deskami a reaktivním elektronickým zařízením zajišťuje komfortní přípravu teplé vody (třída *** dle normy EN 13203).

Tyto kotle jsou synonymem vysokého komfortu:

 • Roční provozní účinnost až 109 %
 • Nízký obsah emisí ve spalinách
 • Velmi tichý provoz

Základní charakteristika kondenzačních kotlů řady MCA:

 • Kotle jsou zvláště kompaktní a lehké.
 • Výborná adaptace výkonu kotle na skutečné potřeby díky plynovému nerezovému hořáku s úplným předmísením, modulací výkonu 22 až 100 %, vybaven tlumičem hluku na sání spalovacího vzduchu.
 • Nový výměník je vyroben ze slitiny hliníku/křemíku s velmi rychlou tepelnou odezvou.
 • Elektronické zapalování a ionizační kontrola plamene.
 • Dodáváno s montážní konzolou s předmontovanými uzavíracími kohouty vody a plynu, hydraulického oddělovače, expanzní nádoby 12 litrů a automatického odvzdušňování.
 • Elektronické čerpadlo s modulovanými otáčkami pro získání větší úspory energie a snížení hladiny hluku.
 • Ovládací panel DIEMATIC iSystem je otevřený pro případ všech typů instalací, včetně těch nejkomplexnějších; standardně umožňuje ovládání a regulaci jednoho přímého okruhu.
 • Po přidání čidla teploty umožňuje regulaci 1. směšovaného okruhu; po přidání řídicí desky s čidlem teploty může řídit 2. směšovaný okruh. Instalace čidla teplé vody přednostní přípravu teplé vody. Možnost optimalizovaného řízení kaskádových systémů.
 • Ventilátor vybavený zpětnou klapkou pro nasávání vzduchu, určený pro nucený odtah spalin.
 • Ke kotlům je k dispozici široká nabídka systémů vzduch/spaliny v provedení PPS nebo hliník.

Přehled modelů kondenzačních kotlů

Kotel
Model s vertikálním odkouřením
Výkonový rozsah
vytápění
při 50/30 °C (kW)
příprava TV
při 80/60 °C (kW
Režim vytápění
MCA 15 VV
MCA 25 VV
3,4 – 15,8
5,4 – 25,5
Režim vytápění a přípravu TV
se zásobníkem 60 litrů
vpravo nebo vlevo od kotle
MCA 15 VV / BS 60
MCA 25 VV / BS 60
3,4 – 15,8
5,4 – 25,5
3,0 – 14,5
5,0 – 24,1
Pro vytápění a přípravu TV
se zásobníkem 130 litrů
pod kotlem
MCA 15 VV / BS 130
MCA 25 VV / BS 130
3,4 – 15,8
5,4 – 25,5
3,0 – 14,5
5,0 – 24,1
Pro vytápění a
průtokovou přípravu TV
s mikroakumulací
MCA 25 / 28 MI / VV
5,4 – 25,5
5,0 – 28,6

Technické parametry kondenzačních kotlů

 • Certifikace CE: 0063BT3444
 • Bezpečnostní termostat: 110 °C
 • Homologace B23P-C13x-C33x-C53-C43x-C83
 • Maximální provozní tlak: 3 bar
 • Napájení: 230 V/50 Hz
 • Kategorie plynu II2H3P, Třída NOx : 5
 • Maximální provozní tlak: 90 °C
 • Elektrické krytí: IPX4D
 • Min. teplota vratky: neomezeno
Model
MCA 15
MCA 25
MCA 15/BS 60
MCA 15/BS 130
MCA 25/BS 60
MCA 25/BS 130
MCA 25/28 MI
Provozní režimy
Vytápění
Vytápění
Vytápění a akumulační příprava TV pomocí zásobníku
Vytápění a průtoková příprava TV
Tepelný výkon při 50/30°C – vytápění
kW
3,4 – 15,8
5,4 – 25,5
3,4 – 15,8
5,4 – 25,5
5,4 – 25,5
Tepelný výkon při 80/60°C – teplá voda
kW
14,7
24,1
28,6
Účinnost v % Pci při výkonu …% Pn a teplotě …°C
100% Pn, výstup 70°C
%
96,5
96,4
96,5
96,4
96,4
100% Pn, vratka 30°C
%
105,3
102,0
105,3
102,0
102,0
30% Pn, vratka 30°C
%
108,5
108,0
108,5
108,0
108,0
Jmenovitý průtok vody při Pn a ΔT = 20 K
m3/h
0,68
1,10
0,68
1,10
1,10
Výkon při 80/60°C
kW
3,0 – 14,5
5,0 – 24,1
3,0 – 14,5
5,0 – 24,1
5,0 – 24,1
Dispoziční tlak na straně vody
mbar
489
290
489
290
290
Objem vody
l
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
Spotřeba plynu
zemní
m3/h
1,59-1,78
1,59-1,78
2,65-2,97
propan
kg/h
0,61
0,61
1,02
Teplota spalin při 80/60°C
°C
59
74
59
74
74
Množství spalin
Kg/h
25,1
41,8
25,1
41,8
41,8
Dispoziční tlak na straně spalin
Pa
80
120
80
120
120
Akustický tlak
Splňuje standard NRA
Hmotnost
kg
34
34
109
109
35

Pci  = výhřevnost plynu, Pn = jmenovitý tepelný výkon

Ohřívač vody: Maximální provozní tlak teplé vody: 10 bar

Model
MCA 15/BS 60
MCA 15/BS 130
MCA 25/BS 60
MCA 25/BS 130
MCA 25/28 MI
Objem zásobníku
l
60
130
60
130
Výkon výměníku
kW
15
15
22
25
28,6
Špičkový výkon za 10 min při ΔT = 30 K
l/10 min
125
195
195
200
Trvalý výkon při ΔT = 35 K
l/h
370
370
540
615
Měrný průtok při ΔT = 30 K dle EN 13203-1
l/min
12,5
19,5
14,5
20,0
14
Minimální tlak při průtoku 11 l/min
bar
1,3
Ochlazovací konstanta
kWh/24h*l*K
0,27
0,27

Výkony na teplé vodě jsou uváděny při teplotě okolí 20 °C, teplotě studené vody 10 °C a primární teplotě na vstupu do výměníku zásobníku 85 °C.

Ovládací panel DIEMATIC iSystem

Ovládací panel DIEMATIC iSystem je vysoce vyvinutý ovládací panel s novou ergonomií ovládání, který standardně zahrnuje programovatelnou elektronickou regulaci, jež řídí teplotu kotle modulací výkonu hořáku dle vnější teploty, případně dle teploty vytápěného prostoru, pokud je připojeno dálkové interaktivní ovládání CDI D.iSystem, bezdrátové CDR D.iSystem nebo zjednodušené ovládání FM 52. Regulátor DIEMATIC iSystem je standardně schopen řídit automatickou instalaci ústředního vytápění s přímým topným okruhem a 1 směšovaný okruh s čidlem AD 199 (příslušenství). Samozřejmostí je možnost řízení i dalších technologických okruhů, jako je bazén nebo solární zařízení.

V případě potřeby je možné pomocí řídicí desky + čidla (příslušenství AD 249) řídit ještě 2. směšovaný okruh.  Každý z okruhů může být vybaven výše uvedeným dálkovým ovládáním CDI nebo CDR D.iSystem. Připojení čidla teplé vody umožní programování a regulaci okruhu teplé vody. Tento typ regulace byl vyvinut speciálně za účelem optimalizace řízení systémů kombinujících různé typy zdrojů tepla (kotel + tepelné čerpadlo + solární systém…). Umožňuje nastavit parametry kompletního systému vytápění, nezávisle na stupni jeho složitosti. V rámci rozsáhlejších instalací je rovněž možné připojit do kaskády 2 až 10 kotlů.

 1. Tlačítko pro nastavení teplot (vytápění, teplá voda, bazén)
 2. Tlačítko pro volbu provozního režimu (letní, zimní, automatický dle časového programu – komfort a útlum, nepřítomnost, ruční režim)
 3. Tlačítko pro přípravu teplé vody mimo časový program
 4. Tlačítko (pro přístup k různým menu nebo parametrům nebo pro naprogramování, reset parametrů dle menu)
 5. Seřizovací prvek otočný a tlačný: při pohybu otočení lze rozvinout menu nebo změnit hodnotu; při stlačení lze potvrdit menu nebo změnu hodnoty)
 6. Hlavní vypínač
 7. Velkoplošný displej

Příklady instalační kondenzačního kotle MCA

Příklady uvedené níže nemohou obsáhnout všechny případy tepelných systémů, se kterými se lze setkat. Jsou určeny k tomu, aby Vás upozornily na základní pravidla, jež je nutné respektovat. Je zde uveden určitý počet kontrolních a bezpečnostních prvků (z nichž některé jsou standardně integrovány do kotlů MCA), nicméně závisí na projektantech, pro jaké bezpečnostní a kontrolní prvky se definitivně rozhodnou, s ohledem na specifičnost daných zařízení. V každém případě je však nutné řídit se platnými místními vyhláškami a předpisy.

Instalace MCA 25/28 MI s 1 přímým okruhem + 1 směšovaný okruh podlahového vytápění prostřednictvím kompaktního hydraulického modulu EA 104 (příslušenství) a průtoková příprava teplé vody:

Instalace MCA 15 nebo MCA 25 s 1 okruhem topných těles + 1 směšovaný okruh, hydraulická spojka + 1 solární systém DIETRISOL TRIO na přípravu teplé vody:

Instalace 2 kotlů MCA… v kaskádě, s 1 přímým okruhem, 2 směšovanými okruhy, 1 okruhem teplé vody, všechny 4 za hydraulickou spojkou:

Legenda:

1 Výstup vytápění
2 Vratka vytápění
3 Pojistný ventil 3 bar
4 Tlakoměr
7 Automatický odvzdušňovač
8 Ruční odvzdušňovač
9 Sekční ventil
10 trojcestný směšovací ventil
11 Elektronické čerpadlo vytápění
11a  Elektronické čerpadlo vytápění pro přímý okruh
11b  Čerpadlo vytápění pro okruh se směšovacím ventilem
13 Odkalovací ventil
16 Expanzní nádoba
18 Doplňovací zařízení
21 Venkovní čidlo
23 Čidlo náběhové teploty za směšovacím ventilem
24 Primární vstup výměníku ohřívače vody
25 Primární výstup výměníku ohřívače vody
26 Nabíjecí čerpadlo TV
27 Zpětná klapka
28 Vstup studené vody
29 Redukční ventil
30 Pojistná skupina – nastaveno a zaplombováno na 7 bar (1)
32 Cirkulační čerpadlo TV (volitelné)
33 Čidlo teploty teplé vody
35 Hydraulická spojka (příslušenství)
37 Vyrovnávací ventil
44 Omezovací termostat 65 °C s ručním odblokováním pro podlahové vytápění
46 Trojcestný přepínací ventil
50 Hydraulický oddělovač
51 Termostatický kohout
61 Teploměr
64 Okruh otopných těles
65 Nízkoteplotní okruh (např. podlahové topení)
67 Kohout s ruční hlavicí
68 Neutralizační zařízení
72 Hydraulický zkrat (bypass)
79 Primární výstup solárního výměníku
80 Primární vstup solárního výměníku
81 Elektrická vložka
84 Uzavírací kohout se zpětnou klapkou s možností odblokování
85 Čerpadlo solárního okruhu
86 Regulátor průtoku
87 Pojistný ventil – nastaven a zaplombován na 6 bar
88 Expanzní nádoba
89 Místo pro jímání solární kapaliny
90 Zábrana proti samotížnému proudění (≈10 x Ø trubice)
109 Termostatický směšovač
112a Čidlo solárního kolektoru
112b Čidlo solárního zásobníku
114   Vypouštěcí kohout solárního okruhu (pozor: propylenglykol)
115   Zónový termostatický kohout
123  Čidlo výstupní teploty kaskády (pro připojení ke 2. kotli)
126  Solární regulace
129  Solární potrubí DUO
130  Odlučovač vzduchu s ručním odvzdušněním (Airstop)

Podrobnější informace o těchto novinkách i celém výrobním programu firmy De Dietrich a kompletní nabídce výrobků firmy Stiebel Eltron lze získat v sídle společnosti.

Kontakt:

Stiebel Eltron spol. s.r.o.
K Hájům 946
155 00 Praha 5
tel.: 2 5111 6150,
fax: 2 3551 2122
e-mail: info@stiebel-eltron.cz
www.dedietrich.cz

Autor: Komerční sdělení