fbpx

Vychází časopis Alternativní energie č.6/080

Alternativní energieObsah Alternativní energie 6/2008 

Tento týden (konkrétně 15. prosince 2008) vychází další číslo odborného časopisu Alternativní energie. Tento dvouměsíčník seženete za 70 Kč (95 Sk) – bližší informace o magazínu najdete na stránkách www.alen.cz.

Rozšířené obory: solární energie – fotovoltaika, bioplyn,  větrné elektrárny, dotace a legislativa

Reklama

Aqua-therm 2008

Jaroslav Peterka
Obrazová reportáž z letošního Aqua-thermu poprvé v novém areálu PVA Letňany. Vybrané exponáty oceněné v soutěži o nejlepší exponát veletrhu Aqua-therm, které nejvíce zapadají do náplně Alternativní energie.

Cenové rozhodnutí ERÚ pro rok 2009

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2008 ze dne 18. listopadu 2008, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů. Kompletní cenové tabulky a stanovené podmínky.

ERUleta výkupních cen

Jiří Dvořák
Komentář autora k vydaným výkupním cenám ERÚ pro rok 2009. Pro elektrárny zprovozněné v příštím roce výkupní ceny poprvé klesnou o cca 5 %. Autor komentuje stav, kdy jsou na trhu fotovoltaické panely s  garantovaným výkonem po dobu 25 let, zatímco pevná výkupní cena je garantována po dobu životnosti výrobny tj. 20 let. Dále popisuje koncepci dotací poskytovaných zájemcům o OZE (nejčastěji sluneční kolektory) v 5 českých městech a jedné obci.

Nechte střechu vydělávat

Proč uvažovat o zřízení fotovoltaické elektrárny? Nově vzniklá tzv. střešní burza vyhledává vhodné střechy českých domů pro pronájem investorům, kteří na nich zrealizují FVE. Pronájem se řeší formou věcného břemene. Střechy vyhledává střešní makléř, sjednává s majitelem nájemní podmínky, zajistí zápis věcného břemene a solární dodavatelé si již v burze vybírají nejvhodnější střechy pro své realizace.

Národní divadlo využívá slunce

Zdeněk Kučera
Na střeše provozní budovy Národního divadla v Praze byla postavena fotovoltaická elektrárna  o výkonu 22 kW. Po celkové opravě střechy byla na ni položena multifunkční povlaková střešní krytina EVALON – Solar s integrovanými fotovoltaickými články o ploše 544 m2. Pokud platí nápis na oponě ND Národ sobě, je to možná i nová výzva pro důslednou péči o naše životní prostředí.

Nový rekordman FVE

Zdeněk Kučera
Firma SLUNETA uvedla v říjnu do provozu FVE o výkonu 2,1 MW s plánovaným ročním výkonem 2 244 MWh, která pokryje spotřebu 410 průměrných rodinných domů. Koncepce řešení, další parametry FVE, parametry fotovoltaických modulů a centrálních měničů.

Novinky ve fotovoltaice

Milan Tomeš
Ústav Frauenhofer ISE v německém Freiburgu oznámil rekord v dosažené účinnosti přeměny světelné energie na elektrickou z 37,6 % na 39,7 % včetně dalších parametrů. Byly použity vícepřechodové fotočlánky v koncentračních fotovoltaických aplikacích. Další zajímavostí je první použití třívrstvých amorfních plastových fotovoltaických panelů americké firmy UNI-SOLAR upravené italskou firmou TEGOLA pro spojení s asfaltovou šindelovou krytinou na rodinném domě v České republice.

Slnečné kolektory pre väzenský bitúnok v Sabovej

Firemní prezentace
Informace o realizaci nové solární soustavy pro vězeňské zařízení ve Slovenské republice. Bylo použito 60 ks plochých vakuových kolektorů firmy Thermo/solar Žiar ze Žiaru nad Hronom. Předpokládaná úspora zemního plynu na přípravu TV je 50 – 60 %.

Podpora OZE v Praze

Zdroj PRE
Popis projektu Spolu pro Prahu, který zastřešuje Magistrát hlavního města Prahy. Bezplatné poradenství na hospodárné využití elektřiny v domácnostech v pražském paláci ADRIA. Zákaznické e-centrum PRE umožňuje každému odběrateli elektřiny pomocí tzv. internetové samoobsluhy prohlédnout veškerá svá zákaznická data a podle potřeby i některá změnit. Následuje popis ekologické elektřiny – speciální sazba PREKO a výběr realizace FVE na rodinném domě v Praze, který získal ze získaných  prostředků této sazby dotaci.

Fotovoltaika versus fototermika

Dalibor Skácel
Autor rozvádí staronový problém: jaké jsou výhody a nevýhody, postavím-li si na vlastní střeše menší solární soustavu pro přípravu TV nebo celou střechu využiji pro FVE. Dokumentuje i příklady kombinovaného (společného) využití střechy pro uvedené účely.
Článek je doplněn celou řadou zajímavých čísel a závěrů.

Sluneční kolektory a kotle na pelety

Jaroslav Peterka
Popis a rozbor energetické koncepce v soukromém museu majitelky německé firmy na výrobu čokolády RITTERSPORT. Na střeše jsou použity vakuové trubicové kolektory, které produkují teplo společně s TČ země-voda. Záložním zdrojem jsou 3 kotle na pelety. Každý kotel má výkon 56 kW a zásobník pelet 3 tuny, který postačí na 3 dny provozu. Dále je na střeše velká FVE a střešní světelný most pro regulaci osvětlení exponátů v galerii.

Nové možnosti vytápění pro podnikání, obce a průmysl

Firemní prezentace
Popis nového zařízení na spalování pelet rakouské firmy GUNTAMATIC – úspora až 20 % spalovaných pelet. Jediný kotel na trhu, do kterého se může vracet vratná voda o teplotě pouhých 38 oC.

Vytápění peletami

Ctirad Bryol
Popis kladů nového způsobu vytápění pomocí pelet. Toto spalování vychází velmi výhodně jak při posuzovaní emisí CO, tak emisí prachu. V tabulce jsou uvedeny provozní výsledky kotle jednoho českého výrobce, získané ve zkušebně SZÚ Brno. Odkaz na internetový portál německých kotlů na biomasu, na kterém lze získat v SRN dotace. V seznamu jsou uvedeny i české kotle.

Odpojení od dálkového zdroje tepla

Zdeněk Kučera, Jaroslav Peterka
Velmi vysoká cena dálkového tepla v Liberci a Jablonci nad Nisou je celorepublikově známá. To vede mnohé odběratele k záměru odpojit se od centrálního zdroje a vybudovat si vlastní zdroj tepla. Popisem i obrázky je dokumentován případ jednoho libereckého panelového čtyřpodlažního domu, který se takto odpojil a velmi vtipně vyřešil koncepci lokálního vytápění každého bytu vlastním plynovým nebo elektrickým kotlem, přičemž byly využity stávající radiátory. Veřejné mínění a pokles cen ropy vedly pro rok 2009 ke snížení ceny dálkového tepla.

Největší bioplynová stanice má výkon 21 MWel

Ondřej Bačík, Stanislav Krchňavý
Jedná se o stanici v německém státě Macklenburk-Vorpommern, umístěnou cca 15 km od hranic s Polskem. Stavba začala v roce 2006 a obsahuje 40 fermentorů a 40 kogeneračních jednotek. Může být využito více než 230 000 ha zemědělsky využitelné plochy a dodávky surovin jsou ošetřeny dlouhodobými smlouvami. Dominantními surovinami pro výrobu bioplynu je kukuřičná siláž a hovězí kejda.

Jak zvýšit efektivnost bioplynové stanice?

Michal Dohányos
Velmi zajímavý odborný praktický článek o zlepšení využití substrátu, které se projeví vyšší výrobou bioplynu. Popis teoretického řešení zvyšování efektivity anaerobní fermentace, rychlosti rozkladu, kvalitě a množství biomasy v reaktoru, výtěžnosti metanu. Vliv polysacharidů,ligninu, lipidů, proteinů. Vliv předúpravy a manipulace se surovinou pomocí různých popsaných metod.

Zásady provozování bioplynových stanic

Jan Kozák
Stručný popis zkušeností z uvádění bioplynové stanice do provozu, popis kontroly a řízení procesu fermentace, popis nejčastějších provozních problémů, závěr.

Stav větrné energetiky v ČR aneb zpráva o stavu větrné energetiky v Čechách

Michal Janeček
Rozbor vývojového trendu investorů realizovat nové VE. Ten je omezován celou řadou problémů, které jsou mnohdy zbytečné: špatné pověsti, nedostatek osvěty a komunikace, zpřísněné posuzování, politický postoj krajských úřadů. Malý přírůstek VE v tomto roce je důsledkem situace posledních dvou let. Velkou naději pro nápravu dávají závěry Nezávislé energetické komise, které využití OZE podporují.

Přijetí a nepřijetí větrníků v Nizozemsku

Sergej van de Bilt, Hans Rijntalder
Populární formou psaný článek o stavu rozvoje větrných elektráren v Holandsku, který je v poslední době omezován různými občanskými aktivitami. Rozbor tohoto stavu s uvedením možných řešení lze aplikovat i na naši republiku.

Kuličkové šrouby pro obnovitelné zdroje energie

Jaroslav Peterka
Název kuličkový šroub je nový technický pojem. Jeho princip spočívá v tom, že velké klasické tření mezi dříkem šroubu a maticí, které mnohdy přešlo až v trvalé zareznutí, je odstraněno kuličkami z kuličkových ložisek. Pohyb je dodanou sílou volnější, šrouby lze využít i tam, kde jsou trvale vystaveny působení atmosférických podmínek (výhoda pro OZE).

Kolektory pro současné i budoucí energetické projekty

Zdeněk Kučera
Nejedná se o kolektory sluneční, ale podzemní komunikace pod Prahou, ve kterých jsou uloženy podzemní inženýrské sítě, které známe z běžných výkopů komunikací. Popis historie výstavby, nosných kolektorů v centru města, centralizace systému dispečerského řízení a technologický vývoj monitoringu prostředí kolektorů.

Budeme opisovat od sousedů?

Zdeněk Kučera
Popis historie vzniku zákona č. 180/2005 Sb. pojednávající o podpoře výroby elektřiny z OZE. Část výroby tepla byla z tohoto zákona nakonec vyjmuta. Popis stávající situace, kdy neexistuje motivace a podmínky vyrábět a prodávat teplo z OZE, podobně jako elektřinu.
Na pomoc přichází nový německý zákon o teple z OZE, který u našich sousedů začne platit od 1. ledna 2009. Následuje stručný přehled podmínek výroby tepla ze sluneční energie a vybrané diskusní příspěvky německých odborníků.

Autor: Redakce Nazeleno.cz