fbpx

Vyberte správná okna – všechna peníze neušetří0

Dvojsklo, trojsklo, reflexní fólie

Tříkomorová nebo pětikomorová okna? Plastová, dřevěná nebo hybridní dřevohliníková? Na výběru správného typu okna nezávisí pouze vizáž domu, ale především jeho funkce – jsou to jeho oči i plíce. A dokáží život pořádně prodražit.

V zájmu hledání cest k úspoře energie věnujeme dlouhý čas výběru správného typu vytápění nebo  izolace obvodových zdí. Přitom až 25 % energie v domech dříve postavených uniká okenními a dveřními otvory. Nelze se divit – pokud má dobře zateplená obvodová stěna hodnotu činitele prostupu tepla U 0,2 W/m2K, u oken se cifra pohybuje kolem 1,5 W/m2K (čím nižší, tím lepší). Průhledná a relativně tenká tabule skla nebude nikdy schopná izolovat stejně dobře jako 20 cm polystyrenu, a to je důvod, proč volbu správného typu okna není vhodné podcenit. Rozdíly mezi jednotlivými výrobky na trhu jsou propastné – bohužel s kvalitou roste i cena.

„Průhledná a relativně tenká tabule skla nebude nikdy schopná izolovat stejně dobře jako 20 cm polystyrenu, proto rozhodně výběr okna nepodceňujte!“

Reklama

 

Dvojsko, trosklo – nezáleží jen na nich

V zásadě nejde o výběr oken dřevěných, která ožila díky moderním lepeným europrofilům, nebo plastových, hliníkových či kombinovaných z několika druhů materiálů. Všechny typy dosahují při dnešní technologii výroby víceméně stejných parametrů, ovšem klíčové jsou detaily. Dříve používaná okna s jedním sklem jsou již naštěstí vytlačena (i když například v USA je jimi stále vybavena zhruba polovina domácností) a v podobě dvojitých oken se vyskytují pouze u rekonstrukcí historických staveb. Další stupeň, zdvojená okna sešroubovaná z dvojice jednoduše zasklených křídel (tzv. paneláková okna) rovněž ustupují, přičemž majoritu produkce nyní představují okna s izolačním dvojsklem. Ani ta nárokům moderních pasivních domů nevyhovují, a tak nastupují trojskla a další šetrná opatření.

Na výsledném tepelném odporu se nepodílí pouze zasklení, okno je nutné chápat jako celek. Skla jsou oddělena distančním rámečkem, prostor mezi nimi je naplněn izolačním plynem. Obrovský podíl na úniku tepla má rám okna, těsnění a v neposlední řadě také vlastní osazení do otvoru ve zdi.

Řada výrobců deklaruje kvalitu svých oken nízkou hodnotou činitele prostupu tepla U pod 1,0 W/m2K. To se však týká pouze průhledného zasklení, ve výsledku může mít okno hodnotu řádově vyšší. Je dobré si například ověřit, jaký typ distančních rámečků je mezi skla instalován. Zastaralé hliníkové nahrazují plastové nebo silikonové, které mnohem lépe izolují po obvodu skla, a proto si vysloužily pojmenování „teplé rámečky“. Další užitečnou informaci představuje, jakým plynem je vyplněn prostor uvnitř izolačního dvojskla. Není zde totiž vzduch, ale inertní médium, nejčastěji argon, zatímco dražší okna pro pasivní domy využívají kryptonu.

 

 

Nenechte dům ozařovat

Okna otočená na sluneční stranu (jih a západ) volají po nasazení reflexních fólií. Pokud si vzpomeneme na hodiny fyziky, tepelná energie se šíří třemi způsoby – vedením, sáláním a zářením. Právě složku záření jsou schopny odrazit speciální fólie instalované buď při výrobě do prostoru mezi skly (fólie Heat Mirror) nebo je lze dodatečně nalepit na vnější povrch (tzv. Low-E fólie). Princip fólií je takový, že odrážejí část infračerveného spektra záření, jež je nositelem tepelné energie. Nádavkem pak filtrují nebezpečné ultrafialové záření, zatímco viditelné světelné spektrum propustí – sklo je tak zcela průhledné. Výhodou je, že fólie nejen napomáhají udržet teplo uvnitř, ale v letních měsících zabraňují přehřívání, neboť odrážejí žhavé sluneční paprsky. Nutno však podotknout, že ačkoliv toto řešení přispívá k tepelné pohodě, není všelékem, majoritní podíl energie se oknem šíří právě vedením neboli prostupem použitými materiály.

 

 Pro porovnání uveďme hodnoty U následujících typů zasklení. Je zřejmé, že čím vyšší počet ochranných opatření, tím se součinitel snižuje, ovšem rovněž roste cena.

Hodnota činitele prostupnosti tepla (U) na modelových příkladech oken

Izolační  dvojsklo 4 mm vyplněné vzduchem    2,8 W/m2K
Izolační dvojsklo 4 mm vyplněné argonem    1,12 W/m2K
Izolační dvojsklo 4 mm vyplněné argonem s reflexní fólií   0,76 W/m2K
Izolační dvojsklo 4 mm vyplněné kryptonem s reflexní fólií  0,56 W/m2K

* čím nižší, tím lepší

 

 

 

Autor: Redakce Nazeleno.cz