fbpx

Vratné lahve tvoří pouhé procento odhozených nápojových obalů0

Nápojové obaly jsou podstatnou součástí tzv. litteringu, tedy odpadu znečišťujícího veřejná prostranství. Potvrzují to zkušenosti dobrovolníků z neziskové organizace Trash Hero Czech Republic. Podle jejich odhadů z úklidů v loňském roce tvoří sklo, PET lahve a nápojové plechovky až třetinu veškerého odhozeného odpadu. Přitom obaly se zálohou (typicky vratné lahve od piva) jsou necelým 1 % odhozených nápojových obalů. Ministerstvem životního prostředí připravovaný zákon by měl povinné zálohy rozšířit právě na PET lahve a plechovky, což pomůže významně snížit celkové množství odhozeného odpadu ve městech i přírodních lokalitách.

Během loňského roku uspořádala v Česku nezisková organizace Trash Hero celkem 110 úklidů, na kterých více než tisíc zapojených dobrovolníků z celé republiky uklidilo z ulic a přírody  téměř  40  tun odpadu. Významnou část tradičně tvořily nápojové obaly, především PET lahve, plechovky a nezálohované sklo. „Na úklidech si vedeme statistiky toho, co lidé odhazují. Opakovaně se nám potvrzuje, že zálohované lahve se vyskytují minimálně, naopak nezálohované sklo, PET lahve a nápojové plechovky jsou významnou částí nepořádku. Odhadem to může být až třetina nalezených odpadků,“ říká zakladatel karvinské základny Trash Hero Martin Špaldoň a doplňuje: „Zálohované lahve od piva tvoří ani ne jedno procento všech nalezených nápojových obalů.“  

Podle Andrey Brožové z iniciativy Zálohujme.cz finanční motivace funguje: „PET lahve i nápojové plechovky jsou vyrobeny z cenného materiálu, který můžeme využívat opakovaně. Pokud je obal opatřen zálohou, pomůže to spotřebiteli uvědomit si, že se nejedná o bezcenný odpad. I lidé, kteří by nad tím dříve nepřemýšleli, ho tak odevzdají k recyklaci.“ Z odborných studií a zahraničních zkušeností víme, že by zálohový systém snížil množství odhozených PETek a plechovek až o 95 % a celkově by dopad nakládání s nápojovými obaly na životní prostředí v Česku zmenšil o 28 %. To si uvědomují také výrobci nápojů v ČR a o plošný zálohový systém dlouhodobě usilují.

Reklama

Výrobci i veřejnost volají po zálohách, MŽP připravuje zákon

Uplynulý rok byl pro diskuze o zavedení plošného zálohového systému na PET lahve a plechovky v Česku zlomový. Díky významné podpoře veřejnosti odevzdala hned z kraje roku 2022 iniciativa Zálohujme.cz petičnímu výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR petici za zavedení plošného zálohového systému s více než 35 tisíci podpisy. Petiční výbor po veřejné rozpravě v květnu doporučil Ministerstvu životního prostředí, aby připravilo relevantní studie a analýzy k zavedení povinného zálohového systému na PET lahve a plechovky pro další diskusi v Poslanecké sněmovně. Následně proběhlo několik setkání s výrobci nápojů, odpadovými firmami, obchodníky a obcemi. V listopadu pak ministerstvo oznámilo, že představí zastřešující návrh zákona o zálohách, který podpoří dokument Cirkulární Česko 2040. „Věřím, že se podaří připravit takový návrh zákona, který umožní nejen maximalizovat množství vysbíraného materiálu a tím snížit množství odpadků v ulicích, ale že bude pamatovat také na následnou recyklaci. Ideální je tzv. recyklace z lahve do lahve a z plechovky do plechovky, která zajistí, abychom již jednou vyrobený PET a plech mohli využívat opakovaně,“ řekla k záměru ministerstva mluvčí iniciativy Zálohujme.cz Brožová

Významný byl rok 2022 z pohledu zálohování také pro naše slovenské sousedy, kteří spustili plošný systém hned v lednu. V únoru je následovalo Lotyšsko a v listopadu Malta. Celkem tak zálohuje již 13 evropských zemí, dalších 15 o tom uvažuje nebo se na zálohování již připravuje. 

Autor: Tisková zpráva