fbpx

Volby 2010: Jaké mají strany programy?0

Ochrana ovzduší, regulace cen elektřiny a Zelená úsporám

Nejen Ostrava, ale i český venkov se každou zimu zahalují do oblaku nelibě vonící dráždivé mlhy. Kromě průmyslu stojí za nepříznivou smogovou situací domácí topení uhlím. A nejen uhlím. Řada domácností spaluje v kotlích i domácí odpad, plasty a třeba i vyjetý olej. V lednu předložil ministr životního prostředí návrh zákona o ochraně ovzduší, který mnoho lidí „zvedl ze židle“. Uvažuje se o zvláštní dani pro majitele starých kotlů. Ta se bude každým rokem zvyšovat, aby tak donutila ke koupi nového kotle. Uvažuje se i o povinných testech na zbytky po spalování plastů. Návrh prý zůstane ležet na stole pro příští Poslaneckou sněmovnu. Jak se k němu strany postaví?

„Některé návrhy MŽP, např. zákaz topení uhlím v lokálních topeništích, považuji za tak nesmyslné, že se k nim ani není zapotřebí vyjadřovat. – Miloš Zeman, SPO-Z“

Strany na tuto otázku neodpověděly příliš konkrétně, zcela zásadně návrh odmítla pouze SPO-Z: „Je to takový nesmysl, že se k tomu ani nebudu vyjadřovat,“ reagoval na dotaz magazínu Nazeleno Miloš Zeman. Podobný postoj zaujímá i k některým dalším návrhům Ministerstva životního prostředí. Kladný postoj zaujaly pouze Strana zelených, která považuje stav ovzduší za „odstrašující“, a KDU-ČSL, která se chce zasadit o přechod k čistším formám vytápění.

Reklama

Program Zelená úsporám většina politických stran chválí
Program Zelená úsporám většina politických stran chválí

ČSSD slibuje podniknout v ochraně ovzduší „konkrétní kroky“, které blíže nespecifikuje. Nevylučuje, že ze současného návrhu Ministerstva životního prostředí bude vycházet. KSČM prohlašuje, že problém je nutné řešit. O přesné podobě zákona je však třeba vést diskusi. TOP09 považuje nový zákon o ochraně ovzduší za nezbytný, jelikož ale Ministerstvo životního prostředí zatím svůj návrh oficiálně nepředložilo, nebude ho komentovat. VV ve volebním programu volají po novém zákoně o ochraně ovzduší, který upraví i domácí spalování plastů apod. Hlavní problém však vidí jinde – v průmyslu a dopravě. Chce se tedy vydat cestou modernizace těchto odvětví. ODS svůj názor nesdělila.

Komentář Nazeleno

Nový zákon na ochranu ovzduší jednoznačně potřebujeme. Ale už dříve jsme si položili otázku, kolik svobody bude nutno obětovat v zájmu ochrany životního prostředí. Rádi bychom, aby se strany při přijímání nových zákonů touto otázkou zabývaly. Nejde to udělat i jinak, než systémem zákazů a příkazů?

Zelená úsporám: Další zjednodušení?

Zelená úsporám je hit. Po nejistém rozjezdu se tisíce domácností rozhodlo zateplovat své domy se státní podporou. Ovlivní volby tento úspěšný projekt?

Každá ze stran program Zelená úsporám chválí. Pokud navrhují změny, pak jen kosmetické. ČSSD chce otevřít dveře menším investicím a úpravám svépomocí, zachovat a rozšířit příspěvky na projekt. Navíc, ČSSD, TOP09 i SPO-Zemanovci kritizují administrativní náročnost, uvažují o dalším zjednodušení. VV nechtějí zasahovat do programu, který funguje dostatečně.

„Zelená úsporám končí v r. 2012, připravujeme dlouhodobý nástroj, který ji nahradí. – Leo Steiner, KDU-ČSL“

Objevují se i snahy rozšířit program na veřejné budovy, především ve straně KSČM.  KDU-ČSL chce tomuto účelu vyhradit čtvrtinu prostředků. ODS chce program otevřít hlavně obcím a krajům. To však nemusí být nejlepší cesta: Podle odhadů bývalého ministra Dusíka totiž potřeby veřejných budov dalece převyšují rozpočet programu a hrozilo by, že rozpočet programu prostě „vysají“. Navíc se otevírá prostor pro korupci a nehospodárnost.

Komentář Nazeleno

Velké změny v programu Zelená úsporám nejsou ani možné. Podoba programu je totiž určena smlouvou s kupci emisních povolenek a v současné době už mnoho manévrovacího prostoru nemáme. Další zjednodušení věci jistě neuškodí, nicméně k rozšíření na veřejné budovy jsme skeptičtí.

Regulace cen elektřiny: Politici jsou ostře rozděleni

Ceny elektřiny se týkají nás všech. Není proto divu, že regulace cen elektřiny je jedním z hlavích předvolebních témat. Jak se k němu staví jednotlivé strany? Dočkáme se po volbách státních zásahů do trhu s elektřinou?

„Není možné, aby obnovitelné zdroje energie neúměrně zvyšovaly ceny energií nebo devastovaly naši krajinu. – Kateřina Konečná, KSČM“

Málokterá otázka rozděluje strany tolik, jako regulace cen elektřiny. Půlka politického spektra je zásadně proti: Za ODS řekl Petr Gandalovič: „Pokud bychom připustili např. regulaci cen uhlí, to už bychom šli hodně zpátky do minulosti.“ TOP09 stojí proti regulacím, považuje je za krajní opatření, ke kterému by svůj hlas nepřidala. Dopady vysokých cen chce kompenzovat jinými cestami. VV jsou obecně proti jakýmkoli regulacím, tedy i v energetice. Regulaci považuje za těžko uskutečnitelné (a vzhledem k současným zákonům možná i protiprávní, navíc v rozporu s celoevropským trendem uvolnění).

„Vzhledem k enormnímu nárůstu ceny elektřiny před krizí považujeme za nutné tuto cenu určitým způsobem ze strany státu ovlivňovat. – Petr Petržílek ČSSD“

Na druhé straně spektra stojí ČSSD. Státní zásahy do cen silové elektřiny tvoří jádro jejich volebního programu. Uvažuje i o zrušení obchodu s českou elektřinou na energetické burze (tento systém považuje za nespravedlivý), burza podle ČSSD slouží jen jako výmluva pro držení vysokých cen. Zdůrazňuje, že „ovlivňování musí být v souladu s pravidly hospodářské soutěže“ (což je poněkud protimluv). Také KDU-ČSL považuje regulaci za nezbytnou, cenu plynu, elektřiny, ale i vody podrobí „důsledné kontrole“. Podle KSČM je regulace cen elektřiny mimo možnosti vlády, jelikož ceny jsou stanovovány na burze. Chce však regulovat ceny tepla, a to jak přímo, tak prostřednictvím nižších daní.

Podle SPO-Zemanovci byl k účelu regulací zřízen Energetický regulační úřad. K tomu, jaká by měla být úroveň regulace, se nevyjadřují. SZ chystá regulace nepřímé, formou daní z neefektivních technologií (vyšší daň z uhlí, elektřiny nebo benzínu a nafty). Chce tak motivovat k přechodu na technologie čistší a efektivnější.

Komentář Nazeleno

Cena elektřiny je určována burzou, tedy s ní nelze příliš hýbat – kromě tzv. regulované složky, kterou určuje Energetický regulační úřad. Kromě toho, státní určování cen je dnes přinejmenším kontroverzní. Stálo by za zvážení, jestli by místo stanovení ceny „shora“ nebylo lepší uvolnit trh s elektřinou, aby se o ceny postarala zdravá konkurence. Zároveň je nutné brát v úvahu, že případné regulace nebo zdanění mohou místo motivací k úsporám a vylepšování investory odradit a ti mohou odejít do zahraničí.

Úspěch v oblasti životního prostředí: Za co se strany pochválily? 

Na závěr jsme politickým stranám položili dvě otázky: Co považují v oblasti ochrany životního prostředí za svůj hlavní úspěch a které současné opatření by naopak co nejrychleji změnily? (Strany TOP09  a SPO-Z jsou nové, proto odpovídají jen na otázku druhou.)

Strana ČSSD považuje za svůj hlavní úspěch sladění evropského a českého práva životního prostředí, program Natura 2000 a také systém podpory obnovitelných zdrojů.

KSČM spolupracovala na celé řadě zákonů a metodických pokynů, při které se snažila naplnit svůj hlavní cíl: chránit životní prostředí tak, aby současně nedošlo ke zhoršení situace jednotlivých občanů. V budoucnu se chce zaměřit na řešení katastrofální smogové situace v některých regionech.

„Nelíbí se nám současná situace povolenek emisí skleníkových plynů, a očekáváme v této věci změny. – Bedřich Moldan, TOP09“

Strana zelených považuje za svůj největší úspěch program Zelená úsporám. Naopak za zásadní nedostatek české ochrany životního prostředí považuje chybějící dlouhodobé vize – zkrátka skutečnost, že politici v oboru ochrany životního prostředí nevidí dál než na konec volebního období. To podle SZ brání systematickým investicím do dlouhodobých projektů.

Za svůj úspěch považuje KDU-ČSL zachování těžebních limitů a program Zelená úsporám. Naopak zásadně by revidovala podporu biopaliv a solární energie.

Každá z politických stran je pyšná na něco jiného. Co se jim v oblasti životního prostředí podle jejich názoru podařilo
Každá z politických stran je pyšná na něco jiného. Co se jim v oblasti životního prostředí podle jejich názoru podařilo?

Trnem v oku SPO-Zemanovci je komplikovaná stavba dálnic, kterou ovšem zhoršuje i odpor ekologů. Ten Zemanovci považují za chybu: „Kamiony tak musí jezdit po serpentinách okresních silnic, kde čoudí 10x víc, než by čoudily na dálnicích,“ dodává k tomu Miloš Zeman. V budoucnu uvažují také o sloučení ministerstva životního prostředí a zemědělství (o tom uvažují i další strany).

TOP09 chystá rozsáhlejší změny v systému přidělování emisních povolenek.

Strana VV se aktivně angažuje v různých občanských iniciativách, např. proti vybudování obří solární elektrárny v Milovicích nebo plynové elektrárny Mochov. Spolupracuje např. s NP Šumava při řešení kůrovcové kalamity. V budoucnu chce například změnit systém nakládání s elektroodpadem. Za nejhorší současné opatření naopak považují nešťastnou podporu alternativních zdrojů, které už nás stály miliardy. Revizi ale prý potřebuje i zákon o ochraně ovzduší, o ochraně zemědělského půdního fondu, územní limity těžby uhlí, nesmyslně drahé rekultivace, atomový zákon…

Dotazy byly položeny všem stranám, jejichž podpora alespoň v některém kraji dosáhla 5 %. Děkujeme stranám za spolupráci a doufejme, že názory, o které se s námi podělili, nejsou jen předvolebními hesly, ale že se po volbách dočkáme jejich uvedení do praxe. Strana ODS na naše dotazy nereagovala.

Autor: Redakce Nazeleno.cz