fbpx

Partneři sekce

Volba tepelného čerpadla: Nepřepočítejte se, rozhoduje praxe0

Hledáte energeticky úsporné vytápění pro svůj dům? Váháte, jaké tepelné čerpadlo zvolit? Neztrácejte příliš mnoho času složitými propočty plánovaných úspor či otázkou návratnosti investovaných peněz v delším časovém horizontu. Soustřeďte pozornost především na samotný průběh stavby.

Moderní úsporné vytápěcí technologie, které si získávají mezi českými zákazníky stále větší oblibu, vnesly do stavebnictví více logiky a matematiky. Z pohledu pořizovacích nákladů totiž nejde o nejlevnější varianty pro vytápění domů, což nutí stavebníky více přemýšlet o návratnosti investovaných prostředků. Kdo staví, se už výrobců naučil ptát: jak velké úspory mi dané řešení přinese a kdy se mi peníze vrátí? V zápalu optimistických předpovědí o uspořených megawattech však obě strany někdy zapomínají, že bez perfektního provedení mohou zůstat všechny propočty jen na papíře.

Lákavé rezervy přírody

Jako příklad mohou posloužit zkušenosti stavebníků s vytápěcím systémem založeným na čerpání volné geotermální energie z hlubinných vrtů, tepelným čerpadlem země – voda. Skutečné výhody této topné soustavy se ukáží pouze tomu, kdo si stavbu pečlivě ohlídá.

Bez perfektního provedení mohou všechny propočty zůstat jen na papíře

Jak takové tepelné čerpadlo funguje? Pomyslnou tepnou celé topné soustavy je hlubinný vrt o průměru 13 až 22 centimetrů a hloubce 80 až 120 metrů. Do něj se osadí plastové potrubí (takzvané kolektory) s cirkulující nemrznoucí tekutinou, která se působením okolního prostředí ohřívá a teplo přivádí k čerpadlu. To už je ono srdce soustavy, které dokáže nízkoteplotní teplo z přírody přeměňovat v teplo využitelné k ohřevu vody nebo vytápění domu.

Nejspolehlivější zdroj energie

Vytápění tepelným čerpadlem země – voda s hlubinným kolektorem odborníci vnímají jako jeden z nejspolehlivějších, nejvýkonnějších a nejšetrnějších systémů současnosti. Je to dáno relativní nezávislostí energetického zdroje na vnějších klimatických a meteorologických jevech. Pod povrchem země jsou podmínky poměrně stabilní, teplota zde neklesá pod bod mrazu a v závislosti na hloubce se pohybuje od 2º C do 40º C po celý rok. Má to ale drobný háček. U všech podzemních staveb je zapotřebí minimálně dvakrát tolik preciznosti, pečlivosti a know-how, než je tomu u staveb povrchových. A každá oprava systému v podzemí bývá komplikovaná.

Nové technologie mění plánované úspory v realitu

Na českém trhu jsou dnes ale k dostání produkty, které přispívají ke kvalitnímu osazení kolektorů v podzemních vrtech. Současnou novinkou v  sortimentu společnosti Českomoravský cement, a.s. je speciální směs ThermoCem PLUS, která zajišťuje dokonalou výplň vrtu, přitom maximálně zjednodušuje stavební práce a současně má pozitivní dopad na množství čerpaného tepla z podzemí. Ohřev kapaliny cirkulující v kolektorech totiž není ovlivněn jen hloubkou vrtu (tedy čím hlouběji, tím vyšší teplota hornin a vyšší tepelné zisky), ale i vlastnostmi materiálu použitého k jeho výplni. Běžně se pro tento účel používá směs cementu a bentonitu, čistý bentonit nebo dokonce jenom původní hornina. ThermoCem PLUS je „tepelněvodivé“ hydraulické pojivo. Obsahuje speciální příměs vybraných minerálů, které dobře vedou teplo a tepelný výkon vrtu mohou zvýšit až o desítky procent.

Myslete i na ekologickou nezávadnost materiálu

ThermoCem je ideální výplňovou směsí pro podzemní vrty také z pohledu hydrogeologie. Vodotěsná výplň z tohoto materiálu totiž dokáže zachovávat původní režim podzemních vod. Integritu výplně napomáhají v průběhu let udržovat její další dvě přednosti: Na rozdíl od běžných materiálů jsou v ThermoCemu obsaženy látky, díky nimž dobře odolává agresivním podzemním vodám. Dále je výplň vrtu mrazuvzdorná a v případě opakovaných zmrazovacích cyklů (teplota klesá pod 0º C vlivem provozu čerpadla) u ní nedochází k degradaci vznikem nežádoucích trhlin. Obě tyto vlastnosti přispívají k dlouhodobému udržení výchozího výkonu vrtu.

V souvislosti s podzemními vodami je nutné myslet i na ekologickou nezávadnost výplňové směsi. ThermoCem nemá vliv na kvalitu podzemních vod a půdního podloží na zastavěném pozemku.

Sofistikované by neměly být jen technologie, ale hlavně přístup

 

Nové vytápěcí technologie včetně tepelných čerpadel získaly přívlastek „sofistikované“. Sofistikovaný by měl být ale především přístup stavebníků. Výběrem toho či onoho systému nic nekončí, naopak teprve začíná. Správný projekt, výběr zkušené realizační nebo montážní firmy, stavebního dozoru s dobrými referencemi…  Jedině zodpovědným přístupem se očekávaná návratnost investice promění v realitu.
Více na www.thermocem.cz
Českomoravský cement, a.s.
Mokrá 359
664 09 Mokrá – Horákov

Autor: Komerční sdělení