fbpx

Vliv fotovoltaiky na zdražování elektřiny je zcela minoritní0

Česká fotovoltaická průmyslová asociace se ostře ohrazuje proti prohlášení předsedkyně Energetického regulačního úřadu Aleny Vitáskové ohledně vlivu fotovoltaiky na cenu elektrické energie a považuje ho za krajně zavádějící a nepravdivé. Dochází zde k naprosto chybné interpretaci výpočtu ceny elektrické energie, která je pravděpodobně výsledkem dosud krátkého působení paní Vitáskové ve funkci. Dosavadní výkon instalovaný ve fotovoltaice se již z větší části do ceny promítl v loňském roce a nové instalace nepřibývají.

Výroky předsedkyně Energetického regulačního úřadu, který má být úřadem nezávislým, nahrávají zájmům velkých výrobců silové elektřiny, kteří si tak chtějí udržet dominantní postavení na trhu. Pokud si totiž lidé začnou vyrábět elektřinu sami, stanou se na nich nezávislí a nebudou si od nich elektřinu kupovat.

Vliv fotovoltaiky na zvyšování ceny elektrické energie bude i v příštích letech naprosto minoritní. Důvod je naprosto zjevný. V letošním roce se totiž téměř žádné nové fotovoltaické elektrárny nepřipojily, tedy nevznikl žádný nový výkon a výkon již připojených (1 500 MW) byl převážně zohledněn v navýšení ceny již v loňském roce. Cena elektřina vzrostla zhruba o 27 hal/kWh, tedy o 7 %. Letos se tedy logicky bude podílet fotovoltaika na růstu ceny elektřiny minoritně a nebude hlavním faktorem růstu ceny elektrické energie.

Pokud bude zrušen současný protiprávní stop stav, který nedovoluje připojení sebemenší fotovoltaické instalace do sítě, lze do budoucna reálně očekávat rozvoj v sektoru fotovoltaiky maximálně do 100 MW ročně, což představuje zanedbatelný příspěvek v rozsahu 1 hal/kWh.

Díky zásadnímu snížení výkupní ceny a omezení podpory pouze na drobné střešní instalace přestává být sektor fotovoltaiky zajímavý pro velké investory. Zajímavý však zůstává pro občany, kteří neočekávají od fotovoltaiky významné zisky, ale snížení účtu za elektřinu. Od roku 2004 do roku 2009 bylo energetickým koncernům v čele s ČEZem umožněno zdražit elektřinu o 8–14 % ročně, tedy celkem o 60 %. A zvýšit tak jejich zisky z 20 milliard ročně na 50 milliard Kč.

Fotovoltaika je pro občany jedním z mála nástrojů, jak se účinně bránit a být nezávislí na neustále rostoucí ceně elektrické energie díky drahé silové energii a ziskům energetických monopolů. Věříme, že je stát v této snaze podpoří minimálně zrušením zmiňovaného stop stavu.

Jsme přesvědčeni, stejně jako řada odborníků, že v následujících 15 letech nebudou hlavním faktorem růstu cen elektřiny fotovoltaické elektrárny či obnovitelné zdroje obecně, ale bude to rostoucí cena neobnovitelných zdrojů díky jejich úbytku a zvyšující se spotřebě. Klíčovými faktory růstu ceny elektrické energie budou dále náklady na emisní povolenky, stále rostoucí příspěvek na distribuci a přenos zejména v důsledku rozšíření jaderné elektrárny Temelín. Výstavba nového bloku nás bude stát stovky miliard.  Na rozdíl od zahraničí je strategie České republiky opačná. Zatímco obnovitelné zdroje se v Německu podílejí na výrobě elektřiny již 20 %, u nás je to 8 %. V roce 2020 budou Němci vyrábět 50 % elektřiny z OZE, zatímco ČR plánuje pouhých 13 %.

Česká fotovoltaická průmyslová asociace (CZEPHO) je nevládní nezisková asociace, která se zaměřuje na podporu rozvoje českého fotovoltaického trhu.

Profilový obrázek

Autor: Redakce Nazeleno.cz