fbpx

Víte, co znamenají pojmy konektivita nebo IoT v souvislosti s vytápěním?0

V poslední době se stále častěji setkáváme s různými zkratkami nebo pojmy převzatými z angličtiny. Týká se to snad již všech oblastí našeho života. My se nyní zaměříme na některé vybrané výrazy související s vytápěním nebo provozem domácnosti.

Internetová jednotka VR 921 sensoNET a její umístění ve spodní části kotle

Základním pojmem v této problematice je konektivita. Ta zahrnuje obecné označení vzájemného propojení různých druhů spotřebičů a jejich možné vzájemné komunikace. Řada lidí se již určitě dále setkala se zkratkou IoT, což znamená „Internet of Things“, doslovně přeloženo z anglického jazyka jako „Internet věcí“. Označuje to trend ve všech oborech lidské činnosti, a to začleňování výrobků do internetové sítě a jejich možné ovládání na dálku. Díky tomu se můžeme pomocí mobilních aplikací setkat se vzdáleným přístupem např. ke kávovarům, myčkám, pračkám, ale i ke kotlům, tepelným čerpadlům, zásobníkům teplé vody nebo regulační technice.

Jestliže se zaměříme na vybavení bytů a rodinných domů, pak dnes často slýcháme o tzv. „smart home“ neboli chytré domácnosti. Chytrá domácnost možňuje svým obyvatelům automatizované a komfortní bydlení, i tepelnou pohodu se zajištěním hospodárného provozu celé domácnosti.

Společnost Vaillant Group nabízí v této oblasti konektivity celou řadu možných řešení, jak pro ty jednoduché, tak i pro složitější topné systémy, např. s tepelným čerpadlem a několika topnými okruhy.

Pro ty jednoduché je určena ekvitermní regulace eRELAX. Zaměříme-li se ale na ty komplexnější systémy, pak pro ty je vhodné využití nové internetové jednotky Vaillant VR 921 sensoNET. Skvělé jsou pak zejména její nové možnosti propojení s dalšími aplikacemi. Jestliže se tedy jedná o složitější otopnou soustavu, je nutné použít sofistikovanější ekvitermní regulátor, např. sensoCOMFORT VRC 720. Ten umožňuje ovládat následující systémy (s dodatečným příslušenstvím):

 • kaskádu až 7 kotlů nebo tepelných čerpadel
 • 9 topných okruhů
 • přípravu teplé vody
 • cirkulační čerpadlo

V základním vybavení je však tato regulace určena pro jeden kondenzační kotel nebo tepelné čerpadlo, dvě topné větve a zásobníkový ohřívač teplé vody. Je samozřejmostí, že takovéto systémy lze ovládat přes vzdálený přístup. K tomu slouží již zmiňovaná internetová jednotka VR 921.


Tento modul se instaluje přímo pod kotel, v případě typu ecoTEC ioniDetect nebo na stěnu. Pro připojení na internet lze využít LAN kabel nebo vestavěný WI-FI modul. Následně po vlastní montáži si uživatel nainstaluje mobilní aplikaci sensoApp, pomocí které se provede aktivace vzdálené správy. V aplikaci lze nastavovat širokou řadu různých parametrů pro vytápění.

Součástí aplikace je rovněž diagnostická část, kde uživatel získá dokonalý přehled o topném systému, jako je např.:

 • aktuální tlak vody v topení
 • aktuální teplota otopné vody
 • aktuální teplota TV v zásobníků
 • orientační spotřeba elektrické energie
 • orientační spotřeba plynu (v případě kotle ecoTEC ioniDetect)

Samozřejmostí je možnost nastavení teplot, časových programů a režimů pro jednotlivé topné větve – např. denní, noční, eco režim.

V úvodu bylo uvedeno několik zkratek a pojmů vysvětlujících obecně konektivitu. K těmto základním výrazům patří i další zkratka, a to EEBUS. A co se pod touto zkratkou skrývá? EEBUS je jedním z mezinárodních komunikačních standardů pro inteligentní spojení rozličných platforem v propojené domácnosti. S pomocí protokolu EEBUS si mohou spotřebiče různých výrobců vyměňovat informace bez závislosti na jednotlivých technologiích. Přes EEBUS mohou výrobky Vaillant inteligentně komunikovat s ostatními propojenými výrobky jiných výrobců, mohou tak např. v rámci energetického managementu efektivně využívat energie v domě. Takto propojená domácnost musí obsahovat různé komponenty, jejich propojení je funkční na obrázku níže. Internetová brána Vaillant VR 921 sensoNET obsahuje tento protokol, a to umožňuje propojení jednotlivých technologií různých výrobců. Tím se docílí propojení topného systému do systému chytré domácnosti a uživatel získá možnost ovládání všech komponentů v jedné aplikaci, jako je např.:

 • regulace vytápění a přípravy TV
 • ovládání osvětlení
 • ovládání žaluzií
 • pohon brány a garážových vrat
 • zabezpečovací systém
 • a mnoho dalšího

Propojení několika rozdílných technologií a systémů nabízí nesporné výhody od instalace všech komponentů v domě či bytu až po vlastní užívání. Protokol EEBUS je neustále rozšiřován, řada výrobců je do tohoto projektu začleněna a společnost Vaillant Group je taktéž aktivním členem. To vše přináší v konečném důsledku užitek jak dodavatelům všech technologií, tak i koncovému zákazníkovi.

Propojení topného systému s chytrou domácností pomocí protokolu EEBUS

Legenda:

1. Topný systém Vaillant

2. Ekvitermní regulátor Vaillant VRC 720 sensoCOMFORT

3. Router

4. Mobilní telefon s aplikací sensoApp

5. Vaillant cloud

6. Rozhraní EEBUS

7. Internetová jednotka VR921 sensoNET

8. Ostatní spotřebiče podporující protokol EEBUS

Autor: Komerční sdělení