Nazeleno.cz – úspory energie, izolace, zdravý životní styl, biopotraviny, ekologie [logo]

DOPORUČUJEME:

Ceny Energie

Najdeme nejlevnějšího dodavatele!

Slovníček

Větrná energie

Větrná energie je formou sluneční energie a patří mezi obnovitelné zdroje energie. Vzniká při nerovnoměrném ohřívání Země, což způsobuje tlakové rozdíly v atmosféře, které se vyrovnávají prouděním vzduchu. Energie větru je v dnešní době využívána především k výrobě elektřiny. Existují různá členění větrných elektráren. Podle připojení rozlišujeme systémy dodávající elektřinu do rozvodné sítě (grid-on) a systémy nezávislé na rozvodné síti (grid-off). Podle výrobní kapacity a velikosti vrtule jde o 3 základní typy: velké, střední a malé, kam řadíme i tzv. mikrozdroje).

Větrné elektrárny

Pro využívání větrné energie ve větrných elektrárnách je nejdůležitější veličinou rychlost větru, protože energie větru roste se třetí mocninou jeho rychlosti. Lokalita vhodná pro větrnou elektrárnu by měla mít průměrnou rychlost větru minimálně 5 m/s. K zefektivnění provozu a snížení nákladů na projektování a výstavbu se velké elektrárny sdružují do skupin (obvykle 5 až 30 elektráren), tzv. větrných farem.

Obecně jsou nejpříhodnějšími lokalitami pro výstavbu větrných elektráren pobřeží moří. Největší produkci větrné energie mají Spojené státy americké, v Evropě nejrychleji přibývají větrné elektrárny na území Německa a Španělska.Největší větrná farma byla spuštěna v americkém Texasu.

V České republice pro stavbu velkých větrných elektráren přicházejí v úvahu zejména horské oblasti. Při využití všech vhodných oblastí by elektřina vyrobená ve větrných elektrárnách mohla pokrýt 3–4 % celkové roční spotřeby elektřiny v ČR.

Vliv větrných elektráren na životní prostředí

Provoz větrných elektráren je spojen s různými problémy. Odpůrcům větrných elektráren vadí především narušení rázu krajiny. Větrná elektrárna krajinu narušuje stejně jako každé jiné zařízení či stavba. Přesto jsou výtky v tomto ohledu zčásti opodstatněné, neboť v našich podmínkách to znamená zásah do horských lokalit, které plní podstatným způsobem rekreační funkci.

Dříve právem vytýkaná hlučnost větrných elektráren byla z velké části odstraněna zdokonalením technologií. Hluk zůstává problémem u malých větrných elektráren, které jsou situovány přímo v zástavbě.

Větrné elektrárny v městském prostředí

Hluk malých větrných elektráren je často příčinou sporů na komunální úrovni. Nejen z tohoto důvodu, ale především vzhledem k nižší rychlosti větru v zástavbě, se odborníci snažili technicky vyřešit provoz malé větrné elektrárny i při nízkých rychlostech větru (běžná rozběhová rychlost při větru cca 4 m/s). Jedním z možných řešení se stal např. Energy Ball, jehož rozběhová rychlost začíná na hodnotě 2 m/s.

Toto zařízení má však nízký výkon vzhledem k pořizovacím nákladům a provozu (při rychlosti větru 4 m/s ročně vyrobí 100 kWh elektřiny). Prozatím tedy městské lokality v našich podmínkách zůstávají pro instalaci malých větrných elektráren ekonomicky nevýhodné. Teprve v místech, kde průměrná rychlost větru dosahuje vyšších hodnot (např. 7 m/s), je roční produkce elektřiny zajímavá (500 kWh elektřiny ročně).

Budoucnost větrných elektráren

V rámci Evropy roste větrná energie velmi výrazně. V roce 2008 větrné elektrárny získaly celých 43 % mezi nově zprovozněnými zdroji elektrické energie. Mezi deseti zeměmi světa s nejvyšším zastoupením větrné energie jsou kromě USA, Číny a Indie jen evropské státy. Vedoucí pozici v EU si drží Německo, následuje ho Španělsko. U nás je situace jiná. Větrné elektrárny zdaleka nedosáhly svého potenciálu a počátek roku 2010 znamená zastavení růstu větrné energie.

Trendem větrné energetiky je výstavba stále větších strojů a sdružování větrných elektráren do tzv. větrných farem. Důvody, proč dochází k těmto dvěma tendencím, jsou jednak ekonomické (nižší náklady na výrobu energie), a jednak jde o maximální využití lokalit, kterých je omezený počet. Ve vnitrozemí se většinou staví elektrárny s výkonem do 2 MW. V pobřežních oblastech se využívají turbíny s výkonem až 5 MW.

Další informace o větrné energii

Nazeleno.cz - vše o úsporách energií