fbpx

Větrací jednotky s rotačními výměníky v nízkoenergetických a pasivních domech0

Systém řízeného větrání s využíváním tepla z odpadního vzduchu je v moderních nízkoenergetických a pasivních domech nezbytností. Ve větracích jednotkách pak lze použít protiproudé, křížové či rotační výměníky. Jaké jsou parametry rotačních výměníků?

O nutnosti používání řízeného větrání s využíváním tepla z odpadního vzduchu jako nezbytnosti dosažení zařazení domu do kategorie nízkoenergetických potažmo pasivních domů snad již nikdo nepochybuje.

„Rotační výměníky mají účinnost více než 80 % a umí přenášet vlhkost.“

V současné době se zpravidla využívají výměníky protiproudé, které mají vyšší účinnost než větrací jednotky s křížovými výměníky. Ovšem své nepopiratelné přednosti mají rotační výměníky, které se díky technologickému pokroku posunuly na absolutní špičku.

Jaké jsou odlišnosti mezi protiproudým a rotačním výměníkem?

Hlavní rozdíl je v konstrukci, ze které vyplývají i následné funkční odlišnosti.

Fungování protiproudého výměníku
Fungování protiproudého výměníku 

Protiproudý výměník je složen zpravidla z tenkých hliníkových nebo plastových desek, které vytvářejí rovnoběžné, zcela oddělené kanály. V těchto kanálech dochází k předávání tepla mezi odtahovaným a přiváděným venkovním vzduchem. Přiváděný a odtahovaný vzduch se nemůže mísit, teplotní účinnost protiproudého výměníku se pohybuje v rozmezí 70–80 %.

Základním nedostatkem protiproudých výměníků je skutečnost, že zpravidla neumějí přenášet vlhkost, a proto dochází hlavně během zimního období ke snižování relativní vlhkosti vzduchu v bytech a rodinných domech.

Rotační výměníky mají více než 80% teplotní účinnost

Hlavní část větrací jednotky s rotačním výměníkem tvoří rotující hliníkové kolo s velkým množstvím malých kanálků, kterými prochází proud vzduchu.

Fungování rotačního výměníku
Fungování rotačního výměníku 

Teplejší odtahovaný vzduch ohřívá kanálky, které při otočení předávají teplo přiváděnému studenějšímu vzduchu. U rotačních výměníků se povrch rekuperátoru dostává do styku jak s odtahovaným, tak i přiváděným vzduchem. To znamená, že teoreticky může docházet k promíchávání obou vzduchů. Speciální konstrukce zajišťující ofukování výměníku v inkriminovaném místě eliminuje riziko mísení odtahovaného a přiváděného vzduchu na minimální úroveň ( max . do 3 %). Při běžném provozu v domácnosti v rodinném domu nebo bytu je to prakticky zanedbatelné.

Hlavní předností rotačního výměníku je vyšší účinnost pohybující se nad 80 % a schopnost přenášet vlhkost.

Systém řízeného větrání v rodinném domě
Systém řízeného větrání v rodinném domě

S rotačními výměníky se šetří energie v domácnosti

V konečném důsledku dochází k energetickým úsporám, protože není nutné zpravidla zabezpečovat předehřev přiváděného vzduchu (kvůli nebezpečí zamrzání výměníku), nižší náklady na dohřev přiváděného vzduchu a není nutná instalace odpadního potrubí, které bude odvádět zkondenzovanou vlhkost od výměníku.

Další podstatnou výhodou je prakticky stálá hladina relativní vlhkosti v obytném prostoru v průběhu celého roku, která přispívá k vytváření komfortního a zdravého bydlení.

Větrací jednotka ILMO swing600 Možnost nastavení režimu větrání z kuchyňské digestoře
Možnost nastavení režimu větrání z kuchyňské digestoře

Systém řízeného větrání lze instalovat i do kuchyňské linky

Větrací jednotky s rotačními výměníky je možné instalovat v technických místnostech, nebo přímo do kuchyňských linek s možností připojení kuchyňské digestoře k větrací jednotce.

V tomto případě je odtahovaný vzduch odváděn vně rotačního výměnku přímo do potrubí s odváděným vzduchem. Součástí kuchyňské digestoře je i paralelní řídicí panel, na kterém si můžete v případě potřeby nastavit intenzitu otáček ventilátorů a dobu doběhu různých stupňů intenzity větrání.

Nedílnou součástí větracích zařízení firmy Nativa je ovládací jednotka propojená datovým kabelem (při rozsáhlejší aplikaci je možné připojit až 3 řídicí jednotky), na které je možné nastavit kromě 3 základních programů s časovačem také teplotu přiváděného vzduchu, nezávislé otáčky přívodního i odtahového ventilátoru a mnoho dalších funkcí.

Řídicí jednotka ILTO Premium
Řídicí jednotka ILTO Premium

Větrací jednotky s rotačními výměníky: Pro rodinné domy i byty

Technologický pokrok otevírá nové možnosti k využívání větracích jednotek s rotačními výměníky i pro menší prostory jako jsou rodinné domy a byty

Větrací jednotky s rotačními výměníky zajistí v domácnosti kvalitní a zdravé ovzduší
Větrací jednotky s rotačními výměníky zajistí v domácnosti kvalitní a zdravé ovzduší

Zvláště v současné době charakterizované nárůstem cen energií a stavbou nízkoenergetických domů nachází pro své neoddiskutovatelné přednosti (vysoká účinnost a možnost přenášení vlhkosti) nezastupitelné místo v moderních domácnostech s vysokými požadavky na kvalitu vnitřního ovzduší.

Kontakt:

Nativa spol. s r.o.
28. října č. 2, 692 01 Mikulov
Tel.:  724 592 020
Fax:  519 513 313
E-mail: info@nativa.biz
Web: www.nativa.biz

Autor: Komerční sdělení