fbpx

Partneři sekce

Ventilační tepelné čerpadlo ComfortZone v praxi0

Většina ventilačních tepelných čerpadel větrá a ohřívá teplou vodu. Ventilační tepelné čerpadlo ComfortZone však navíc umí i vytápět! Jaké má ComfortZone technické parametry? Podívejte se s námi, jak toto tepelné čerpadlo funguje v denním chodu běžných domácností.

V současné době je pojem ventilačních tepelných čerpadel spjat především s větráním a ohřevem teplé vody. Tento fakt je rozšířen i mezi odbornou veřejností. K tomuto účelu je také většina ventilačních tepelných čerpadel určena k vyvětrání a využití odtahovaného vzduchu k ohřevu vody.  Tomu odpovídají i jejich technické parametry.

„V zimě přinese ComfortZone úsporu cca 7 100 kWh elektrické energie .“

Oproti tomu tepelné čerpadlo ComfortZone, které na český trh dodává společnost Nativa, je technicky a programově o třídu výš, což znamená, že je schopné zabezpečit nejen větrání a ohřev teplé vody, ale i vytápění.

V čem spočívá konstrukční přednost ComfortZone?

Tepelné čerpadlo odtahuje „použitý a vlhký vzduch“ z WC, koupelen, šaten či kuchyní. Tento vzduch o teplotě cca 21 °C je v tepelném čerpadle ochlazen až na teplotu –15 °C. To znamená, že teplotní rozdíl mezi přiváděným vzduchem do tepelného čerpadla a odtahovaným vzduchem činí až 36 K. Pomocí kompresoru a chladivového okruhu tak dochází nejen k zisku energie dané rozdílem teplot mezi přiváděným a odváděným vzduchem z tepelného čerpadla, ale současně i k využití vlhkosti obsažené ve vzduchu. To znamená, že maximálně možným způsobem využijeme tepelné zisky v domě.

Tepelné čerpadlo ComfortZone svými technickými parametry dokonce překonává tepelná čerpadla venkovní vzduch/voda o přibližně stejném výkonu. Nesmíme zapomínat, vzhledem k potenciálnímu množství energie, které je k dispozici, že ComfortZone je především určeno pro energeticky úsporné domy, jejichž celková tepelná ztráta je do cca 9 kW.

Ventilační tepelné čerpadlo ComfortZone - 3 funkce v jednom
Ventilační tepelné čerpadlo ComfortZone – 3 funkce v jednom

Technické parametry tepelného čerpadla ComfortZone

Celkový výkon tepelného čerpadla CE50-6 je 5 kW. Po odečtu ztrát spojených s větráním (1,3 kW) – to je úplné pokrytí tepelných ztrát větráním (máme větrání zadarmo) a při větraném množství 200 m3/hod. máme, při průměrné teplotě v zimním období +4 °C, pro vytápění a ohřev vody k dispozici celkový výkon 3,7 kW.  Z tohoto výkonu jsou další 2 kW „ZADARMO“ a 1,7 kW je vynaloženo na pohon kompresoru. Tyto 2 kW „ZADARMO“ si můžeme rozdělit na ohřev teplé vody – 0,5 kW a topení – 1,5 kW.

Během zimního období přinese ComfortZone úsporu cca 7 100 kWh elektrické energie a v létě budete mít ohřev teplé vody a například venkovního bazénu v přechodném období za třetinové náklady.

ComfortZone v praxi: Středočeská domácnost

Fungování ventilačního tepelného čerpadla ComfortZone v praxi vám ukážeme nejprve na příkladu rodinného domu. Konkrétně se jedná o dům postavený ve Středočeském kraji s tepelnou ztrátou cca 4 kW. Bylo zde instalováno tepelné čerpadlo ComfortZone CE50-6 v kombinaci s podlahovým vytápěním a podtlakovým systémem větrání s přívodními prvky Fresh s protihlukovou izolací. Tepelné čerpadlo není vybaveno samostatným elektroměrem pro odečet spotřeby.

V domě ve Středočeském kraji bylo instalováno ventilační tepelné čerpadlo ComfortZone CE50-6 V domě ve Středočeském kraji bylo instalováno ventilační tepelné čerpadlo ComfortZone CE50-6 
V domě ve Středočeském kraji bylo instalováno ventilační tepelné čerpadlo ComfortZone CE50-6

Celková roční spotřeba domu činila 8 367 kWh. Z této hodnoty je nutné odečíst denní spotřebu na svícení, provoz televize, lednice, pračky aj. zhruba ve výši 11 kWh denně. Za rok 11 x 365 = 4 015 kWh. Potom konečná výše energie na pokrytí vytápění, větrání a ohřev teplé vody činí 4 352 kWh.

ComfortZone v domě s tepelnou ztrátou 6,85 kW

Tepelné čerpadlo ComfortZone CE 65-6 v kombinaci s větrací jednotkou ILTO Vent a podlahovým vytápěním zabezpečuje krytí energetických potřeb domu o celkové tepelné ztrátě 6,85 kW.  Není zde samostatné měření spotřeby elektřiny podružným elektroměrem. Celková spotřeba činila 14 100 kWh.

Po odečtu ostatní spotřeby el. energie (dům je nadstandardně vybaven el. spotřebiči, proto odhadujeme denní spotřebu na cca 12 kWh, což je za rok 4 320 kWh na svícení, provoz lednice, mrazáku, temperování chodníků v zimním období apod.) činí spotřeba na vytápění, větrání a ohřev teplé vody pro čtyřčlennou rodinu 9 840 kWh. Tato spotřeba prakticky odpovídá výpočtovým hodnotám v rámci programu Zelená úsporám pro tepelné čerpadlo s topným faktorem 3,2.

V tomto domě bylo instalováno tepelné čerpadlo ComfortZone CE 65-6 s větrací jednotkou ILTO Vent V tomto domě bylo instalováno tepelné čerpadlo ComfortZone CE 65-6 s větrací jednotkou ILTO Vent 
V tomto domě bylo instalováno tepelné čerpadlo ComfortZone CE 65-6 s větrací jednotkou ILTO Vent

ComfortZone v domácnosti ušetřilo 6 078 kWh

Další příklad je z jižní Moravy. V tomto domě byl instalován elektrický kotel v kombinaci s radiátorovým topným systémem. Tepelné ztráty nezjištěny. Dům byl částečně zateplen a byla utěsněna okna. Obyvatelé prakticky nebyli schopni dům odvětrat pouze otevřenými okny, potom přistoupili k instalaci decentrálního podtlakového systému, se kterým nebyli spokojeni. Nakonec se rozhodli pro instalaci tepelného čerpadla ComfortZone CE50-6 v kombinaci s přívodními prvky vzduchu Fresh. Aby měli jasnou představu, kolik tepelné čerpadlo ušetří, instalovali podružný elektroměr.

Původní celková spotřeba s elektrokotlem byla 22 457 kWh. Po instalaci tepelného čerpadla a podstatného zlepšení vnitřního ovzduší (s tím související i zvýšení tepelných ztrát) se celková spotřeba dostala na hodnotu 16 379 kWh a na elektroměru pro tepelné čerpadlo byl zjištěna hodnota 12 311 kWh. Celková úspora činila 6 078 kWh.

Tahle úspora není omračující, ale je nutné si uvědomit, že tepelné čerpadlo je připojeno k radiátorovému systému, ve kterém se teplota topné vody pohybuje až na 50 °C, což podstatně snižuje jeho účinnost. Pokud by se instaloval podlahový systém, teplota topné vody by se snížila, tím by se zvýšila i celková účinnost tepelného čerpadla a úspory by pochopitelně byly vyšší. Z praktického hlediska by záměna radiátorového systému za podlahový byla velmi problematická.

V jihomoravské domácnosti bylo nainstalováno tepelné čerpadlo CE50-6 s přívodními prvky vzduchu Fresh V jihomoravské domácnosti bylo nainstalováno tepelné čerpadlo CE50-6 s přívodními prvky vzduchu Fresh
V jihomoravské domácnosti bylo nainstalováno tepelné čerpadlo CE50-6 s přívodními prvky vzduchu Fresh

ComfortZone přináší úspory energií a příjemný vzduch

Staví se domy s čím dále lepšími tepelně izolačními vlastnostmi, čím dál těsnější, s energií se šetří na každém kroku, její cena poroste i v budoucnosti.

Proto společnost Nativa propaguje myšlenku získat z odpadního vzduchu, který by jinak opustil dům s žádným (v případě větrání okny), nebo omezeným využitím (v případě použití větracích rekuperačních jednotek) maximální množství energie. Vždyť je to v podstatě ten nejlogičtější krok, který se přímo nabízí – získat energii z toho, co by jinak opustilo dům bez užitku. Nativa nabízí komplexní řešení, aby se lidé nemuseli obávat, že si nemohou vyvětrat, protože protopí něco navíc a bude je to stát peníze.

S ventilačním tepelným čerpadlem ComfortZone budete mít v domě stále čerstvý vzduch
S ventilačním tepelným čerpadlem ComfortZone budete mít v domě stále čerstvý vzduch

Co myslíte, jsou ceny za vyšší investici adekvátní úsporám získaným při instalaci tepelného čerpadla ComfortZone? Lze dodat, že váš dům bude příjemně vytopený, s dostatkem teplé vody a navíc s příjemným ovzduším, ve kterém se budete cítit dobře vy i vaše děti. Zde bezezbytku platí rovnice čerstvý vzduch = zdravější život.

Na závěr bychom dodali: „Ve zdravém těle zdravý vzduch.“

Autor: Komerční sdělení