fbpx

Velvyslanectví Dánského království pořádá seminář Zelená inspirace z Dánska0

Velvyslanectví Dánského království pořádá v úterý 15. května 2012 seminář s názvem „Zelená inspirace z Dánska“. Cílem semináře je představit dánská řešení a kompetence v oblasti čistých/zelených technologií a sdílet zkušenosti v omezování skleníkových plynů. Seminář se uskuteční pod oficiální záštitou Ministerstva životního prostředí České republiky a s využitím platformy dánského předsednictví Rady EU. Jazykem semináře bude čeština a angličtina, tlumočení bude zajištěno.

Místo konání: Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno

Program (9:45 – 16:30h)

BLOK I: ENERGETICKÉ ÚSPORY V KOMERČNÍ A PRŮMYSLOVÉ SFÉŘE

První blok bude věnován příkladům využití čistých technologií v komerční a průmyslové sféře. Oborníci z Federace dánského energetického průmyslu pohovoří o konkrétních příkladech energeticky účinných řešení v dánském průmyslu. Lisbeth Bræmer-Jenser, zakladatelka iniciativy Act Now, promluví o globálních dopadech energeticky šetrných řešení z hlediska udržitelného rozvoje a snižování emisí oxidu uhličitého. Zástupci společnosti Grundfos poukáží na skryté možnosti dánských zelených technologií a představí případy snižování energetické náročnosti komerčních a výrobních budov v Dánsku i České republice. 
Příklady dosažení povinných energetických úspor plynoucích z dánského modelu přednese zástupce energetické společnosti.

BLOK II: SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV

Druhý blok semináře bude zaměřen na snižování energetické náročnosti budov a kvalitě vnitřního prostředí v budovách. Společnost Velux představí koncept aktivního domu a případy úspěšných realizací budov v tomto standardu.  Zástupci Dánské technické univerzity pohovoří o dánské zkušenosti s výstavbou a provozem domů ve standardu EPBD II a poukáží na důležitý aspekt vnitřního prostředí budov. Claus Steen Madsen a Niels Larsen uvedou konkrétní příklady snižování energetické náročnosti budov v dánské komuně Kalundborg, poukáží na zapojení místní politické reprezentace do iniciativ energetických úspor a zájem občanů o koncept energeticky šetrného bydlení.

Kapacita je omezena, proto prosím svůj zájem potvrďte nejpozději do 2. května 2012 paní Polině Petkové na email polpet@um.dk nebo telefonicky na +420 257 531 600, linka 121.

Autor: Jana Poncarová