fbpx

Velký krok pro planetu: eko péče a drogerie0

Také si všímáte trendu návratu k přirozenosti? Ruku v ruce s tímto trendem jde i snaha o trvalou udržitelnost. Výměna igelitových tašek za látkové tašky a síťovky je již v povědomí lidí delší dobu. Ti, kteří touží žít ještě více v souladu s přírodou, jistě objevují širokou nabídku šetrnějších produktů. V prodejnách dm lze zakoupit každodenní nezbytnosti jako toaletní papír, ale i pečující přípravky z oblasti certifikované přírodní kosmetiky alverde, dámské hygienické produkty a v neposlední řadě také přípravky pro úklid domácnosti. Snadno je poznáte podle zelených cenovek.

Udržitelnost jako hlavní téma

Trvalé udržitelnosti se dm věnuje již dlouhodobě. Neustále se snaží jít společnosti příkladem a hledat nové cesty, které pomohou ochránit přírodu.

Samozřejmostí je proto snížení spotřeby plastů, zvýšení podílu recyklovaných materiálů v obalech, zavedení široké nabídky tuhých produktů v papírových krabičkách a ve vybraných prodejnách možnost využití plnicích stanic na ekodrogerii.

Neexistuje planeta číslo dvě. Pro životní prostředí toho můžeme udělat mnohem více.

Nejedná se pouze o kosmetické přípravky pro krásnější pleť, ale i o produkty, které pokryjí řadu potřeb v domácnosti – od praní prádla přes mytí nádobí až po hygienické potřeby.

5 pravidel zodpovědného způsobu života:

  1. Třídění odpadu.
  2. Upřednostnění veganských a bio produktů.
  3. Nákup koncentrovaných přípravků (= z důvodu šetření obalů).
  4. Vědomý nákup = zajímat se o zemi původu, složení obalu i chování výrobce.
  5. Respekt k přírodě = volba produktů neutrálních k životnímu prostředí.

Dejte zelenou přírodě

Pro životní prostředí nyní můžeme udělat ještě více. Je čas sáhnout po přípravcích které nejsou „jen“ klimaticky neutrální, ale jsou neutrální k životnímu prostředí. Přesně takové jsou inovativní produkty dm Pro Climate. Otevřete náruč přírodě.

Pojmy z udržitelných nákupů:

Ten, kdo se zajímá o životní prostředí a chce žít udržitelně, se může setkat s řadou nových pojmů.

Měli bychom se zajímat nejen o složení výrobků, ale také o jejich původ a způsob výroby.

Klimaticky neutrální

Produkce, doprava a spotřeba produktů má určitý dopad na klima. Cílem klimaticky neutrálních produktů je, aby se do vzduchu uvolňovalo, pokud možno, co nejméně nevyhnutelného, přesto maximálně sníženého CO₂. Společnost dm se snaží dopady vykompenzovat 1:1.

Kompenzace, kompenzační proces

Spočítají se a zhodnotí dopady na životní prostředí za každý vyrobený produkt v kategoriích klimatických změn, eutrofizace, okyselování, oxidačního smogu a narušování ozonové vrstvy. Takto zjištěné dopady se přepočítají a nacení. Potom jsou investovány do vyrovnání dopadů na životní prostředí.

V rámci kompenzačního procesu se výrobci snaží navrátit životnímu prostředí to, co mu bylo při výrobě produktu odebráno. Může se jednat například o obnovu oblasti, která je zasažena hornictvím a průmyslovou činností. Dojde pak k ekologickému zhodnocení.

Ekologické zhodnocení

Vybrané plochy, které mají nízkou ekologickou hodnotu a jsou zasažené především hornictvím a průmyslovou činností, se zhodnocují = obhospodařují a obnovují. Pomáhá se krajinám s nízkým obsahem živin nebo přírodním lesům, ze kterých se stávají ekologicky hodnotné biotopy přispívající k biodiverzitě.

Biodiverzita

Biologická rozmanitost má hned několik výhod. Dokáže si lépe poradit s klimatickými změnami a má pozitivní vliv na zdraví lidí a živočichů.

Neutrální k životnímu prostředí

Produktová řada Pro Climate nabízí produkty, které jsou neutrální k životnímu prostředí. Jsou vyráběny tak, aby zanechaly co nejmenší ekologickou stopu. Během jejich životního cyklu dm vykompenzuje jejich dopad na životní prostředí v 5 oblastech, které ovlivňují životní prostředí. Vedle emisí skleníkových plynů je to také eutrofizace (zatížení vod), okyselování půdy, oxidační smog a narušování ozonové vrstvy.

Ekobilance

V rámci ekobilance odborníci posuzují dopady celého životního cyklu produktů na 5 oblastí životního prostředí (klimatická změna, eutrofizace, okyselování, oxidační smog, narušování ozonové vrstvy) – od získání surovin, výroby materiálu a produktu přes přepravu a spotřebu až po likvidaci. dm se pro sestavení ekobilance Pro Climate produktů obrátila na odborníky z Technické univerzity v Berlíně.

Autor: Komerční sdělení