fbpx

V rámci kotlíkových dotací stát možná podporuje i nevyhovující kotle0

Podle českých výrobců kotlů a Asociace podniků topenářské techniky jsou na českém trhu kotle, na něž je možné získat kotlíkovou dotaci, avšak ve skutečnosti nevyhovují požadavkům 5. emisní třídy. V řadě případů tak byly kotlíkové dotace vplaceny vlastně zbytečně, protože žadatel obdržel dotaci, avšak zakoupil si kotel, který nesplňuje podmínky na ekologický provoz.

Na jeden konkrétní případ slovenského kotle, který se hojně prodává, upozornila Asociace podniků topenářské techniky už loni úřady. „Měli jsme vážné podezření, že kotel nesplňuje tzv. 5. emisní třídu, a proto jsme nechali udělat zkoušky u autorizovaného ústavu. Nejen, že nebylo potvrzeno výrobcem deklarované zařazení kotle do nejvyšší třídy 5 dle příslušné normy, ale kotel v některých parametrech nevyhověl ani nejmírnějším požadavkům pro třídu 3,“ sdělil Mojmír Krátký, výkonný ředitel Asociace podniků topenářské techniky.

Reklama

Asociace podala podnět České obchodní inspekci, která se obrátila na slovenskou inspekci. Ta ale žádné pochybení u výrobce nezjistila. Počátkem letošního roku asociace oficiálně informovala o nevyhovujících kotlích na trhu ministerstvo životního prostředí a SFŽP. Dodnes však zmíněný slovenský kotel figuruje v Seznamu výrobků a technologií (SVT) pod SFŽP, který by měl garantovat dosažení standardu kvality.„Nic netušící lidé si ho mohou běžně koupit. Odhadujeme, že už jsou jich stovky možná tisíce nainstalované v domech,“ doplnil ředitel asociace.

Kotle, které ovzduší nezlepší

Ohrožen je také samotný cíl kotlíkových dotací, kterým je omezení primární emise znečišťujících látek z lokálního vytápění domácností. Moravskoslezský kraj se přitom dlouhodobě potýká se znečištěným ovzduším. „Z lokálního vytápění domácností pochází téměř 90 % celkových emisí karcinogenního benzo(a)pyrenu a téměř 40 % celkových emisí prachových částic PM10. Tyto látky, které způsobují vážné potíže dýchacího ústrojí, jsou nejčastěji obsahem spalin ze zastaralých uhelných kotlů v domácnostech. Je proto velmi důležité, aby nové kotle byly co nejkvalitnější a splňovaly emisní třídu 5,“ dodává Jiří Bílek, odborník na kvalitu ovzduší, Envirta CZ.

Situaci bude řešit i Moravskoslezský kraj, který aktuálně eviduje téměř 5 tisíc žádostí o kotlíkové dotace a navíc zde sídlí většina českých výrobců kotlů, kteří se cítí tímto jednáním zahraničních výrobců poškozeni. „Považujeme to za závažný problém. Už jsme se obrátili na ministerstvo životního prostředí. Věřím, že společně najdeme takové řešení, které nebude mít negativní dopad na obyvatele kraje,“ uvedl náměstek hejtmana MS kraje Daniel Havlík.

Autor: Redakce Nazeleno.cz