fbpx

Partneři sekce

V Rakousku budou vyrábět elektřinu spalováním dřeva. Mají ho nadbytek0

Rakousko by mohlo omezit svoji závislost na dovozu elektřiny a zemního plynu tím, že bude v elektrárenství více používat dřevo a dřevní odpad. Pomocí tohoto paliva se nyní v zemi vyrábí asi pět procent veškerého proudu.

Alpská republika, která se důrazně vyslovuje proti jaderné energetice, musí v zimních odběrových špičkách často dovážet značné množství proudu. Ten se ale v zahraničí včetně Česka vyrábí v uhelných a jaderných elektrárnách. Na nedávné výstavě o energetických úsporách v hornorakouském Welsu, zaznělo, že podíl dovážené elektřiny v období, kdy panuje velký chlad a navíc nefouká vítr, dosahuje až 70 procent.

Spolehlivost v zásobování elektřinou lze podle Rudolfa Freidhagera, předsedy Svazu pro využívání biomasy, výrazně zlepšit spalováním dřeva. „Dřevo nám skýtá obrovský energetický potenciál, jež je v jednotlivých regionech k dispozici,“ prohlašuje Freidhager.

Reklama

V Rakousku se zpracují pouhé dvě třetiny ročního přírůstku dřeva

Hans-Christian Kirchmeier, šéf představenstva společnosti IG Holzkraft, soudí, že větší využívání dřevní hmoty pro výrobu elektřiny a tepla je důležitá součást „trvale udržitelného rozvoje lesního hospodářství a lesní hygieny“. Přispěje rovněž k vytváření nových pracovních míst, zejména ve venkovských oblastech.

Rakousko má nadbytek dřeva

Využití dřeva pro energetické účely má v Rakousku svoji logiku. V zemi je totiž dřeva nadbytek. Podle Sdružení rakouských dřevařů této hmoty ročně přibývá 30,4 milionu krychlových metrů. Z toho se ovšem vytěží a hospodářsky využijí přibližně dvě třetiny. V rakouských lesích zaujímajících 8,4 milionu hektarů, tedy skoro polovinu veškerého území státu, dosahují zásoby dřevní hmoty skoro 1,2 miliardy krychlových metrů.

Rakousko chce začít využívat dřevo pro energetické účely. V lesnaté zemi je ho nadbytek. Foto pixabay.com 

Celkové dodávky elektřiny do rozvodné sítě loni v Rakousku proti roku 2016 stouply o 3,9 procenta na 74,9 miliardy kilowatthodin. Domácí výroba se zvýšila o 5,2 procenta na 68,3 miliardy kilowatthodin, vyplývá ze statistik, které v polovině března zveřejnila Mezinárodní agentura pro energii (IEA).

Dřevo je perspektivní i v Česku

Energetické využití biomasy roste i v Česku. Elektrárny skupiny ČEZ vyrobily loni z biomasy téměř 573 milionů kWh, což představuje meziroční zvýšení o 14 %. Větší část z toho představují elektrárny Hodonín a Poříčí, které spalují tradiční dřevní štěpku, menší biomasová elektrárna v Jindřichově Hradci spaluje hlavně obilnou a řepkovou slámu a seno.

Jak se vyrábí elektřina v Rakousku?

Podíly jednotlivých zdrojů v procentech:

2016 2017
Fosilní paliva 27,9 29,7
Voda 62,9 59,7
Vítr, slunce, ostatní zdroje 9,2 10,6
Výroba celkem (mld. kWh) 64,9 68,3

Zdroj dat: bmdw.gv.at

Autor: Jan Pergl

Autor se zabývá hlavně stavebnictvím a moderními technologiemi