fbpx

V Německu chtějí vyrábět umělé uhlí ze spadaného listí. Technologie už existuje0

Několik německých firem začalo experimentovat s takzvanou hydrotermální karbonizací (HTC), která kopíruje přírodní proces tvorby fosilního uhlí. To, co v přírodě trvalo miliony let, lze touto metodou zvládnout během jednoho odpoledne. Při teplotě 220°C, tlaku 25 barů, bez přístupu vzduchu a s přidáním katalyzátoru se biomasa zbaví vody a karbonizuje.

Spadaného listí je dost

Vstupním materiálem jsou různé rostlinné zbytky nebo odpad z potravinářské výroby. Hlavním zdrojem biouhlí by se ale mělo stát spadané listí. Jenom v hlavním městě Berlíně se jej z ulic, zahrad a parků každý podzim shrabe na 70 tisíc tun. Je to hora, jež by naplnila zhruba dva tisíce nákladních vagónů. Většina listí se v Německu průmyslově kompostuje. Vzniká přitom cenné hnojivo, ale když kompost zraje, uvolňují se z něho metan a oxid uhličitý poškozující životní prostředí.

Reklama

První městem v Německu, které z listí a dalších rostlinných zbytků vyrábí biouhlí, je Halle (Saale), největší město spolkové země Sasko-Anhaltsko. „Výsledky dosavadních pokusů jsou nadějné,“ říká v listu Handelslblattt Iris Rudolphová, mluvčí městské elektrárny. Připouští, že v první fázi pokusného spalování se vyskytly „určité technické potíže,“ ale radnice na širším využívání biouhlí trvá. Zájem o něj projevují i další města a obce. Průmyslové zařízení na výrobu biouhlí už funguje například v Karlsruhe, v energetickém parku Anklam ve spolkové zemi Meklenbursko-Přední Pomořansko či v Ibbenbürenu (Severní Porýní-Vestfálsko).

„Listí se jistě může odvážet do spaloven odpadu produkujících energii, ale v podobě biouhlí má několikanásobně vyšší výhřevnost,“ poznamenává Dominik Siemon z braniborské firmy Suncoal vyrábějící biouhlí.

 

Je to drahé – zatím

Experti z berlínského Ústavu pro hospodářský výzkum (DIW) upozorňují, že náklady na výrobu biouhlí jsou vysoké. Nicméně oceňují, že biouhlí se hodí nejenom jako výhřevné palivo (22 – 24 megajoule z každého kilogramu), ale i jako cenné hnojivo, které v orné půdě váže oxid uhličitý. Spolkový úřad pro životní prostředí se zatím zdráhá dosavadní pokusy s biouhlím hodnotit s tím, že pro nějaké obecnější závěry jsou potřeba zkušenosti s technologií karbonizace ve větším rozsahu a nikoli pouze pokusně.

Zdroj: Handelsblatt.de

Autor: Redakce Nazeleno.cz