fbpx

V ČR funguje 150 bioplynových stanic, prostor je přitom pro tisíc zařízení0

V České republice je v současnosti v provozu zhruba sto padesát bioplynových stanic. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR do budoucna počítá s provozem maximálně 360 těchto zařízení, podle odborníků je to však stále velmi málo. Daných zařízení pro výrobu tepla a elektrické energie z obnovitelných zdrojů by totiž v tuzemsku mohlo fungovat až třikrát více.

Odborníci: Do roku 2020 by v ČR mohlo být až 1 000 bioplynových stanic

V tuzemsku je aktuálně v provozu okolo 150 bioplynových stanic nejrůznějších výkonů, ve fázi plánování je pak výstavba dalších cca 300 stanic. Ministerstvo průmyslu a obchodu v rámci Národního alokačního plánu pro obchodování s emisemi předběžně počítá s 360 stanicemi o celkovém výkonu 2,7 milionů MWh. Podle odborníků je to však příliš málo, optimálně by v tuzemsku mohlo do roku 2020 fungovat dokonce až tisíc bioplynových stanic s celkovým výkonem 7,7 milionů MWh.

V České republice pracuje okolo sto padesáti bioplynových stanic, mohlo by jich však být až tisíc, prostor je tu dostatečný. Vše však záleží na výši a struktuře státní podpory obnovitelných zdrojů energie. Výstavba nových projektů byla omezena kvůli ukončení podpory ministerstva zemědělství, investoři proto musí v současné době hledat další zdroje financování,“ uvedl Antonín Tušla ze společnosti BioGaz, která se zabývá projektováním a výstavbou bioplynových stanic. Na rozdíl od fotovoltaických či větrných elektráren nejde o opuštěné oplocené areály se vzdálenou správou, ale o biotechnologická zařízení lépe navázaná na místní ekonomiku. „Výroba energie na bázi produkce bioplynu umožňuje zemědělským podnikům trvale zpracovávat odpad z živočišné výroby i cíleně produkovanou biomasu a profitovat z prodeje elektrické energie a tepla,“ dodal Tušla.

Provozovatelé bioplynových stanic mohou využít zelené bonusy

Provozovatelé bioplynových stanic mohou při prodeji vyrobené elektrické energie využít režim takzvaných zelených bonusů, které stanovuje Energetický regulační úřad pro každý druh obnovitelného zdroje energie. Výkupní ceny v České republice jsou srovnatelné s ostatními státy Evropské unie – v současnosti činí 3,55 až 4,12 Kč/kWh a navíc se zelenými bonusy v rozsahu 2,58 až 3,15 Kč/kWh. „Podpora bioplynových stanic formou zelených bonusů je nezbytná. Jedním z důvodů je potřebné dosažení 13% podílu obnovitelných zdrojů energie na konečné spotřebě do roku 2020. Dalším důvodem je omezování závislosti České republiky na dovozu energetických komodit či snižování průmyslového znečištění,“ uvedl Petr Kučera Ministerstva životního prostředí ČR.

Největším problémem při výstavbě bioplynových stanic je financování projektů a jejich následné připojení k energetickým distribučním sítím. Náklady na vybudování stanice zemědělského typu se v současnosti pohybují okolo 100 000 Kč na 1 kW výkonu. Na rozvoji výroby bioplynu a zpracování zemědělského odpadu se negativně podepisuje zastavení dotací ministerstva zemědělství, které se obávalo jejich nekontrolovatelného nárůstu.

Klíčové pro rozvoj zpracování bioodpadu bude rozšíření podpory v rámci zelených bonusů i na samostatnou produkci tepla bez nutnosti vyrábět zároveň elektřinu v kogeneračních jednotkách. O návrhu příslušného zákona v současnosti jedná poslanecká sněmovna. „Výroba bioplynu a tepla z biomasy napomáhá k lepší energetické soběstačnosti obcí, nemluvě o dalších výhodách, jako je pozitivní vliv na lokální zaměstnanost nebo odstranění obtěžujícího zápachu odpadů z živočišné výroby, “ uvedl Tomáš Dvořáček, vedoucí sekce bioplyn z Českého sdružení pro biomasu Biom CZ.

O společnosti BioGaz

Společnost BioGaz s.r.o. zajišťuje pro své zákazníky komplexní služby v oblasti poradenství, návrhu a realizace energetických systémů využívajících obnovitelné zdroje energie v České republice a na Slovensku, zejména se zaměřením na bioplyn. Zákazníkům nabízí poradenství v oblasti problematiky výběru vhodného systému bioplynové stanice, vytvoření projektové dokumentace vybraného systému a vlastní realizaci. BioGaz s.r.o. využívá vyspělou německou technologii s ležatým průtokovým fermentorem, který při neustálém míchání umožňuje bioplynové stanici pracovat v 1. stupni s vysokým podílem (15 %) sušiny.

O sdružení CZ Biom

CZ Biom je nevládní nezisková a profesní organizace, která byla založena v roce 1994 s cílem podporovat rozvoj využívání biomasy jako obnovitelné suroviny, rozvoj fytoenergetiky, kompostárenství a využití bioplynu a ostatních biopaliv v České republice. Činnost asociace probíhá v 5 odborných sekcích, které detailně rozpracovávají jednotlivá témata. Jedná se o sekce Fytoenergetika, Bioplyn, Kapalná biopaliva, Výrobci dřevní biomasy a Kompostárenství. CZ Biom sdružuje významnou část odborníků, podnikatelů a dalších subjektů činných v oblasti využívání biomasy.

Profilový obrázek

Autor: Redakce Nazeleno.cz