fbpx

V Česku roste obliba klimatizací. Pozor ale na antivirové filtry a úsporný provoz0

Dlouhodobě velmi horká léta zvyšují mezi lidmi zájem o chlazení interiéru. Klimatizace všeho druhu jsou ale poměrně značnými „žrouty“ energie, proto je potřeba osvojit si zásady úsporného provozu. Jak si vybrat správnou klimatizaci a jak ji úsporně provozovat? Pozor také filtry proti virům.

Nevzhlednou vnější jednotku splitové klimatizace je dobré někam ukrýt. Musí k ní být ale dobrý přístup vzduchu. Foto: Pixabay.com

Podle údajů dodavatelský firem vzrostla v loňském roce v Česku poptávka po klimatizačních zařízeních zhruba o 5 %. Nárůst v prodejích lze však pozorovat každoročně zhruba od roku 2015, kdy v tuzemsku vládlo velmi suché a horké léto. Lidé zkrátka začínají chlazení interiéru více řešit. Klimatizace se ale velkou měrou podílí na celkové spotřebě energie v domácnosti s čímž je nutné počítat. Jednoduchá není ani likvidace starých klimatizačních zařízení, kvůli obsahu chladiva.   

Mobilní, nebo stacionární jednotka?

Při výběru klimatizace lidé jako první věc řeší, zda si pořídí mobilní, či stacionární jednotku. V tomto ohledu je potřeba zvážit účel klimatizace, rozsah jejího použití a také velikost primárně klimatizované místnosti. Mobilní jednotky jsou ideální pro malé místnosti, ale využijete je například také v bytech, v nichž není možné provádět stavební úpravy nutné k instalaci stacionární klimatizace. Jejich výhodou je rovněž to, že je lze přemisťovat a využít tak ve více prostorech. Samozřejmě je ale nutné, aby v každé místnosti, kde má být mobilní klimatizace použita, byla možnost odvodu teplého vzduchu. To se zpravidla provádí vývodem z okna. Nevýhodou mobilních klimatizací bývá jejich hlučnost, která je obvykle násobně vyšší než u stacionárních klimatizací. Za splitovými stacionárními systémy mobilní klimatizace zaostává i výkonově.

Reklama

Provoz klimatizací tvoří deset procent světové spotřeby elektřiny.

Právě výkon je dalším důležitým kritériem pro výběr klimatizace. Ten je potřeba vybírat podle velikosti chlazeného prostoru. Potřebný výkon si můžete i sami spočítat: uvádí se, že na chlazení 1 metru krychlového potřebujete asi 30 wattů. Pro pokoj o rozměrech 5 x 5 metrů a výšce stropu 2 metry tak potřebujete zařízení o výkonu alespoň 1,5 kW.

Jak ušetřit elektřinu při provozu klimatizace?

Klimatizace patří mezi zařízení náročná na spotřebu elektrické energie. Podle zprávy Mezinárodní energetické agentury z května 2018 padne na používání klimatizací a elektrických větráků asi pětina veškeré elektřiny spotřebované v budovách a asi desetina její veškeré globální spotřeby. Provoz klimatizace se tudíž může poměrně razantně zakousnout do vaší peněženky, zvláště, pokud si neosvojíte určité zásady. „Prvním krokem je samozřejmě pořídit si zařízení spadající do nejšetrnějších energetických tříd a rovněž takové, které výkonově odpovídá vašim požadavkům a prostoru. Při provozu pak úsporu energií ovlivníte správným nastavením teploty: cílová teplota klimatizovaného prostoru by neměla být o více než pět až sedm stupňů nižší než teplota venkovní,“ radí David Vandrovec, generální ředitel společností REMA, které v tuzemsku zajišťují zpětný odběr a recyklaci elektrozařízení.

Mobilní klimatizace. Všimněte si, že na produktových fotografiích výrobců a dodavatelů vždy chybí hadice pro odvod horkého vzduchu. Foto: Vzdušín.cz

Během režimu chlazení – tedy rychlého snižování teploty – by měl ventilátor ve vnitřní jednotce pracovat na nejvyšší otáčky. Při nízkých otáčkách klimatizace nepracuje hospodárně. Pro celodenní udržování nižší teploty je pak vhodné nechat klimatizaci pracovat v režimu odvlhčování, případně poté použít – je-li k dispozici – noční režim pro chlazení během noci.

Vysloužilé klimatizace je potřeba šetrně recyklovat

Vysoká spotřeba ovšem není jediným dopadem klimatizací na životní prostředí. Klimatizační jednotky patří mezi elektroodpad, a tudíž je potřeba, aby s nimi po jejich dosloužení bylo patřičně naloženo. Tak jako každé elektrozařízení nepatří na skládku směsného odpadu a je potřeba odevzdat ji na patřičném místě – v místě zpětného odběru či ve sběrném dvoře – k šetrné recyklaci. „Každá klimatizace, ať už mobilní, či nástěnná, je vyrobena z plastu a kovu. Především ale klimatizace obsahují chladivo. Stará zařízení běžně využívala chladiva na bázi halogenových uhlovodíků s obsahem chlóru neboli freony, u nichž je prokázán výrazně negativní vliv na ozonovou vrstvu. O něco novější přístroje pak obsahují obvykle uhlovodíky částečně halogenované, které sice ozón nepoškozují, ale i tak patří mezi skleníkové plyny. Při recyklaci klimatizací, ale třeba i ledniček a mrazniček, je proto nutné chladivo pečlivě odsát a ekologicky zpracovat, neboť jde o nebezpečný odpad,“ popisuje David Vandrovec.

Moderní klimatizace naštěstí již dnes používají chladiva bez chlóru, nejčastěji fluorované uhlovodíky a jejich směsi. „Moderní ekologické chladivo využívají i námi nabízené klimatizační jednotky. Konkrétně jde o chladivo označované jako R32, chemicky difluormethan. Z používaných chladiv disponuje jedněmi z nejpříhodnějších hodnot pro životní prostředí, navíc je energeticky vysoce účinné a může tak výrazně navýšit výkon klimatizace,“ říká Karel Kincl ze společnosti Enbra.

S filtry v klimatizacích opatrně

V souvislosti s pandemií koronaviru se v mnoha českých domácnostech začalo v poslední době intenzivněji řešit téma ochrany proti virům. Lidé si tak více než dříve všímají nabídek různých ochranných filtrů do vzduchotechniky. S ohledem na klimatizace se sluší podotknout, že i když mohou být pro některé značky a modely k dispozici nejrůznější filtry schopné zadržet prach, viry i alergeny, jejich pořízení by lidé měli pečlivě zvážit. Ty opravdu účinné totiž bývají drahé, navíc je nutné je několikrát do roka měnit.

Přídavné filtry navíc snižují výkon klimatizace, protože stěžují průchod vzduchu v jejich systému. Pokud se tedy chcete doma chránit před vzduchem šířenými viry, případně máte doma alergika, kterému čistší vzduch uleví od jeho obtíží, pořiďte si ke klimatizaci čističku vzduchu ideálně s HEPA filtrem.

Autor: Jan Pergl

Autor se zabývá hlavně stavebnictvím a moderními technologiemi