fbpx

Partneři sekce

V Česku funguje první zemědělská biometanová stanice. Produkuje ekologický zemní plyn0

Zemědělské družstvo chovatelů a pěstitelů Litomyšl zahájilo zkušební provoz své nové biometanové stanice. „Obnovitelný zemní plyn“ vyrábí z bioplynu pocházejícího z odpadů živočišné a rostlinné zemědělské výroby a následně ho vtláčí do stávající plynárenské sítě Gasnet. Součástí projektu je i plnicí stanice na stlačený plyn (CNG) v přilehlém areálu v obci Dolní Újezd.

Bioplynové stanice mohou produkovat biometan a snižovat tak naši závislost na fosilním zemním plynu. Foto: Pixabay.com

Celou investici za více než 50 milionů korun realizovaly společnosti Hutira – Brno a Hutira green gas. V Česku se přitom jedná o vůbec první technologii výroby biometanu, která je propojena se zemědělskou bioplynovou stanicí, plničkou CNG i vtláčením plynu do plynárenské sítě.

Zemědělství jako zdroj zeleného plynu

Technologie pro výrobu biometanu v Litomyšli je v Česku vůbec poprvé propojená se zemědělskou bioplynkou. „V Litomyšli v tom shledáváme velkou výhodu. Bioplyn je totiž ve fermentorech zemědělské bioplynové stanice produkovaný ve stabilní kvalitě, na vstupu tak nedochází k výraznějším výkyvům z hlediska podílu metanu v bioplynu,“ uvedl projektový manažer společnosti Hutira – Brno Michal Schrimpel.

Reklama

Foto: Hutira

Nově zprovozněná technologie obsahuje soubor několika zařízení. Surový bioplyn nejprve míří do jednotky předúpravy, kde se zbavuje vlhkosti a sulfanu. Odtud následně putuje do upgradingové jednotky s třístupňovou membránovou separací, která bioplyn upravuje na biometan v kvalitě zemního plynu. „Jednotka úpravy bioplynu čistí bioplyn na koncentraci minimálně 95 procent obsahu metanu pomocí technologie membránové separace ve zpracovávaném množství 160–360 Nm3/h bioplynu,“ doplnila ředitelka společnosti Hutira green gas Monika Zitterbartová.

Získaný biometan následně směřuje do vtláčecí stanice, kde se přesně měří složení biometanu a jeho kvalita. Je-li vyhovující, vtláčí se upravený plyn odorantem do vysokotlakého plynovodu o přetlaku 2,3−2,5 MPa. Právě vtláčení získaného biometanu do plynárenské sítě je primárním zájmem zemědělského družstva.

Biometan nahradí velkou část fosilního zemního plynu

Biometanová stanice by měla za 10 let provozu zpracovat 30,6 milionu kubických metrů bioplynu, tedy zhruba 3 miliony kubíků bioplynu ročně, což znamená produkci 1,7 milionu kubíků biometanu ročně. „Naše země má velmi dobré předpoklady, aby mohla biometanem do roku 2030 nahradit 10 až 20 procent spotřeby zemního plynu,“ řekl vedoucí biometanové sekce Českého sdružení pro biomasu CZ BIOM Martin Schwarz.

Hlavními potenciálními zdroji pro výrobu biometanu v České republice jsou právě zmíněné bioplynové stanice a čistírny odpadních vod. V Česku aktuálně existuje přes 570 bioplynových stanic potenciálně využitelných pro výrobu biometanu. „Pokud by se provozovatelé těchto stanic k takovému kroku v budoucnu rozhodli, znamenalo by to významný krok směrem k větší plynové soběstačnosti Česka. My každopádně věříme, že projekt v Litomyšli může tento větší příklon k biometanu odstartovat,“ uzavřela Monika Zitterbartová.

Autor: Jan Pergl

Autor se zabývá hlavně stavebnictvím a moderními technologiemi