fbpx

Úspory energie ve veřejném osvětlení: Projekt ESOLi0

Ušetřit na účtech za elektrickou energii pro veřejné osvětlení je možné; některé nové technologie umožňují podstatné snížení nákladů za elektrickou energii. K dnešnímu dni je po celé Evropě provozováno zhruba 80 miliónů světelných bodů s celkovou spotřebou kolem 60 TWh/rok. Více než 60 % z této spotřeby může být ušetřeno rekonstrukcí či přechodem na inteligentní systémy jako je adaptivní osvětlování ulic, použitím regulačních systémů nebo systémů využívajících LED. Vyšší investiční náklady mohou mít např. v případech rekonstrukce stále přijatejnou ekonomickou návratnost a inteligentní systémy poskytnou další výhody v podobě zjednodušené údržby a komfortu obsluhy.

Obavy ze spolehlivosti nových technologií, značných počátečních nákladů a obecný nedostatek informací vedl Evropskou komisi k podpoře projektu ESOLi v rámci programu Intelligent Energy Europe. Projekt ESOLi (z anglického Energy Saving Outdoor Lighting, Energeticky šetrné veřejné osvětlení) se zaměřuje na výměnu znalostí a zkušeností, vývoj inovativních možností financování a vytvoření komplexní sítě klíčových aktérů. Celkovým cílem je rozšíření úsporných technologií ve veřejném osvětlení v Evropě a přispět k redukci emisí CO2.

Reklama

O co jde v projektu ESOLi?

Projekt ESOLi nabízí zástupcům měst a obcí rady a možnosti podpory prostřednictvím workshopů. Dále nabízí seznam nejlepších pracovních postupů, srovnávací pomůcky, manuály pro organizaci výběrového řízení nebo případové studie. Mimo to nabízí projekt ESOLi také pokročilé školení pro projektanty a provozovatele veřejného osvětlení. Projekt rovněž spolupracuje s organizacemi pro standardizaci a regulaci za účelem zlepšení celkových podmínek.

Konsorcium ESOLi, koordinované Berlínskou energetickou agenturou, je tvořeno 16 organizacemi ze 14 evropských zemí. Jedná se o provozovatele veřejného osvětlení, energetické agentury, samosprávy, zástupce průmyslu a konzultační společnosti. Projektu se účastní organizace z Belgie, Bulharska, České republiky, Irska, Itálie, Lotyšska, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Slovinska, Španělska a Švédska. V České republice se projektu účastní organizace s dlouholetými zkušenostmi s veřejným osvětlením a úsporami energie: provozovatel veřejného osvětlení ELTODO a konzultační organizace SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie. Tyto organizace spolupracují s dalšími důležitými aktéry ve veřejném osvětlení v České republice (např. se Společností pro rozvoj veřejného osvětlení).

Jedním ze strategických cílů projektu je navýšení počtu inteligentních světelných bodů, proto je velmi důležitá propagace nové technologie a její přiblížení koncovým uživatelům. Několik užitečných informačních modulů je k dispozici přímo na internetových stránkách projektu www.esoli.org. Pro získání dalších informací o projektu je možné kontaktovat zástupce organizací pro ČR (v kontaktech níže).

Autor: Redakce Nazeleno.cz