fbpx

Partneři sekce

Úspora energie: Za třetinu spotřeby mohou budovy0

Budovy patří k významným konzumentům energie. Ceny energií jdou nahoru a kdo šetří, má za tři. V případě firem pak může efektivní využívání energií zvyšovat hodnotu jejich akcií na burze.

Náklady na energie rostou v posledních letech nejrychleji, dokonce rostou větším tempem než náklady na zdravotní péči. Mezi největší konzumenty energie patří budovy – energie se na jejich provozu podílejí v průměru více než třetinou. Také toto tvrzení zaznělo v lednu na odborné přednášce v Schneider Electric Energy Efficiency Theatre v rámci kongresu World Future Energy Summit 2011 v Abú Dhabi.

„V roce 2005 měly evropské společnosti, které disponovaly energeticky efektivními budovami, o 80 % vyšší hodnotu akcií na burze.“

Reklama

Ceny energií rostou a budou i nadále růst – důvody jsou nejméně tři:

  • poptávka po energiích roste (globální i regionální),
  • snižuje se dostupnost konvenčních zdrojů energie a
  • současně se velmi intenzivně mění energetická legislativa, což vytváří potřebu investovat do energetické transformace.

Energetická náročnost a izolace

    – Energetický průkaz budov

    – Vybíráme tepelnou izolaci

    – Energetické úspory – firma

    – Zateplování bez dotací

    – Tepelné mosty

Energetická účinnost má strategický význam

Realitou je, že cena elektřiny je velmi proměnlivá a nelze ji dlouhodobě předvídat. Proto je na místě otázka, zda může její případné skokové zdražení znamenat existenční hrozbu pro firmu. Odpověď zní, že může, protože náklady na elektřinu se hradí z rozpočtu na běžný provoz, pro který se zpravidla nevytváří systémová rezerva na krytí rizik.

Na druhé straně opatření ke zvýšení energetické účinnosti se stávají stále levnějšími. Pro ilustraci, v EU za posledních 5 let poklesla průměrná doba návratnosti takové investice o více než 30 %.

Energetická účinnost je přidanou hodnotou

Vydělat 1 euro čistého zisku není jednoduché. Za jednotkou zisku stojí objem nákladů, konkrétně v průměru v EU:

  • Pro vytvoření zisku 1 eura ve zdravotnictví je potřebných 9,09 eur nákladů,
  • Pro vytvoření zisku 1 eura v průmyslové výrobě je zapotřebí 14,29 eur nákladů,
  • Pro vytvoření zisku 1 eura v sektoru služeb je potřebných až 42,74 eur nákladů.

Zvýšit akcie může hospodárné využívání energie
Zvýšit akcie může hospodárné využívání energie

Zpravidla platí, že pokud firma investuje do opatření na zvýšení vlastní energetické účinnosti (např. při správě nemovitostí, ve vlastní výrobě, atd..) Může z výše zmíněných nákladů na vytvoření zisku 1 eura ušetřit řádově až do 20 %.

Pro ilustraci, společnost Schneider Electric odhadla, že například ve Velké Británii pokud vlastník nemovitosti vynaloží 1,25 eura do opatření na zvýšení energetické účinnosti, každých 1,25 eura přináší zvýšení hodnoty budovy o 6,67 eur. V důsledku tohoto v roce 2005 v Británii platilo, že firmy investující do energetické účinnosti měly na burze hodnotu svých akcií vyšší až o 80 %  ve srovnání s konkurenty, kteří do energetických úspor neinvestovaly.

Šetří i Bella Center v Kodani

Příkladem, kolik může velká budova ušetřit energetickou optimalizací, je kongresové centrum Bella Center v Kodani, kde se pořádalo kolo světových klimatických vyjednávání COP15 v roce 2009. V budově se energeticky optimalizovat systém osvětlení, instalovala se tepelná čerpadla a vytvořil se integrovaný systém pro monitoring a řízení spotřeby energií v celé stavbě. Po těchto úpravách ušetří kongresové centrum s plochou 122 000 čtverečních metrů ročně za energie 268 000 eur.

Za třetinu energetické spotřeby mohou budovy
Za třetinu energetické spotřeby mohou budovy

Na závěr příklad z Velké Británie: Pokud velká budova s plochou nad 100 000 čtverečních metrů investuje do energetické účinnosti, do roku ušetří 270 000 eur. Každým rokem se však investice v podobě ušetřených provozních nákladů zvětší; například za období 5 let se celkově ušetří až 1,711 milionů eur.

Článek vyšel původně na stránkách magazínu Energia.sk.

Autor: Redakce Nazeleno.cz