fbpx

Úspora energie s roletou ISOTRA SCREEN ZIP0

Screnové rolety ISOTRA umístěné na vnější straně okna umožňují za slunných dnů udržet úroveň vnitřní teploty na příjemné úrovni i bez klimatizace. Naopak v zimě zlepšují významně tepelně izolační účinek oken. Vedle energetické stránky jde o velmi elegantní pohledový prvek, který v rukou architekta dodá stavbě jedinečný vzhled a přitažlivost.

Screenové rolety ISOTRA  představují vysoce účinnou, estetickou a moderní stínicí techniku, s jejíž pomocí lze zajistit příjemnou teplotu v interiéru a optimální světelné podmínky pro práci a odpočinek. Technologie výroby tkanin pro tyto screenové rolety zajišťuje jejich vysokou odolnost proti působení vnějších vlivů jako je vítr nebo změny teplot či vlhkosti. V létě dokáží chránit před palčivým sluncem, v zimě naopak snižují spotřebu energie na vytápění domu. Venkovní screenová roleta se hodí do rodinných i administrativních budov všech energetických klasifikací, od úsporného domu až po pasivní.

Jak ISOTRA SCREEN ZIP funguje

1. Přímé slunce a rozptýlené sluneční záření

Jižně orientované okno osazené izolačním dvojsklem se součinitelem prostupu tepla Ug – 1,1 W/(m2K) a solárním faktorem g = 0,5 propouští dovnitř jen viditelné sluneční světlo, ale ne jeho infračervenou, ani tepelnou složku. Všechny tři složky jsou nositeli energie, tzn. tepla. Solární faktor říká, že oknem projde dovnitř 50 % energie, která dopadá na venkovní stranu okna.
Při celkové ploše jižně orientovaných oken 10 m2 získáme v zimě (přesněji v den zimního slunovratu) 32,62 kWh tepla. To bývá příjemné. Naproti tomu denní energetický zisk 26,52 kWh z letního slunce (v den letního slunovratu) západně orientovanými okny stejné plochy bývá většinou nepříjemný. A to se významně projevuje na spotřebě energie na vytápění v zimně, resp. na klimatizaci v létě.

Screenová roleta má schopnost odrazit nebo pohltit takřka veškeré přímé i rozptýlené sluneční záření, které na ni dopadá. Jen malou část cíleně propouští do interiéru, a to díky jemné perforaci. Tím vznikne příjemné šero umožňující běžné domácí činnosti. Na růstu vnitřní teploty se propuštěné světlo prakticky neprojeví. Tok energeticky vydatného slunečního záření tedy screenová roleta zastaví ještě před oknem, okno není přímo ohříváno a při otevřeném okně horké sluneční záření nevniká dovnitř.

2. Zemské tepelné záření

Sluncem rozpálený zemský povrch a stavby a další předměty na něm se mohou rozpálit až na 50 °C v městské zástavbě, v přírodě s vegetací méně. Naopak v zimě, zejména za jasných nocí, klesají teploty hluboko pod nulu. Výslednicí záření z povrchu země a všech pozemských těles, proti nimž září oblačná či jasná obloha, je zemské záření. Za bezvětří lze teplotu vzduchu přibližně ztotožnit s teplotou zemského záření.

Screenová roleta účinkuje tak, že odrazí nebo pohltí také veškeré zemské záření, které na ní dopadá s výjimkou několika procent, která jsou dána otvorovitostí screenu. S mírou, s jakou screenová roleta tepelné záření pohlcuje, ho také sálá. To otevírá relativně nové a především velké možnosti, jak pomocí screenových rolet řídit poměrně velké sálavé toky tepla, a tím zajistit příjemnou teplotu v místnosti.

3. Proudění a vedení tepla

Proudění, tj. průvan či vítr, je skupinový (tzn. mnohamolekulový) transport studeného vzduchu do teplých míst anebo naopak, teplého vzduchu do studených. Při otevřeném okně screenová clona spolehlivě zastaví proudění, čili intenzivní výměnu vzduchu mezi venkovním a vnitřním prostředím o různých teplotách. Už jen to sníží nevítané tepelné ztráty nebo zisky.

Screenová roleta – spolehlivá regulace tepla v letním období

Západní slunce vyzařuje na screenovou roletu umístěnou na oknech orientovaných na západ energii o intenzitě až 1000 W/m2. Rozptýlené světlo představuje energetický tok 100 W/m2. Při venkovní teplotě 33 °C přijímá screenová roleta také tok zemského záření o intenzitě 500 W/m2. Screenová roleta tak celkem zastaví horký tepelný tok o intenzitě 1600 W/m2 s potenciálem ohřát nejen roletu, ale i okno, případně interiér domu (při otevřeném okně) na vysokou teplotu.

Bez jakékoliv clony by tok energie 1600 W/m2 dopadal na zasklení okna. Z toho by přibližně 500 W/m2 rovnou procházelo dovnitř. Zbylých 1100 W/m2 by pohlcovalo zasklení a způsobilo tak jeho rychlé ohřátí na poměrně vysokou teplotu. Současně by se ohříval i interiér domu.

Umístěme nyní screenovou roletu před okno po jeho venkovní straně. Tepelný tok 1600 W/m2 bude nyní dopadat na clonu. Ta se za bezvětří maximálně až k 70 °C. To znamená, že proti oknu už bude sálat jen s intenzitou nejvíce 800 W/m2, nikoliv 1600 W/m2. Tím významně zbrzdíme prohřívání interiéru a potřebu klimatizace.

Screenová roleta v zimním období

V zimě neexistují přebytky sálavého tepla v podobě slunečního i zemského záření. Zemské záření je studené, zejména v noci, a přímý sluneční svit ve dne proto většinou rádi vpustíme dovnitř jako zdroj tepla.

Chceme však, aby teplo neunikalo okny ven, zejména v podobě záření. Venkovní screenová roleta a vzduchová mezera mezi ní a zasklením je překážkou tomuto úniku. Pokud zvolíme screenovou roletu s nízkou povrchovou emisivitou, snížíme na přibližně 15 % i sálání tepla z jeho povrchu. Tato nízkoemisivní screenová roleta zároveň absorbuje sálavé teplo od teplejšího zasklení jen na úrovni 15 %, zbytek odráží zpět do okna, což přijde velmi vhod.

Výsledek? Okno s izolačním dvojsklem zlepší venkovní screenová roleta na úroveň trojskla.

Závěr

Screnové rolety ISOTRA umístěné na vnější straně okna umožňují za slunných dnů udržet úroveň vnitřní teploty na příjemné úrovni i bez klimatizace. Naopak v zimě zlepšují významně tepelně izolační účinek oken. Vedle energetické stránky jde o velmi elegantní pohledový prvek, který v rukou architekta dodá stavbě jedinečný vzhled a přitažlivost.

Zdroj: Stavebnictví3000.cz, autor textu: RNDr. Jiří Hejhálek

Autor: Komerční sdělení