fbpx

Úspora energie při použití venkovní žaluzie Setta0

Exteriérová stínicí technika ISOTRA vytváří optimální prostředí z pohledu světelných a tepelných podmínek, šetří náklady na klimatizaci a vytváří příjemné klima interiéru. Je tedy významnou součástí stavby i z hlediska úspor energie.

Exteriérová stínicí technika ISOTRA vytváří optimální prostředí z pohledu světelných a tepelných podmínek, šetří náklady na klimatizaci a vytváří příjemné klima interiéru. Je tedy významnou součástí stavby i z hlediska úspor energie. V tradičním pojetí plní exteriérové žaluzie stínicí a bezpečnostní funkci, v netradičním pojetí jsou zajímavým architektonickým prvkem administrativních budov a rodinných domů.

Ochrana před světelným a tepelným zářením

Mnoho lidí i odborníků na tepelnou ochranu plně nedoceňuje, že žaluzie i ostatní stínicí technika řídí veškeré záření, se kterým se setká. Tzn. nejen viditelné sluneční světlo, ale také neviditelné sluneční i zemské tepelné záření. Důležité je, že míra slunečního, ale i zemského záření o řád převyšuje konvenční toky tepla, počítané pomocí součinitelů prostupu tepla. Venkovní žaluzie Setta společnosti ISOTRA a.s. má mimořádnou účinnost a více možností, jak dovnitř nevpustit přímé sluneční záření, ale vpustit rozptýlené. U žaluzií s povrchem, který odráží sluneční záření (bílé nebo stříbrné lamely), je účinek nejlepší.

Prostup energie oknem (1 m2) při použití venkovní žaluzie Setta

Správně zvolená venkovní žaluzie vytvoří s izolačním dvojsklem sestavu, která chrání před úniky tepla v zimě a před letním přehříváním často lépe, než okna s trojskly. Venkovní žaluzie Setta 65 s lamelami, které tvarem připomínají písmeno S, velmi dobře pracuje se slunečním zářením. Dokáže odclonit přímé sluneční paprsky, ale dovnitř vpustí rozptýlené světlo od oblohy s malou energií. Uvnitř zůstává světlo, ale zásobení nežádoucím teplem je minimální.

Zářivý svazek o energetické hustotě toku 1 000 W/m2 je na žaluzii odražen až ze 75 %. Z okna o ploše 1m2, na které září slunce pod úhlem 60°, se odrazí 650 W (1 000 × 0,75 × cos 30°). Zbytek, 220 W, žaluzie pohltí. Při správném naklonění lamel však dopravíme dovnitř rozptýlené světlo. Na obrázku výše to představuje cca 4 000 lumenů pro osvětlení. Konvenční teplo je při teplotě lamel 35 °C pouhých 11 W, což spolu s rozptýleným světlem činí cca 55 W. Viditelnou složku můžeme přitom úplně zastínit uzavřením lamel žaluzie.

Venkovní žaluzie Setta

Setta odráží za slunečného dne v létě podstatnou část světelné a infračervené složky slunečního záření a zbytek převádí na tepelné sálání, které izolační zasklení velmi dobře izoluje. Dodávka tepla do interiéru se tak sníží až na necelá 3 % ve srovnání s řešením bez žaluzie, číselně 11 W. Ukazuje to obrázek výše. Při vhodném sklopení žaluzie zcela odcloníme přímé slunce, ale propustíme rozptýlené světlo od oblohy. Za žaluzií je tedy dostatek světla. Energetický tok je v tomto případě cca 55 W. Pro srovnání, okno bez žaluzie zásobuje interiér teplem o výkonu přes 350 W.

Detail venkovní žaluzie

Venkovní žaluzie Setta představuje špičku ve venkovním zastínění z pohledu účelnosti a designu. Její lamely vytvářejí v zavřeném stavu dokonalou celistvou plochu. Termoregulační efekt zvyšuje guma vlisovaná po celé délce každé lamely.

Užitné vlastnosti venkovní žaluzie Setta

  • Jedinečný estetický vzhled, který je dobrou protiváhou eleganci žaluzie,
  • hliníkové vodicí lišty pro stabilitu ve větru, z toho plyne nižší hlučnost a lepší tepelné technické vlastnosti,
  • vlisovaná guma po celé délce žaluzie,
  • další prvek snižující hlučnost i zimní tepelné ztráty,
  • bezpečnostní efekt,
  • možnost elektrického ovládání,
  • maximální garantovaná plocha 16 m2.

Závěr

Venkovní žaluzie Setta velmi dobře pracuje se slunečním zářením – dokáže odclonit přímé sluneční paprsky, ale dovnitř vpustí rozptýlené denní světlo s malou energií. Uvnitř zůstává světlo, ale zásobení nežádoucím teplem je minimální. Dochází tak v letním období k úspoře nákladů na klimatizaci.

Autor: RNDr. Jiří Hejhálek Zdroj: Stavebnictví a interiér, www.stavebnictvi3000.cz

Autor: Komerční sdělení