fbpx

Ušetřete na energiích díky tepelné izolaci základové desky0

Izolace základové desky domu je velmi důležitá, protože má velký vliv na celkovou tepelnou pohodu v interiéru. Zajímavou a úspornou možností je realizace základové desky na vrstvě tepelně-izolačního kameniva Liapor.

O tepelné izolaci domu a co nejmenší energetické náročnosti se vedou již dlouhá léta dlouhé rozhovory. Téměř každý investor dnes přemýšlí o zateplení střechy, fasády a moderních technologiích jako jsou tepelná čerpadla, solární panely, rekuperace apod. Ne každý si ale uvědomuje, že dům by se měl tepelně izolovat především od země. Začne-li se s tepelnou izolací už u základové desky, přinese to finanční úspory při provozu domu. Založení stavby na tepelně izolačním zásypu nepředstavuje žádnou extrémní finanční investici. Navíc dochází k úsporám, protože není nutná další podlahová izolace.

S inovativním zakládáním přichází do ČR společnost LIAS Vintířov, která zakládá rodinné domy na tepelně izolačním zásypu z lehkého mrazuvzdorného keramického kameniva Liapor. Pro účely zakládání se využívá kamenivo Liapor frakce 4-8 mm se sypnou hmotností 350 kg/m3, jehož součinitel tepelné vodivosti ve vysušeném stavu je 0,0949 W/m.K.

Přednosti zakládání na Liaporu 

 • Ideální homogenní izolační vrstva bez tepelných mostů,
 • další podlahová izolace není nutná,
 • systém založení na Liaporu je vhodný pro založení staveb všeho typu (montované, monolitické, zděné),
 • mnoho referencí u nás i v celé Evropě,
 • rychlá stabilizace základové spáry,
 • jednoduchá montáž

 

Postup při zakládání pomocí kameniva Liapor

 • Po provedení výkopových prací se na rostlý terén ukládá drenážní vrstva kameniva v tloušťce cca 150 mm. 
 • Připraví se drenáže, zdravotechnika a prostupy pro ostatní inženýrské sítě.
 • Na drenážní vrstvu se položí geotextilie z kontiunálního vlákna a provede potřebná vrstva tepelně izolačního zásypu kamenivem Liapor. Dodávka Liaporu na stavbu se realizuje velkokapacitními sklápěči.
 •  Samotné ukládání probíhá většinou ručně, případně malou pásovou mechanizací (závisí na velikosti stavby).
 • Na vrstvu kameniva Liapor se položí geotextilie z kontiunálního vlákna a následně probíhá příprava bednění, výztuže a betonáž základové desky.
 • Na takto připravenou základovou desku je možno realizovat rodinný dům.

Více informací na webu Zakladani-domu.cz.

Zakládání domu pomocí Liaporu může realizovat každý, kdo má se zakládáním domů zkušenosti. Výrobce Liaporu, společnost Lias Vintířov poskytuje stavebníkům bezplatnou technickou podporu a poradenství.

Pro bližší informace, individuální cenové nabídky a objednávky kontaktujte obchodně technické poradce Lias Vintířov:

Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s.,
Dům jedním tahem
tel: +420 352 324 426
mob.: +420 724 172 044
e-mail: korellus@liapor.cz

Pro stavbu domu můžete využít také další produkty společnosti Lias Vintířov: 

Autor: Komerční sdělení