fbpx

Umělá jezera, turbíny a přeměna kostelů. Studenti vymýšlí, jak vylepšit Česko0

Projekt CZ2: Vize pro Českou republiku představuje novou naději pro architektonický a urbanistický vývoj země. Pod vedením renomovaného architekta Winyho Maase, spoluzakladatele mezinárodní architektonické firmy MVRDV a současného hostujícího profesora na Fakultě architektury ČVUT v Praze, se do projektu zapojilo 140 studentů z pěti univerzit z České republiky a Nizozemska. Společně se pustili do návrhů, které by mohly změnit tvář České republiky.

Na velkoformátovém modelu v atriu Fakulty architektury ČVUT, doplněném mapami, analýzami, rozhovory s odborníky a filmem dokumentujícím celý proces, studenti prezentují své inovativní nápady. „Ponořili jsme se hlouběji do zdraví české populace a hledali způsoby, jak může design přispět k jeho zlepšení. Rozhodli jsme se začlenit pohyb do každodenního života společnosti a přicházíme se souborem opatření na podporu cyklistiky jako plnohodnotné náhrady automobilové dopravy,” vysvětluje studentka Lucie Bielaková. Mikuláš Ott se věnoval problematice životního prostředí: “Překvapila mě data o velkém znečištění českých řek, které navrhuji řešit pomocí jezů a kořenových čističek.“ Zaměřil se také na migraci zvířat a navrhl koridory spojené se zoo.

Projekt, který nabízí nejen naději a optimismus, ale také výzvu k vytvoření robustní národní platformy pro diskusi o klíčových otázkách architektury, krajiny, vládní politiky, udržitelnosti a biodiverzity, je nyní otevřen veřejnosti

Reklama

140 studentů architektury a urbanismu z pěti univerzit v České republice a Nizozemsku společně spolupracovalo na představách o budoucnosti České republiky. Výstava, která je v současné době k vidění v atriu Fakulty architektury ČVUT v Praze, představuje více než 100 nápadů, které dokládají nadšení a optimismus nastupující generace urbanistů a designérů v České republice. Podstatné je, že výstava vyzývá k vytvoření robustní platformy v České republice, která by podnítila debatu o otázkách architektury, krajiny, vládní politiky, udržitelnosti, biodiverzity a dalších v celostátním měřítku.

Tyto myšlenky, které inicioval Winy Maas v rámci své hostující profesury na ČVUT v Praze, byly podloženy komplexní analýzou země a srovnáním s ostatními zeměmi EU. Kvantitativní a prostorová data jsou kombinována s kvalitativními postřehy o silných a slabých stránkách země a jejích aktuálních potřebách. Tyto analýzy tvoří klíčovou část výstavy v kombinaci s rozhovory s odborníky, filmy z kreativního procesu a s rozsáhlou mapou České republiky v měřítku 1:20 000 – rozloženou na 5 dlouhých stolech a stěnách atria – obsahující 100 návrhy budov, parků a dalších zásahů.

Mezi těmito návrhy stojí za zmínku například výzva k doplnění vysokorychlostních železnic, které by propojily zemi, návrh na umístění větrných turbín podél železničních tratí, nápad na vytvoření 2 000 km2 nových umělých jezer, která by uchovávala a filtrovala vodu, nebo návrhy na využití slepých fasád a střech budov pro zemědělství. Je zde také navržena řada budov ve tvaru slova „HELLO“, které jsou dostatečně velké, aby samy o sobě pokryly současný nedostatek bytů v EU, a které mají být vítaným signálem pro lidi všech národů a skrytou kritikou restriktivní migrační politiky země. Navrhuje se intenzifikace Prahy ozdobená modelem bruselského Atomia, což je komentář ke skutečnosti, že se těžiště EU neustále přesouvá na východ, zatímco hlavní město EU zůstává rezolutně v západní Evropě. A vedle toho je zde řada návrhů na alternativní funkce nevyužívaných církevních budov v jedné z nejméně nábožensky založených zemí Evropy.

Především však analýza současné situace země odhalila jednu významnou potřebu: zlepšení českého přístupu k celostnímu uvažování o rozvoji země jako celku. Z tohoto důvodu výstava (a následná související produkce) vybízí návštěvníky k většímu přispění a dále působí jako výzva k vytvoření platformy, kde se čeští občané mohou dozvědět o rozhodnutích, která utvářejí jejich životní prostředí, diskutovat o nich a podílet se na nich. Ať už se jedná o online platformu, síť kulturních center v českých městech nebo opakující se veřejnou akci – či jakoukoli jinou formu -, tato platforma by podle studentů měla být demokratická, transparentní a přístupná všem.

Svět se mění v důsledku mimořádných klimatických a geopolitických změn. EU se mění a přesouvá svou pozornost na východ,“ říká Winy Maas. „Více než kdy jindy potřebujeme jeden druhého. Jaká bude role a budoucnost České republiky, této malé země uprostřed Evropy? Studie našich studentů hodnotí tuto zemi. Jak dobrá je? A vytvářejí stovky nápadů a možných politik, jak ji zlepšit a posílit, jak ji nově nasměrovat. Jak bude tato země vypadat? V těchto workshopech 140 studentů vypracovalo inspirativní návrhy, které jsou dostatečně zralé na to, aby vyvolaly celonárodní debatu; neměla by země mít platformu, kde by se o těchto tématech demokraticky diskutovalo?“

V tomto semestru jsme zkoumali různé věci, které si na první pohled s architekturou nespojíte. Bylo pro mě velmi zajímavé proniknout hlouběji do zdravotního stavu Čechů – který není příliš dobrý – a jak ho může zlepšit design, říká Lucie Bielaková, jedna ze zúčastněných studentek. „Zkoumali jsme, jak bychom mohli omezit obezitu, která je jedna z nejhorších v EU, a její vztah k nemocem, délce života a nákladům na zdravotní péči. Rozhodli jsme se to řešit začleněním pohybu do každodenního života změnou dopravního prostředku na kolo.“ Na problematiku životního prostředí se soustředil Mikuláš Ott: “Překvapila mě data o velkém znečištění českých řek, které navrhuji řešit pomocí jezů a kořenových čističek.“ Zaměřil se také na migraci zvířat a navrhnul koridory spojené se zoo.

Výstava na Fakultě architektury ČVUT v Praze je k vidění do 26. června, poté se plánuje vytvoření knihy prací studentů, která bude uvedena na trh ještě letos, webové stránky a instagramový účet, na nichž se budou jejich nápady šířit.

Jak uvedl nový prezident České republiky Petr Pavel ve svém březnovém inauguračním projevu: „Vy [obyvatelé České republiky] jste v uplynulých měsících vytvořili vlnu naděje a energie. Rád bych, abychom ji využili k vytvoření společné vize pro Českou republiku. Tento proces bych rád zahájil během svého prezidentství. Naše reakce na krize posledních let i prezidentská volba mě přesvědčily, že se můžeme sjednotit za jedním cílem, i když vidíme různé cesty k jeho dosažení.“ Tento projekt doufá, že bude součástí formování této společné vize.

Na projektu se podílejí univerzity The Why Factory při BK TU Delft a FA ČVUT Praha, FAA TUL Liberec, FA VUT Brno a  ARCHIP Praha.

Tisková konference k výstavě a výzvě národní platformy se uskuteční rovněž ve středu 14. června od 10 hodin v atriu výstavy na Fakultě architektury ČVUT, Thákurova 9, Praha 6.

Pro další informace, prosím, kontaktujte p. Šimona Knettiga

simon@thewhyfactory.com

Autor: Redakce Nazeleno.cz