fbpx

Uhlí 2010: Přehled cen + Jak ho vybrat0

Uhlí zůstává oblíbeným palivem českých domácností. Ekologové sice upozorňují na vysoké emise, ale cenová dostupnost hraje při volbě paliva prim. Přestože uhlí po letních slevách zdražilo, stále zůstává levným zdrojem tepla. To ovšem nemusí dlouho trvat. Kolik aktuálně stojí uhlí? A proč bude v dalších letech zdražovat?

Cena hnědého i černého uhlí roste a nelze očekávat, že by se růst cen tohoto paliva zastavil. Přesto zůstává uhlí levným zdrojem tepla a v tuzemsku jím vytápí více než 400 000 domácností. Uhlí ale čeká v nejbližší době (do roku 2014) další navýšení ekologické daně (zavedena v roce 2008), což v kombinaci s vyšším DPH a cenovou politikou uhelných společností bude ve výsledku znamenat výraznější zdražení uhlí. Prozatím se ale stále vyplatí uhlím vytápět.

„Nejlevnější je polské uhlí, které ale vykazuje nižší výhřevnost a jeho kvalita je proměnlivá.“

Reklama

Domácnosti si mohou nakoupit jak uhlí z tuzemských dolů, tak i uhlí dovážené (např. z Polska, Ruska či Německa). Prodejci nabízejí domácnostem především hnědé uhlí. Černé uhlí kvůli vyšší ceně a menšímu zájmu ze strany zákazníků není zastoupeno rovnoměrně po celém území ČR. V některých oblastech je v rozumné vzdálenosti k dostání výhradně hnědé uhlí. Skokové zvýšení ceny koksu (až třetina oproti loňským cenám) vytlačilo toto palivo na okraj zájmu a koks z nabídky mnoha prodejců mizí.

Vytápění a ceny paliv

   – Dřevo: Kolik stojí a jak ho vybrat

   – 7 otázek a odpovědí o palivovém dřevu

   – Cena plynu 2010: Kolik stojí m3?

   – Automatické kotle – levné vytápění

   – Ceny pelet a briket 2010 a 2011

Vedle tradičních českých uhelných dolů (Bílina – úpravna Ledvice, Most, OKD) je na tuzemském trhu zastoupeno také hnědé a černé uhlí z Polska, brikety z Německa a černé uhlí z Ruska (Kuzbas). V případě hnědého uhlí se většinou zájemci rozhodují mezi ledvickým a mosteckým uhlím. Ledvické uhlí má zpravidla lepší pověst; při dobré výhřevnosti (průměrně 17,6 MJ/kg) obsahuje méně síry než největší konkurent – mostecké uhlí. U mosteckého uhlí je vyšší výhřevnost (průměrně 19,9 MJ/kg) vykoupena vyšším obsahem síry. Levné polské uhlí má výrazně nižší výhřevnost (kolem 13 MJ/kg) a proměnlivou kvalitu, ale díky nízké ceně je pro zákazníky zajímavou alternativou k tuzemskému uhlí.

Výhody a nevýhody vytápění uhlím

Výhody:
 • levné palivo
 • široká nabídka
 • levné kotle
 • možnost kombinace tuhých paliv
 • automatické kotle (komfort)

Nevýhody:

 • manipulace s palivem
 • prostory pro uskladnění paliva
 • manipulace s popelem
 • neekologický způsob vytápění
 • ekologická daň (od 2008)

Kvalita uhlí versus cena

Kvalitu uhlí určuje několik parametrů. Nejdůležitějšími z nich jsou vedle výhřevnosti uhlí také obsah síry, popela a vody (všechny tyto parametry většina prodejců uvádí). Obecně platí, že čím nižší obsah síry, popela i vody, tím je uhlí kvalitnější. Vyšší obsah síry v uhlí se často podílí na korozi kotle, může dojít také ke spékání uhlí a v neposlední řadě síra znečišťuje prostředí. Voda v uhlí je problém především kvůli rozpadání uhlí při skladování a nižší účinnosti při spalování. Vysoký obsah popela v uhlí je jednak spojen s častější obsluhou kotle a jednak snižuje účinnost celého procesu získávání tepla.

Uhlí je stále oblíbeným palivem řady domácností
Uhlí je stále oblíbeným palivem řady domácností

Tak jako jinde i pro uhlí platí, že vyšší kvalitě odpovídá vyšší cena. V ceníku prodejců je uhlí rozděleno podle zrnitosti. Kvalitnější uhlí mívá větší zrnitost. Například pro automatické kotle je vhodná nižší zrnitost (přibližně odpovídá označení ořech 2, cca do zrnitosti 25 mm). Tříděné uhlí se zrnitostí nad 40 mm s označením kostka je nejdražší (řádově o stokorunu na tuně dražší než ořech 1 zrnitosti od 20 do 40 mm), výrazně levnější je ořech 2 se zrnitostí cca od 10 do 25 mm (přibližně o tisíc korun na tuně levnější než kostka), nejlevnější variantou je uhlí prachové se zrnitostí pod 10 mm (i poloviční ceny oproti kostce).

Hnědé uhlí: Levné a oblíbené palivo

Pokud zaměříme pozornost na výhřevnost, nejdráže vyjde vysoce výhřevné tuzemské černé uhlí (např. OKD 30 MJ/kg) – zaplatíme za něj cca 5 000 Kč za tunu. Levnější je například ruské uhlí z Kuzbasu – cca 4 000 Kč za tunu, to má ale nižší výhřevnost (kolem 23 MJ/kg), a tak jeho zásoba dojde dříve. Vysoká je i cena briket (výhřevnost do 23 MJ/kg). Za volně ložené brikety zaplatíme cca 4 500 Kč, balené brikety mohou být téměř o polovinu dražší. Hnědé uhlí je nejlevnější – tuzemské hnědé uhlí stojí průměrně 3 000 Kč za tunu, polské uhlí je o 500 až 1 000 Kč levnější.

Orientační ceny uhlí

Uhlí (původ)
Zrnitost (druh)
Orientační cena v Kč za tunu
Hnědé uhlí (tuzemsko)
kostka
do 3 500
ořech 1
2 500 – 3 300
ořech 2
2 000 – 2 500
Hnědé uhlí (Polsko)
směs
do 2 500
Brikety (hnědouhelné)
do 4 500 (volně ložené)
Černé uhlí (tuzemsko)
kostka
cca 5 000
Černé uhlí (Rusko – Kuzbas)
směs
cca 4 000

Zdroj: TZB-info, internetové nabídky prodejců

V sortimentu uhlí je nejvíce na našem trhu zastoupeno levnější hnědé uhlí. Prodejci ho nabízejí nejen v tradiční zrnitosti (tříděné – kostka, ořech, popř. prachové), ale k dostání jsou i nejrůznější směsi – např. kostka s ořechem (zrnitost 20 – 100 mm, 20 – 80 mm a podobně). Cena směsi odpovídá oproti jednodruhovému uhlí průměru a na tuně ušetříte řádově stokoruny. Některé společnosti mají v nabídce i směs hnědého a černého uhlí (většinou levnější než hnědé uhlí kostka, zrnitost do 80 mm).

Charakteristika hnědého uhlí

 • výhřevnost: do 22 MJ/kg (Most 19,9 MJ/kg; Ledvice 17,6 MJ/kg)
 • obsah síry: 0,5 – 2 % (pro automatický kotel doporučeno méně než 0,7 %)
 • obsah vody: 5 – 40 % (pro automatický kotel doporučeno méně než 20 %)
 • obsah popela: 10 – 30 % (pro autom. kotel doporučeno méně než 15 %)

Cenový skok koksu

Cena koksu pro koncové odběratele sice v závěru letošního roku mírně klesne, nicméně její nárůst v předchozím období byl velmi výrazný. Oproti loňským cenám se letos tuna koksu prodává až o třetinu dráže (z původních cca 6 000 Kč za tunu se cena koksu vyšplhala k cca 8 500 Kč za tunu). Prodej koksu pro domácnosti klesl na minimum a vzhledem k tomu, že ani v minulosti se běžně koksem domácnosti nevytápěly, jde spíše o okrajovou záležitost.

Domácnosti mohou nakupovat české i zahraniční uhlí
Domácnosti mohou nakupovat české i zahraniční uhlí

Doprava uhlí a cena

Doprava a složení uhlí nejsou běžně zahrnuty v ceně nákupu uhlí, i když i takový způsob vyúčtování některé společnosti nabízejí. Dopravné závisí na vzdálenosti mezi skladem dodavatele a místem určení (firmy často vymezují pásma, ve kterých je doprava zdarma), ale také na množství paliva (zdarma např. objednávka nad 4 000 Kč nebo uhlí na sezónu).

Cena za dopravu a složení uhlí by se běžně měla pohybovat od 200 do 1 000 Kč, při vzdálenosti větší než 50 km si musíte připlatit. Za složení paliva na váš pozemek či do skladovacího prostoru zaplatíte většinou zvlášť (někdy se zvýší cena za km dopravného – např. složení hydraulickou rukou se může prodražit o 5 Kč na km). U složení uhlí se tedy cena řídí způsobem provedení (sklápěčka, hydraulická ruka – vyložení, popř. pás – složení do vyhrazených prostorů).

Autor: Redakce Nazeleno.cz