fbpx

Udržitelně přemýšlet a podnikat je dnes již samozřejmost0

Pro své udržitelné a ESG projekty firmy hledají vhodný zdroj externího financování, kterým je nejčastěji bankovní úvěr.

Komerční bance si podniky mohou vybrat z řady „zelených“ úvěrových produktů s výhodnějším úrokem. Jedním ze způsobů, jak mohou financovat svůj udržitelný projekt, je využití Zeleného úvěru (Green Loan), s jehož pomocí pak firmy snáze investují do záměrů z oblastí obnovitelných zdrojů energie, zvýšení energetické účinnosti, snížení znečištění, úsporných budov apod. Komerční banka zájemcům o úvěr poskytuje komplexní poradenství, včetně možností čerpání z dotačních programů, a pomůže připravit projekt tak, aby byl v souladu s taxonomií EU.

„Jednou z podmínek získání Zeleného úvěru je nutnost doložit transparentní využití financí na projekt šetrný k přírodě nebo jinak přínosný (ESG) a také prokázat jeho pozitivní environmentální dopad. V KB je na oplátku firma zvýhodněna slevou na úrokové sazbě,“ uvádí Blanka Svobodová, Corporate Strategy and Financing TribeLeader.

Provozní financování s cíli udržitelnosti

Přístup k udržitelným financím se podnikům otevírá i v případě, kdy namísto konkrétního účelu chtějí prostředky použít na splnění cílů, které jsou součástí jejich firemní strategie udržitelnosti. Díky úvěru vázanému na cíle udržitelnosti od KB mohou subjekty financovat záměry, jako je snížení uhlíkové stopy pomocí navýšení výroby energie z obnovitelných zdrojů, snížení množství odpadu, zvýšení podílu elektromobilů ve firemní flotile, ale i získání certifikace v oblasti bezpečnosti práce a další.

Bližší informace vám rádi poskytnou bankovní poradci KB a specialisté v KB Advisory.

Energeticky soběstačná budoucnost

Nový projekt od Komerční banky, ČEZ ESCO a SGEF s názvem Fotovoltaika za korunu umožní podnikům využívat vlastní zelenou energii bez vstupních investic a administrativní zátěže.

HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU

• Instalace FVE bez vstupních investic.
• Instalace FVE na klíč včetně potřebných administrativních záležitostí a povolení.
• Potřebný servis po celou dobu splácení.
• Ochrana před trendem rostoucích cen energie.
• Elektrárna s výkonem 100 kWp uspoří ročně 47 tun CO2.

Kontaktujte svého bankovního poradce nebo napište na e-mail: fvezakorunu@sgef.cz.

Autor: Komerční sdělení