fbpx

TZ: Zdanění solární elektřiny přijde Česko draho0

TISKOVÁ ZPRÁVA

Z Česka se stane nedůvěryhodná země, které se budou investoři a banky vyhýbat. Ani občané nemohou vládě důvěřovat – co když se obdobně změní pravidla v rámci důchodové reformy? Hrozí rovněž vlna arbitráží, protože vlastníci elektráren si zdanění nenechají líbit. Pro řadu z nich totiž může být daň likvidační, zejména pro malé investory z řad domácností. Vláda přitom podlehla fotovoltaické hysterii zbytečně, žádné skokové zdražení elektřiny se konat nebude.

Česká fotovoltaická průmyslová asociace varuje českou vládu před realizací srážkového zdanění solární energie. Porušení vládou garantovaných podmínek podnikání učiní z Česka zemi nedůvěryhodnou a nevhodnou pro dlouhodobé investice či poskytování bankovních úvěrů.

Reklama

Srážková daň sníží výkupní ceny

Srážková daň ve svém principu znamená snížení výkupních cen, které měli mít investoři garantovány dvacet let. Poškodí to zejména domácnosti, tedy malé investory do fotovoltaiky, kteří si chtěli pouze snížit účet za elektřinu. Návratnost těchto projektů je v horizontu dvanácti let. Bez podpory by se jednalo o nerentabilní projekty,“ říká František Smolka, prezident České fotovoltaické průmyslové asociace.

Česká republika ztrácí kredit solidní země z důvodu nestability právního prostředí. „Banky a investoři se jí budou obloukem vyhýbat. Vláda nejdříve podporovala obnovitelné zdroje a motivovala investory k výstavbě fotovoltaických a dalších elektráren. Následný nekontrolovaný boom je důsledkem nezvládnuté regulace ze strany státních úředníků. Rozhodně to není chyba investorů a není nejmenší důvod, aby je za chyby regulátora někdo trestal,“ konstatuje František Smolka.

Lidé nemohou věřit vládám, které nedrží slovo

Změna podmínek podnikání ve fotovoltaice zásadně zpochybňuje důvěryhodnost vlády i v očích běžných občanů. „Co když obdobně vláda změní pravidla hry například v rámci důchodové reformy? Jak si nyní mohou být lidé jisti, že třeba za pár let další vláda nezdaní úspory, které si šetří na důchod? Je to velmi špatný signál pro každého, kdo chce dělat jakákoli dlouhodobá investiční rozhodnutí,“ upozorňuje Smolka.

Dají se očekávat i negativní dopady na ekonomiku. Například banky se budou zdráhat poskytovat dlouhodobé úvěry či podstatně zvýší své úroky. „Může to reálně způsobit nedostatek peněz pro úvěrování či se podstatně zvýší úroková míra půjček. Žádný investor nebude chtít investovat v zemi, jejíž vláda za svoje chyby nechá platit investory a úvěrující banky,“ důrazně varuje Smolka.

Na Česko se chystá vlna arbitráží

Ze strany podvedených investorů hrozí vlna arbitráží. „Zejména banky si takové jednání vlády nenechají líbit. Své úvěry se budou snažit bránit soudně za každou cenu. Už jsme obdrželi celou řadu takových reakcí,“ zdůrazňuje František Smolka. Dá se očekávat také nesouhlasný postoj ze strany Evropské unie, která již zakročila proti snahám jiných evropských vlád zpětně regulovat fotovoltaické odvětví. Stalo se tak například ve Španělsku.

Zdražení se navíc nejcitelněji dotkne hlavně malých investorů, tedy těch, kteří z podpory OZE těží minimálně. „Pro některé z nich to bude likvidační. Malé instalace, zvláště ty na střechách, mají návratnost do zhruba dvanácti let. Srážkové zdanění takové elektrárny z nich učiní nerentabilní investice,“ konstatuje Smolka. Likvidační je daň také pro projekty realizované v době, kdy cena technologií byla vysoká. „Rentabilita starších solárních elektráren je výrazně nižší (na úrovni cca 3 %) než u projektů instalovaných letos. Ty jsou postaveny z levnějších komponentů,“ dodává prezident asociace František Smolka.

Politici zpanikařili z odhadů ERÚ

Nesmyslně vysoké odhady zdražení elektřiny ze strany Energetického regulačního úřadu vzbudily veřejnou paniku: „Bohužel, vláda před volbami neodolala tlaku přestřelených odhadů zdražení elektrické energie,“ říká Smolka. Navrhovaná opatření proto budou zbytečná a pouze poškodí pověst České republiky v zahraničí.

Pokud zohledníme pokles ceny elektřiny na burzách, tak zdražení může být pouze 3,1 % pro domácnosti a 5,2 % pro firmy,“ vypočítává Smolka. Pesimistický odhad zdražení je 8,6 % pro domácnosti a 12,6 % pro firmy, vyplývá z kalkulace asociace.

ERÚ nadhodnocuje výkony nejen fotovoltaiky, ale i jiných obnovitelných zdrojů energie. „Máme informace od jiných asociací, které rovněž potvrzují dlouhodobé nadhodnocování výkonu svých elektráren, třeba větrných. Za podporu OZE se tak vybere více, než je ve skutečnosti třeba. Kam tyto peníze jdou? Poplatky určené na podporu ekologicky šetrné energie končí kdovíkde,“ říká Smolka.

Emisní povolenky na kompenzaci zdražení plně postačí

Původní záměr kompenzovat zdražení elektřiny pouze z emisních povolenek je naprosto dostačující. „Zdražení z důvodu podpory OZE bude minimální. Peníze vybrané za znečištění životního prostředí by měly na kompenzaci plně dostačovat,“ uvádí František Smolka.

Zvýšení poplatku za vynětí půdy, na níž jsou solární panely umístěny, ze zemědělského fondu, asociace nerozporuje: „Zastavit výstavbu elektráren na zemědělské půdě a dostat solární panely zpět na střechy budov je i naší prioritou,“ uzavírá šéf asociace František Smolka.

Fotovoltaický kodex asociace:

  • Podpořit rozvoj střešních solárních elektráren do 30 kWp (na rodinných domcích, firmách apod.)
  • Dlouhodobý udržitelný rozvoj sektoru, což odpovídá meziročnímu nárůstu v rozsahu 100 MWp
  • Přiměřeně motivující a stabilní investiční podmínky – na úrovni patnáctileté doby návratnosti
  • Vytvoření podmínek pro širší a bezpečné využívání OZE – dispečerské řízení apod.
  • Snižování administrativní náročnosti

Autor: Redakce Nazeleno.cz