fbpx

TZ: Zateplování budov zvyšuje zaměstnanost0

TISKOVÁ ZPRÁVA – konference Pasivní domy 2010

Přední čeští a zahraniční odborníci spolu s účastníky konference PASIVNÍ DOMY 2010 se shodli na všestranné výhodnosti podpory rekonstrukcí staveb s cílem snížení spotřeby energie až o 90 procent.

Nákladově efektivní rekonstrukcí lze uspořit až 90 % energie na vytápění. Při takové rekonstrukci je nutné použít materiály a prvky pro pasivní domy, zejména dostatečnou tloušťku tepelné izolace na obvodové stěny (cca 20 cm), podlahy a stropy, a okna s kvalitními rámy zasklené trojsklem. Instalace nuceného větrání s rekuperací tepla je nezbytná pro zajištění dostatečné výměny vzduchu, která byla před rekonstrukcí částečně zajištěna netěsnostmi starých oken.

Reklama

Jan Bárta, ředitel Centra pasivního domu, které konferenci pořádalo, říká: „Stát by měl podporovat komplexní rekonstrukce staveb a novostavby v pasivním standardu, jako ekonomicky nejefektivnější řešení. Finanční prostředky z prodeje emisních povolenek použité na tuto podporu zvýší kvalitu bydlení občanů a podpoří místní živnostníky. Podle ekonomů z NERV je tato podpora mnohem lepší cestou proti krizi než šrotovné.“

Jan Tywoniak z Fakulty stavební ČVUT v Praze dodává: „Komplexní rekonstrukce je cílem, ke kterému se lze dostat i postupnými kroky. Dílčí opatření by ovšem měla splňovat takové parametry, aby neznemožnila pozdější dokončení kvalitní komplexní rekonstrukce.“

Hlavní autorka studie o dopadech rekonstrukcí na zaměstnanost Diana Ürge-Vorsatz ze Středoevropské univerzity doplňuje: „Nejvyšší pozitivní dopady na zaměstnanost mají investice do stávajících domů, které sníží spotřebu energie o 90 %. Oproti běžným rekonstrukcím tato investice vytvoří o 140 000 více pracovních míst, a přibližně 5x více pracovních míst než investice ve stejné výši do stavby silnic.“

Příklady rekonstrukcí představené na konferenci ukázaly, že snížení spotřeby energie až o 90 % je i s použitím běžných materiálů a technologií možné a ekonomicky dostupné.

Odborníci a účastníci 6. mezinárodní konference PASIVNÍ DOMY 2010 se shodli na následujících závěrech:

  • Stát má podporovat komplexní rekonstrukce staveb a novostavby v pasivním standardu jako ekonomicky nejefektivnější řešení.
  • Finanční podpora výše uvedeného je lepší protikrizové opatření než různé formy „šrotovného“. Finanční prostředky (např. z prodeje emisních povolenek) doporučujeme použít na tuto podporu.
  • Stát má povinnost zajistit včasnou transpozici EPBD pro zajištění dostatečné doby na přípravu projektantům a firmám.
  • V zájmu zachování konkurenceschopnosti vůči okolním ekonomikám je třeba podporovat i další profesní vzdělávání.

Autor: Redakce Nazeleno.cz