fbpx

TZ: Žadatelé opět najdou podporu u Fondu ASEKOL0

TISKOVÁ ZPRÁVA

Obce, nevládní neziskové organizace a provozovatelé sběrných dvorů mohou od 1. února do 31. března letošního roku opět žádat o grant pro své projekty u Fondu ASEKOL. Cílem fondu je podpořit veřejně prospěšné aktivity zaměřené na zlepšení efektivity sběru elektroodpadu. V loňském premiérovém kole uspělo 26 subjektů, mezi něž společnost ASEKOL rozdělila téměř 3 miliony korun, letos by měl být objem finanční podpory zvýšen v rozsahu několika milionů korun. Novinkou letošního kola je zejména zařazení programu Výzkum.

Společnost ASEKOL, která je zakladatelem Fondu ASEKOL, si od druhého kola slibuje větší zájem zainteresovaných stran o granty a také obecně vyšší kvalitu předložených projektů. Podmínky pro získání podpory se však výrazně nemění. „Programy Rekonstrukce, Intenzita a Osvěta zůstávají. Jak už jsme avizovali loni, zařadili jsme nově do plánu program Výzkum. Další změnou je zvýšení finanční spoluúčasti žadatelů, jejíž limity jsou však stále dostatečně motivující,“ vysvětluje jednatel společnosti ASEKOL a člen Rady Fondu ASEKOL Jan Vrba.

Reklama

Žadatelé mohou posílat své projekty během února a března. Vodítkem jim bude Tematické zadání vyhlášené 1. února. V dubnu proběhne vyhodnocení přihlášek, v květnu vyhlášení výsledků a v červnu uzavření smluv. Organizátoři očekávají, že projekty budou realizovány do konce roku. „Při vyplňování přihlášky doporučuji dbát především na dodržení formálních náležitostí a základních parametrů, jako je například minimální podíl spolufinancování ze strany žadatele. Jejich nesplnění by mohlo vést k zamítnutí podpory či dokonce až k požadavku vrácení dotace, což bychom rozhodně neradi,“ upozorňuje Vrba.

V loňském roce Rada Fondu ASEKOL obdržela požadavek na podporu 38 projektů v hodnotě vyšší než 6,5 milionu. Podpořeno bylo 26 projektů – 13 finančně v celkové hodnotě 1 654 000 Kč a 13 prostřednictvím unifikovaného přístřešku, tzv. E-domku v celkové hodnotě 1 260 000 Kč. Mezi oceněnými byla například města Kroměříž, Tábor a Prostějov, provozovatelé sběrných dvorů Technické služby Zlín a SLUMEKO či občanské sdružení Vzájemná komunikace. „Letos počítáme s vyšším počtem podpořených projektů. Věřím, že v období ekonomické krize bude pomoc Fondu ASEKOL pro žadatele obzvlášť potřebná,“ uzavírá předseda Rady Fondu ASEKOL a člen Svazu měst a obcí ČR Pavel Drahovzal.

Více informací o Fondu ASEKOL najdete zde.

Autor: Redakce Nazeleno.cz